Skip to main content

Toetsen roosteren met anderhalvemeter-onderwijs - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Toetsen roosteren met anderhalvemeter-onderwijs

Tijdens het anderhalvemeter-onderwijs wilt u niet alleen uw lessen, maar ook uw toetsen voldoende spreiden. Zo kunt u de anderhalve meter afstand garanderen voor uw leerlingen en medewerkers. Op deze pagina leest u hoe u dit met de software kunt realiseren.

Ten opzichte van een regulier toetsrooster wilt u dat uw leerlingen zo min mogelijk tussenuren hebben en zo min mogelijk van lokaal wisselen. Ook is uw lokaalcapaciteit kleiner dan normaal. U geeft al deze nieuwe instellingen in in de software en maakt zo een anderhalvemeter-toetsrooster.
Belangrijk bij toetsroosteren op anderhalve meter

 • U laat maar een deel van uw leerlingen tegelijkertijd naar school komen. Vermoedelijk 1/3e deel van uw leerlingen.
 • We gaan ervan uit dat u de toetsen per vak, per afdeling wel gelijktijdig wilt laten plaatsvinden.
 • U verdeelt uw bestaande groepen over meerdere lokalen.
 • U heeft meer surveillanten nodig dan u gewend bent.
 • U wilt zo min mogelijk leerlingen met een tussenuur tussen twee toetsen. Dit om onrust te voorkomen.
 • U wilt uw leerlingen zo min mogelijk laten wisselen tussen lokalen. 

Wat hebben wij aangepast?

 • De software geeft u inzicht in het aantal leerlingen wat een tussenuur heeft tussen twee toetsen.
 • U kunt instellen wat uw aangepaste capaciteit van uw lokalen is.
 • U kunt leerlingen in lokalen indelen zo dat zij zo veel mogelijk in hetzelfde lokaal blijven zitten. Hier is ook een automaat voor.

Stappenplan in het kort

U vindt hier de stappen om te komen tot een toetsrooster op anderhalve meter. Verderop vindt u de uitgebreide handleiding.

 1. Toetsen aanmaken en verdelen over de dagen
 2. Toetsen roosteren in de tijd. Zorg dat zo min mogelijk leerlingen tussenuren hebben.
 3. Lokalen roosteren. Geef aan hoeveel leerlingen er maximaal in uw lokalen kunnen en hoeveel lokalen u wilt gebruiken per toets. Ook geeft u per toets aan welke lokalen u wilt gebruiken. 
 4. Leerlingen verdelen over lokalen.
 5. Surveillanten toevoegen. 

Aan de slag! (stappenplan uitgebreid)

Stap 1. Toetsen aanmaken en verdelen over de dagen

De eerste stap is het aanmaken van uw toetsen op de gebruikelijke manier. Geef aan hoeveel minuten u wilt dat de toetsen duren. Verdeel uw toetsen (met de automaat) over de dagen zo dat uw leerlingen zo min mogelijk toetsen per dag hebben.

Stap 2. Toetsen roosteren in de tijd

Binnen het toetsroosterscherm gaat u naar <Roosteren in de tijd>. Hier kunt u op gebruikelijke wijze uw toetsen roosteren in de tijd. Nieuw is dat de software aangeeft hoeveel leerlingen een pauze hebben van meer dan 15 minuten tussen 2 toetsen. De rode getallen geven aan hoeveel leerlingen er voor uw toets een pauze hebben, de blauwe getallen hoeveel leerlingen er na uw toets een pauze hebben. U kunt zelf instellen vanaf hoeveel minuten u een pauze wilt laten tellen. Dit doet u bij Opties > Instellingen (o.a. pauze-marge). U kunt deze extra mogelijkheid gebruiken om de toetsen zo te verdelen dat er zo min mogelijk leerlingen tussenuren hebben tussen twee toetsen.

Stap 3. Lokalen roosteren

U begint met instellen hoeveel leerlingen er in de lokalen passen. Deze instellingen doet u in het hoofdscherm van het toetsroosteren. Onder Opties > Lokaalcapaciteit kunt u per lokaal aangeven hoeveel leerlingen er in het lokaal passen. Vervolgens geeft u in de kolom Gewenst aantal lokalen in hoeveel lokalen u per toets wilt gebruiken. 

De volgende stap is het toewijzen van de lokalen aan uw toetsen. U kiest zelf welke lokalen u wilt gebruiken bij uw toetsen. Het toewijzen van lokalen kan op drie manieren. Kiest u vooral de manier die u prettig vindt.

Manier 1: Lokaal kiezen in de selectiemodus

U selecteert de modus Selectie en klikt vervolgens bij uw toets in de kolom lokaal. Vervolgens wijst u de lokalen toe die u bij de toets wilt hebben. Zorg dat u net zoveel lokalen selecteert als het getal wat u bij Gewenst aantal lokalen heeft ingevoerd.

Manier 2: Lokalen invoeren in de invoermodus

U selecteert de modus Invoer en klikt vervolgens bij uw toets in de kolom lokaal. U kunt hier, net als in het lesdomein, invoeren welke lokalen u wilt gebruiken voor de toetsen. Let erop dat de software hoofdletter- en leestekengevoelig is. U kunt deze optie het beste gebruiken als u bijvoorbeeld uw onderbouwklassen steeds in dezelfde 6 lokalen wilt roosteren. In deze modus kunt u gebruik maken van de rechtermuisknopfunctionaliteit om de ingevoerde lokalen te kopiëren naar andere toetsen. 

Manier 3: Bij roosteren in de tijd, Modus = Lokalen

U gaat in het toetsroosterscherm naar Roosteren in de tijd. Vervolgens kiest u voor Modus > Lokalen. Hier kunt u lokalen toevoegen aan uw toetsen zoals u gewend bent. U selecteert een toets en klikt vervolgens een lokaal aan.

Lokaalbezetting

In de kolom lokaalbezetting kunt u zien of u voldoende lokalen heeft geselecteerd voor het aantal leerlingen wat u heeft bij uw toets. Dit aantal wordt zowel berekent op uw reguliere lokaalcapaciteit als op uw anderhalvemeter-capaciteit. 

Waar let u op bij het toewijzen van de lokalen?

U wilt zo min mogelijk leerlingbewegingen in de school gedurende uw toetsweek. Dit regelt u door de leerlingen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal te laten zitten. Voor twee toetsen die elkaar (vrijwel) direct opvolgen wilt u dat de leerlingen die beide toetsen moeten doen ook daadwerkelijk in de lokalen passen die u op beide toetsen hebt gezet. U kunt in de software zien wanneer dit niet het geval is. Dit ziet u bij Roosteren in de tijd > Modus >Lokalen. Ook in dit scherm herkent u dit aan de blauwe en rode signalen. Een blauwe bol geeft aan dat er in toets leerlingen zitten die het uur erop niet in hetzelfde lokaal kunnen blijven, maar wel een toets hebben. Een rode bol geeft het precies andersom aan. De toets bevat leerlingen die het uur ervoor wel een toets hebben, maar niet in hetzelfde lokaal passen. 

Om het overzichtelijk te houden, kunt u ook filteren op bepaalde lokalen. U kunt dit doen via Filter > Lokalen per toetsverzameling.

Als u bijvoorbeeld alle lokalen wilt bekijken van de toetsen van v5 op een bepaalde datum: Datum = uw datum, Filter, GrpBreed = v5#allen, Ook, OK.

Let erop dat een datum wordt weergegeven als jaar-maand-dag.

Stap 4. Leerlingen verdelen over lokalen

Voordat u de leerlingen gaat verdelen over de lokalen adviseren wij u een nieuwe versie van uw bestand aan te maken. Door het verdelen van de leerlingen over uw lokalen ontstaan er allerlei toetsgroepen. Voor uw overzicht is het prettig om dit in een aparte versie te doen zodat u altijd terug kan.

Om uw leerlingen te verdelen over de lokalen klikt u in het toetsrooster hoofdscherm op Opties > Verdelen over lokalen > Leerlingen individueel indelen. Dit scherm zal u bekend voorkomen. Er zijn enkele functies toegevoegd:

Capaciteit: Per lokaal ziet u wat de capaciteit van uw lokaal is. Dit is de capaciteit zoals u bij uw toetscapaciteit heeft ingesteld.

Lok.wiss: In deze kolom kunt u per leerling zien hoe vaak zij van lokaal moeten wisselen tussen twee aansluitende toetsen. Een toets is aansluitend als zij minder dan 15 minuten (of het getal wat u heeft ingesteld) van elkaar liggen.

And. toets: In deze kolom kunt u per leerling zien welke toets de aansluitende toets is.

And. lok: In deze kolom kunt u per leerling zien in welk lokaal de aansluitende toets is.


Blauw kader: Als een cel een blauw kader krijgt, geeft dit aan dat de leerling de aansluitende toets in hetzelfde lokaal heeft.

Rode cel: Als een cel een rode kleur krijgt geeft dit aan dat u de leerling in een lokaal plaatst waar deze leerling met de aansluitende toets sowieso niet in geplaatst kan worden omdat dit lokaal niet aan de aansluitende toets hangt. 

Shift+Klik: Wilt u alle leerlingen in één bepaald lokaal zetten? Gebruik hier Shift+Klik voor.

Ctrl+Klik: Gebruik de Ctrl+Klik functionaliteit om leerlingen in een bepaald lokaal te fixeren of te blokkeren. 


Tijdverlengers

Veel scholen hebben te maken met leerlingen die tijdverlenging krijgen. U kunt deze leerlingen met een extra eigenschap in beeld krijgen en deze in een bepaald lokaal fixeren. Als laatste verlengt u de toetsen voor deze leerlingen.

Leerlingen automatisch verdelen over de lokalen

Door te klikken op <Deel automatisch in> kunt u uw leerlingen over de lokalen laten verdelen zo dat de lokaalcapaciteit niet wordt overschreden en dat er zo min mogelijk lokaalwissels zijn.

U zult altijd de afweging moeten maken of u uw leerlingen extra wilt laten wisselen of dat u toch liever een extra leerling in het lokaal zet. De automaat stuurt hier standaard op aan. U kunt deze instelling zelf aanpassen bij Opties > Verdelen over lokalen > Instellingen > Factor overlopende groepen.

Stap 5. Surveillanten toevoegen

U kunt uw surveillanten toevoegen op dezelfde manier als bij een regulier toetsrooster. U doet dit bij Roosteren in de tijd > Modus > Surveillanten.