Overslaan naar hoofdinhoud

Richtlijnen voor een aangepast rooster - Artikelen / Roosterbeleid - Zermelo Support

Richtlijnen voor een aangepast rooster

Lijst van auteurs

Mogelijke aanpassingen binnen uw rooster

In onderstaande tabel hebben we enkele mogelijke aanpassingen voor u op een rijtje gezet.Aanpassing

Mogelijke oplossing

1

Hetzelfde rooster, minder leerlingen in het klaslokaal en op school

De leerlingen kunnen worden opgedeeld in groepen: de ene groep volgt de les thuis (online) en de andere groep op school.  Het wordt hierdoor niet alleen rustiger in het klaslokaal, maar bijvoorbeeld ook op de gang en in de pauzes.  U regelt dit in Zermelo met behulp van Segmenten.


2

De aankomst en vertrektijden van leerlingen zijn zo veel mogelijk gespreid

Om het schoolplein en de gangen te ontlasten kunt u de start- en eindtijd van bijvoorbeeld de onderbouw en de bovenbouw variëren. U regelt dit in Zermelo met behulp van tijdrastervarianten.


3De pauzes zijn zo veel mogelijk gespreid

U kunt tijdrastervarianten ook gebruiken om de drukte in de gangen en de Aula rond de pauzes te beperken. U gebruikt hiervoor de schuifpauze.


4Leerlingen wisselen tussen lessen zo min mogelijk van lokaal

Het lokalenrooster wordt opnieuw geroosterd, maar dan door de docenten tussen de lessen te laten bewegen in plaats van de leerlingen.  U regelt dit in Zermelo met behulp van Lokalen roosteren bij anderhalvemeter-onderwijs.


5Waar mogelijk pauzeren leerlingen in een lokaal

Leerlingen pauzeren in het lokaal (met docent) van een les aansluitend of gaan gericht naar een specifieke pauzelokatie om de stroom leerlingen binnen school te minimaliseren. U regelt dit in Zermelo met behulp van Pauze en tussenuren in lokaal.


6Leerlingen met een tussenuur worden geroosterd in een lokaal of locatie

Leerlingen met een tussenuur gaan gericht naar een lokatie binnen school en zien dit ook op hun rooster. U regelt dit in Zermelo met behulp van Pauze en tussenuren in lokaal


7Docent geeft online les vanuit huis, tijdelijk of structureel.

Leerlingen zijn op school, maar de docent geeft les vanuit huis. Een medewerker op school surveilleert waarschijnlijk bij de les. U regelt dit in Zermelo met behulp van Thuiswerkende docent.


8Nieuw rooster: fysieke lessen in kleinere groepjes.

Mocht het niet mogelijk zijn om lessen online aan te bieden, bijvoorbeeld bij praktijklessen, dan kunt u ervoor kiezen om het rooster aan te passen aan kleinere groepjes die fysiek les krijgen. U regelt dit in Zermelo met behulp van Fysieke lessen in kleinere groepjes.


9Leerlingen wisselen zo min mogelijk van lokaal tijdens toetsperiodes

Ook bij het toetsroosteren kunt u rekening houden met de leerlingstromen binnen school. U regelt dit in Zermelo met behulp van Toetsen roosteren met anderhalvemeter-onderwijs.Wat is een duurzaam onderwijsmodel?

Dit zijn voor ons de eigenschappen van een duurzaam onderwijsmodel:  

1. Het aantal leerlingen dat per les naar school komt, kan flexibel worden bepaald

Hoewel we het liever niet willen, is het mogelijk dat scholen (tijdelijk) weer volledig of deels gesloten worden. Het kan ook zijn dat in sommige regio's juist weer meer leerlingen naar school mogen. Houd er dus rekening mee dat er 'plotseling' een ander aantal leerlingen naar uw school mag komen, of thuis moet blijven. 

Wij hebben onze segmentenmodule ontwikkeld met het idee dat u op school in eerste instantie een zo normaal mogelijk rooster realiseert, waarbij u er vanuit gaat dat alle leerlingen fysiek naar school komen. Vervolgens kunt u met de segmenten bepalen welke leerlingen daadwerkelijk naar school gaan en welke leerlingen de les online volgen of door middel van zelfstudie. We hebben inmiddels verschillende scenario's uitgewerkt, waarmee u leerlingen om de dag of in dagdelen naar school laat komen. 

Naast de grote flexibiliteit en controle die u heeft over welke leerlingen er wel of niet naar school gaan, heeft dit ook als groot voordeel dat er bij iedere aanpassing van segmenten geen structurele wijzigingen nodig zijn in de leerlingadministratie. Er worden immers geen lesgroepen bijgemaakt, of verwijderd. 

2. Communicatie naar leerlingen is eenduidig en verloopt via het rooster

Met deze bijzondere roosters is het heel belangrijk dat het voor leerlingen op ieder moment duidelijk is wat er van ze verwacht wordt en bovenal wáár ze verwacht worden. Als leerlingen door miscommunicatie alsnog op school verschijnen, of niet in het pauzelokaal zitten, wordt het erg moeilijk de anderhalvemeter-norm te garanderen.

Daarom is ons uitgangspunt dat alle bijzonderheden, zoals deels naar school, een online les of het pauzemoment altijd zichtbaar is in het rooster van de leerling. Wij hebben ervoor gezorgd dat het zichtbaar is in onze applicaties (portal en WebApp). Maar ook de externe partijen: Magister, Somtoday enItslearning hebben de weergave in hun systeem overgenomen. u dient dan wel gebruik te maken van de dynamische roosterkoppelingen.  Meer hierover leest u in Publiceren en externe partijen.