Skip to main content

Publiceren en externe partijen - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Publiceren en externe partijen

Zermelo heeft de afgelopen periode de software uitgebreid om anderhalvemeter-roosters te kunnen maken. Het is erg belangrijk dat ook docenten en leerlingen hun rooster goed kunnen zien. In de onderstaande tabel kunt u zien welke software elementen er in Zermelo zijn toegevoegd en of dit in de leerlingadministratiesystemen en andere systemen zichtbaar is. De tabel hieronder is van toepassing als u gebruikt maakt van de dynamische koppeling. Indien u werkt met een bestandskoppeling kijkt u onderaan deze pagina.


Deze pagina is onderverdeeld naar het systeem wat binnen uw school gebruikt wordt om de roosters te bekijken:

 • Zermelo
 • Itslearning
 • Magister
 • Somtoday
 • Extern systeem met bestandskoppeling

Overzicht:

Bestandskoppeling met Magister / SomtodaySegmenten

Online deelname aan lessen

Pauze-momenten


De mogelijkheid om voor slechts een deel van de leerlingen de les doorgang te geven.  De mogelijkheid om per leerling te tonen of deze een les fysiek of online volgt.  De mogelijkheid expliciet pauzemomenten en tussenuur afspraken te communiceren
Zermelo

In Zermelo wordt alle informatie getoond. Zodra u uw rooster publiceert is dit zichtbaar. U hoeft hier niets voor in te stellen.

Naam

Portal

(leerlingen, docenten)

WebApp

(leerlingen, ouders)

Oude App

(docenten)

Onderdeel Zermelo
Segmenten Ja Ja Ja
Online deelname aan lessen Ja Ja Ja
Pauze-momenten

Ja

Ja

Ja


Tijdelijk gebruiken Zermelo WebApp/Portal

Als het systeem wat u normaal gebruikt in deze bijzondere omstandigheden niet voldoet kunt u er voor kiezen om tijdelijk de roostercommunicatie via Zermelo te doen. Hierbij maakt u gebruik van single-sign-on of de mogelijkheid tot inloggen met het schoolwachtwoord (LDAP). Op deze manier hoeft u alleen de link naar het portal te communiceren. De WebApp voor leerlingen en ouders werkt op alle apparaten, zonder dat er iets geïnstalleerd hoeft te worden. Het portal voor docenten kan ook op een laptop of telefoon worden geopend. 

Stappenplan (tijdelijk) gebruik Zermelo WebApp/Portal:

 1. U stelt de Single sign-on met SAML 2.0 (Active Directory: Azure, ADFS) of Inloggen met LDAP (Active Directory) in. Dit gaat met behulp van systeembeheer en kan binnen een uur geregeld zijn. Zermelo helpt u hier graag bij.
 2. U communiceert het portaladres naar docenten en leerlingen.
 3. Leerlingen en docenten loggen met hun schoolwachtwoord in en zien direct het rooster.

Van de volgende systemen weten we dat ze goed werken met het portal en eenvoudig in te stellen zijn. Andere systemen werken mogelijk ook.

Single sign on (SAML)

Inloggen met schoolwachtwoord (LDAP)

Werkt in ieder geval met:

 • Azure
 • GSuite
 • ADFS
 • WSO2

Werkt in ieder geval met:

 • Active Directory
 • Samba

Itslearning

Scholen die gebruik maken van versie 2 van de roosterintegratie, de versie die gebruik maakt van de persoonlijke agenda’s, profiteren van de nieuwe mogelijkheden:

 • Leerlingen zien in de agenda items of ze op school dan wel online verwacht worden in de les, zowel in de app als op de desktop
 • Pauze momenten en tussenuren worden zichtbaar in de agenda’s van zowel docenten als leerlingen

Sinds 1 juni is dit beschikbaar voor klanten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.itslearning.nl


Magister

Dankzij de nieuwe dynamische koppeling is het mogelijk informatie over segmenten (welke leerlingen worden er daadwerkelijk verwacht) in te lezen in Magister. De roosterkoppeling is standaard individueel, dus u hoeft daar verder niets voor te doen. Zowel leerlingen die de les fysiek volgen als online worden aan de les gekoppeld en zijn zichtbaar voor de docent. Per leerling wordt weergegeven of ze de les online of fysiek moeten volgen.

De pauze- en tussenuur afspraken worden automatisch overgenomen in Magister. Er wordt geen onderwijstijd voor dit type afspraken gegenereerd.

Het is met de bestandskoppeling niet mogelijk de nieuwe gegevens te importeren. Onderaan deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Voor meer informatie, verwijzen wij u graag door naar www.magister.nl

Online deelname in leerlingrooster


Somtoday

De bestaande dynamische roosterkoppeling kan gebruikt worden om afspraken voor leerlingen individueel in te lezen, mits u de koppeling zo heeft ingericht. Zowel leerlingen die de les fysiek volgen als online worden aan de les gekoppeld en zijn zichtbaar voor de docent. Topicus gaat het ook mogelijk maken dat leerlingen in Somtoday geïnformeerd worden of de les online gegeven wordt. De verwachting is dat dit op 19 juni beschikbaar komt.

Als u gebruik maakt van de groepsgewijze koppeling dan kunt u mogelijk gebruik maken van de informatie bij extern systeem met bestandskoppeling.

Voor meer informatie, verwijzen wij u graag door naar som.today

Online deelname rooster leerling

Online deelname in presentielijst


Extern systeem met bestandskoppeling

Voor alle partijen geldt dat het met de huidige bestandskoppeling niet mogelijk is om informatie over segmenten, online lessen en pauzemomenten te importeren. Allereerst komt dit omdat de oude koppeling gebaseerd is op groepen en niet op individuele leerlingen. Hierdoor is er geen mogelijkheid aan te geven dat slechts een deel van de leerlingen aanwezig is of de les online volgt. Ten tweede zijn deze bestandsformaten specifiek gericht op lessen en lesuren (maandag het 1e uur), waardoor bijvoorbeeld toetsen en activiteiten al niet ondersteund werden. Daar vallen nu ook de nieuwe pauze-momenten onder.

Naast dat u er voor kunt kiezen om tijdelijk de communicatie via Zermelo te doen zijn er alternatieve manieren van communiceren mogelijk:

Communicatie over de segmenten

Hoewel wat bewerkelijk, is het uiteraard wel mogelijk om de segmenten te gebruiken in combinatie met de bestandskoppeling. U bent dan als school zelf verantwoordelijk voor de communicatie hierover. Een aantal tips: 

 1. Maak op basis van het leerlingdomein een overzicht met leerlingen en het segment
 2. Communiceer via bijvoorbeeld de mentor of de teamleider aan de leerling in welk segment hij/zij zit
 3. Communiceer via de mail / schoolwebsite op welke dagen/dagdelen de segmenten verwacht worden op school te komen. 

Alternatief voor online lessen

Via de bestandskoppeling is het wel mogelijk om 'online' lessen in de externe applicatie te tonen, door eenvoudigweg het lokaal van de les in het lesdomein te vervangen door het lokaal 'online'.

Er zijn twee dingen waar u op moet letten:

 1. Het is niet mogelijk om hiermee een hybride optie (deels fysiek op school, deels online) te ondersteunen
 2. Het lokaal 'online' is alleen een tekstuele indicatie. Er zullen (waarschijnlijk) geen icoontjes o.i.d. getoond worden.