Overslaan naar hoofdinhoud

Release 23.11 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

Nov 14 2023

Release 23.11

Lijst van auteurs

Op dinsdag 14 november presenteren we u versie 23.11 van Zermelo Desktop en Portal. In deze release zit een aantal uiteenlopende projecten. Op dit releaseblad vertellen we u er graag meer over.Verbeteringen prognoses

In deze release hebben we een verbeteringen aangebracht die te maken hebben met de prognoses in de roostervoorbereidingsfase.


Overgangsmatrix in percentages

Het tabblad Management > Overgangsmatrix geeft u inzicht in het aantal leerlingen dat in het portal van het ene schooljaar naar het andere schooljaar stroomt. Waar komen de leerlingen vandaan en waar gaan de leerlingen naartoe? Nieuw in deze release is dat de Overgangsmatrix nu ook percentages berekent van de bronafdeling (welk percentage komt hier vandaan?) en van de doelafdeling (welk percentage gaat daar naartoe?).

U kunt de statistiek bekijken in de drie verschillende views: Aantal leerlingen, Percentage van bronafdeling en Percentage van doelafdeling.

In de tooltip ziet u deze getallen in één keer.


Standaardprognoses baseren op

Het tabblad Leerlingen > Prognoses > Standaardprognoses bevat twee nieuwe mogelijkheden om de inrichting te versimpelen: ‘Baseren op overgangsmatrix’ en ‘Baseren op standaardprognoses’.

  1. Baseren op overgangsmatrix: neemt in één keer van een gekozen jaarovergang de percentages (van bronafdeling) over uit de overgangsmatrix.

  2. Baseren op standaardprognoses: neemt in één keer van een gekozen jaarovergang de percentages over uit de standaardprognoses.

Om ook het proces te versimpelen bij schoolwissels (leerlingen die vanuit het ene roosterproject een prognose krijgen in een ander roosterproject) is de mogelijkheid toegevoegd om bij het doelproject de optie ‘Geen filter’ te kiezen. U krijgt hiermee alle roosterprojecten in het portal op een rij en kunt hier gemakkelijk eventuele standaardprognoses voor inrichten.


Prognoses verbeteringen

In het tabblad Leerlingen > Prognoses > Prognoses is eveneens een aantal wijzigingen aangebracht. Ook hier is het nu mogelijk om bij doelproject ‘Geen filter’ te kiezen. Daarnaast is er een totaalregel en de kolom ‘Mentoren’ toegevoegd.


Nieuw tabblad: Uitstroom

Om een beter beeld te krijgen van de leerlingen die van school gaan, hebben we deze gegevens nu verzameld op het tabblad ‘Uitstroom’.

Handmatige instroom

Vanaf nu is het mogelijk om de instromende leerlingen in uw project apart in te voeren in tabblad Afdelingen.

De verwachte instroom wordt opgeteld bij de leerlingen die via de prognoses in een bepaalde afdeling zijn geplaatst.Mijn keuzepakket in de WebApp

Zoals aangekondigd in oktober kunnen vanaf deze release leerlingen hun keuzepakket kiezen in de WebApp. De details hierover leest u terug op: Aankondiging keuzepakketten kiezen in de WebApp.

Vanaf deze release komen leerlingen bij inloggen niet meer terecht in het portal. Alle functionaliteit voor leerlingen is nu verwerkt in de WebApp.

We adviseren om bestaande keuzeformulieren na te lopen. We hebben een artikel geschreven om u hierbij te helpen: Controleren keuzeformulieren in de WebApp.Hoofd- en nevencontracten

Werknemers kunnen in hetzelfde schooljaar werken op meerdere scholen in het portal. Dat kan binnen één roosterproject zijn. We spreken dan over vestigingen. Maar een werknemer kan ook werkzaam zijn in meerdere roosterprojecten.

Vanaf deze release wordt bij het aanmaken van een nieuw contract gekeken of de werknemer al een hoofdcontract op een andere school heeft. Als dat zo is, wordt er een nevencontract aangemaakt. Een werknemer heeft nog maar één hoofdcontract. Aan het nevencontract kunt u de nevenvestiging en eventueel een neventeam en bevoegdheid toevoegen.

De werknemer met het nevencontract kan vervolgens op de gebruikelijke manier worden verwerkt in de sectie- en lessenverdeling, roosterwensen en afwezigheden.


Werken met hoofd- en nevencontracten (zonder Formatie)

De werknemers die in uw portal al in twee of meer roosterprojecten voorkomen, hebben op dit moment alleen hoofdcontracten. Dit wordt met deze release niet automatisch aangepast. U kunt zelf aangeven welk van deze contracten het hoofdcontract is.

In Personeel > Overzicht > Eigenschappen vindt u hiervoor een paneel: Projectinzet schooljaar. Per werknemer ziet u het aantal contracten en welk project het hoofdcontract is.

In de pop-up kunt u aangeven welk van de contracten het hoofdcontract is, of het hoofdcontract wijzigen.


Werken met hoofd- en nevencontracten (met Formatie)

Indien u werkt met formatie zult u bij de verwerking van formatieve gegevens bij nevencontracten een aantal verschillen merken. We leggen deze verschillen graag aan u uit.


Inzet planning nevencontract

U kunt een werknemer in een ander project een bepaald aantal klokuren toekennen vanuit het hoofdcontract. U regelt dit in Inzet vestigingen (details). In het paneel ‘Budget op vestiging’ kent u een totaal aantal klokuur toe. Dit wordt omgerekend naar een betrekkingsomvang.

Deze geplande betrekkingsomvang wordt in het project van het nevencontract gebruikt om de formatieberekeningen m.b.t. AST, DESK en Ontwikkeltijd uit te rekenen met de daar geldende formatiefuncties.

De formatiebeheerder van het hoofdcontract krijgt in Formatie > Totaal het totaaloverzicht te zien van de werknemer.

Beide formatiebeheerders (van het hoofd- en nevencontract) kunnen de formatieve gegevens van hun werknemer voor hun project beheren.


Inzet onderhoud en verlof onderhoud

Een werknemer kan ook alleen ter vervanging ingezet gaan worden. U regelt dit ook in Inzet vestigingen. In het paneel ‘Budget op vestiging’ kunt u van het totaalbudget van het nevencontract uren boeken op onderhoud.

Op deze manieren kunt u ook uren op ‘Verlof onderhoud’ boeken. Wanneer deze werknemer bijvoorbeeld gebruik gaat maken van (kortdurend) ouderschapsverlof of een zwangerschapsverlof heeft. De planningsuren worden automatisch aangepast. De formatiebeheerder van het hoofdcontract ziet deze boeking terug in Formatie > Aanstelling onderhoud en Formatie > Verlof onderhoud.


Persoonlijk Budget en Spaarpot bij nevencontracten

Een werknemer met een hoofd- en nevencontract heeft alleen een Persoonlijk Budget regel bij het hoofdcontract. Aan een nevencontract kan geen Persoonlijk Budget worden toegekend en kan dus ook geen spaarpot (in uren of gekapitaliseerd) hebben, het PB-recht wordt berekend op de totale betrekkingsomvang van de werknemer op het hoofdcontract.


Wijzigen hoofd- en nevencontracten met module Formatie

De werknemers die in uw portal al in twee of meer roosterprojecten voorkomen, hebben op dit moment alleen hoofdcontracten. Dit wordt met deze release niet automatisch aangepast. U kunt zelf aangeven welk van deze contracten het hoofdcontract is.

In Personeel > Overzicht > Eigenschappen vindt u hiervoor een paneel: Projectinzet schooljaar. Per werknemer ziet u het aantal contracten en voor welk project het hoofdcontract is.

Bij het wisselen van hoofdcontract worden alle bekende formatieve gegevens meegenomen naar het nieuwe hoofdcontract: aanstellingen, verloven, persoonlijk budget en spaarpot, maar ook de salarisgegevens.

Wanneer er echter twee (of meer) hoofdcontracten zijn, waarbij voor beide een persoonlijk budgetregel is aangemaakt en toegepast, kan het toewijzen van het hoofdcontract niet. U dient de gegevens voor het persoonlijk budget en spaarpot eerst samen te voegen in het toekomstige hoofdcontract. Hoe u dit aanpakt leest u in het volgende artikel: Persoonlijk Budget van twee hoofdcontracten naar een hoofd- en een nevencontract