Skip to main content

Docent geeft vanuit huis les en een andere docent surveilleert - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Docent geeft vanuit huis les en een andere docent surveilleert

Als docenten vanuit huis les geven, terwijl de leerlingen op school zijn, is het soms gewenst dat er wel een docent in het lokaal aanwezig is. Waar in andere omstandigheden maar één docent op deze les staat, zijn dat er nu twee.

 • Als de docent structureel thuis werkt, dan raden we aan om al in het portal een tweede docent in de lessenverdeling toe te voegen.
 • Als een docent voor een korte tijd vanuit huis werkt, dan kunt u via de dagroostermodule regelen dat er een tweede docent bij de lessen aanwezig is.
  Op deze pagina leggen we uit hoe u dit op zo'n manier kunt doen dat deze les voor de tweede docent meetelt als vervanguur.

Docent werkt structureel thuis

Meerdere docenten zetten voert u in op het portal. Deze lessenverdeling downloaden naar de desktop wordt besproken in Lessen en lessenverdeling overnemen.

Meerdere docenten op een les zetten

U kunt ook twee docenten op een les zetten.

 1. Open het scherm Personeel > Lessenverdeling
 2. Klik in een cel om de eerste docent op de les te zetten.
 3. Zet met CTRL+klik de andere docent(en) op de les.Bijzondere situaties

Hoe u een aangepaste uren verdelingen in kunt voeren is terug te lezen op Lessenverdeling ingeven.

Docent werkt tijdelijk thuis

desktop 20.11 

In de dagroostermodule is het mogelijk om een docent thuis te melden. Per les kunt u vervolgens aangeven of een begeleider ingeroosterd moet worden. Zo kan de docent vanaf huis de les geven en zit de klas op school met een begeleider die in het dagrooster als vervanger wordt ingeroosterd.

We hebben een uitgebreide beschrijving hiervan binnen onze Dagroostermodule: Thuismelden: Docent geeft les vanaf huis


Werkt u nog met Desktop 20.10 of ouder?

In dit scenario geeft docent mbee vanuit huis les. We zoeken een vervanger uit de vervangerspool en voegen deze toe aan de les van mbee.

desktop Onderhoud > Dagroosteren

 1. Selecteer de les waar u een docent aan wilt toevoegen.
 2. Klik met CTRL + klik in de VervangSelector op de naam van degene die u als surveillant wilt inzetten. In ons voorbeeld is dit msch. De les wordt nu verplaatst van docent mbee naar msch.
 3. Klik in de VervangSelector op de surveillant (msch). Het rooster van msch komt nu in beeld.
 4. Selecteer de les opnieuw en ga in het menu naar Gebied > Handmatig bewerken of gebruik sneltoets <0> om de lesdetails handmatig te bewerken.
 5. Voeg in de kolom 'Doc' mbee toe en vul bij '#doc' 2 in.

  U voegt een docent toe door in de kolom 'Doc' de medewerkersafkorting in te typen. Zorg ervoor dat de afkortingen gescheiden zijn door , (komma).


 6. Maak de kolommen 'Vervalcode', 'Verval-docent' en 'Vervang =>' leeg.
 7. Druk op het groene vinkje om het scherm af te sluiten.

Op de les staan nu beide docenten. Bij docent msch telt deze les in de statistieken mee als vervanguur:


Werken met een opvangstraat

Waarschijnlijk komt deze situatie (docent geeft les vanuit huis) dit najaar vaker voor dan gehoopt. Op het symposium kwam de volgende suggestie van een roostermaker. Deze school werkt met een zogenaamde Corona- of opvangstraat. Door vantevoren dit op deze manier in te plannen, voorkomt u verrassingen. Door de lokalen te bundelen kunt u wellicht volstaan met minder surveillanten.

 • Om lessen online te kunnen volgen is het nodig dat leerlingen beschikking hebben over een laptop of tablet én over een koptelefoon (of oortjes).
 • Een aantal bij elkaar liggende lokalen worden aangewezen als de opvangstraat. Deze lokalen worden zoveel mogelijk leeggeroosterd, maar dat zal wellicht niet altijd lukken.
  Op de opvangstraat worden standaard een aantal collega's geroosterd voor surveillance, zodat dit alle momenten bemand is.
 • Op het moment dat een docent vanuit huis les moet gaan geven, worden al de lessen verplaatst naar deze opvangstraat door de (dag)roostermaker.
 • Leerling ziet dus dat de les is verplaatst naar een lokaal in de opvangstraat en weet dan dus dat de les door de docent wordt gegeven vanuit zijn/haar huis.