Overslaan naar hoofdinhoud

Symposium '22: Handigheden in Portal en Desktop - Artikelen / Roosteren - Zermelo Support

Symposium '22: Handigheden in Portal en Desktop

Lijst van auteurs

Op ons symposium op 12 oktober 2022 vertelden twee van onze collega's over handigheden in portal en desktop. U had misschien het geluk erbij te zijn. Of u heeft het misschien helaas gemist. Of u er nou bij was of niet. U heeft (alsnog) geluk. We geven u hier een overzicht van de handigheden die we tijdens deze workshop gedeeld hebben. Bij elke tip geven we u een korte beschrijving of verwijzen we naar de pagina op onze supportsite waar u meer leest over dat onderwerp. Wacht niet en maak een nog betere kans om de mogelijkheden van Zermelo volledig te benutten.


Portal

U leest hier eerst onze handigheden voor uw dagelijkse portalbezoek.


Ontfilteren: alle filters wissen.

portal 22.10 U klikt met rechts op een kolomkop voor de opties om te wissen.

Nieuwsbericht Release 22.10


Koppelingen van gekoppelde lessen aanpassen.

Bij Onderwijs > Geplande lessen dubbelklikt u in de kolom Groep.

Geplande lessen in Onderwijsvraag


Importeren: het overzicht scherm bewerken.

portal 22.09 Importproblemen kunt u tonen én negeren.

Nieuwsbericht Release 22.09


Testportal: een kopie van uw portal om in te testen, inclusief een test-desktopproject.

Iedere school met een portal heeft een testportal. U kiest zelf wanneer het testportal overschreven wordt met recente data.

https://support.zermelo.nl/kb/articles/uw-testportal-kopieportal


Desktop

En hieronder leest u hier onze handigheden voor de desktop.


Groepsvoorkeuren aangeven bij leerlingen.

In Phoenix doet u dit via het menu Indelingen > Individueel.

Individuele indelingen in Clusteren


Navigatiemarkeringen: markeer alle lessen van een klas en betrokken docenten.

U selecteert E, of om gerelateerde lessen te markeren.

Handmatig roosteren in Lessen roosteren


Lesverzamelingen: ook te maken vanuit een aantal geselecteerde lessen.

U selecteert een aantal lessen in het roosterscherm. Via het menu Extra > Maak nieuwe lesverzameling van selectie maakt u een lesverzameling aan. Geef deze vervolgens een duidelijke naam en omschrijving.


Toetsroosteren: filteren op specifieke lokalen die toetslokalen zijn.

U maakt daarvoor een verzameling met de naam Toetslokalen aan in het domein Lokset. U zet alle kolommen in beeld om de lokalen toe te voegen aan deze verzameling.


Phoenix: lokale clusterautomaat starten met ENTER, zelfs in de Atlas modus.

In Phoenix start u altijd eenvoudig de lokale clusterautomaat met ENTER op uw toetsenbord.


Botsende lessen in roosterplan: handmatig verplaatsen om optimaliseren mogelijk te maken.

Leerling- en docentbotsingen in het roosterplan lost u op door de automaten te gebruiken. Blijven er nog botsingen over, dan plaatst u deze lessen handmatig op een uur waar er geen botsingen meer zijn. Daarna start u de (krachtige) optimalisatie-automaat te starten.

Werken met het Roosterplan in Het roosterplan


Testen van randvoorwaarden met een slecht rooster.

U opent de Equaliser en zet daar alle schuifjes op 0. Daarna start u de plaatsingsautomaat. Als de automaat gestopt is, zet dan de schuifjes in de equaliser weer op neutraal. Dit doet u snel met de blauwe knop met witte pijlen.


Voorinschrijvingen: gebruik deze tool voor een analyse van of geroosterde keuzelessen ook voldoende te kiezen zijn voor leerlingen.

U vindt de Voorinschrijvingen in het menu Roosteren in het hoofdscherm van de desktop. U zet in dit scherm de indeelautomaat aan. Bestudeer het resultaat. Speel ook met de instellingen over het aantal mogelijk te maken keuzes door de leerlingen.

Wanneer u een rooster met keuzelessen heeft geroosterd, dan is natuurlijk de vraag of de keuzelessen op een goede plek staan. Van tevoren kan het lastig zijn om in te schatten of u het juiste aantal keuzelessen aanbiedt per vak. Gelukkig kunt u dit testen met de indeelautomaat van voorinschrijvingen doen.  Zet de automaat aan en controleer welke lessen (te) leeg blijven en welke overvol zijn. U ziet meteen waar het keuzeschip strandt. Evalueer, verwijder of verplaats te weinig gebruikte lessen, lobby voor een paar extra waar nodig én doe het nog een keer.

https://support.zermelo.nl/guides/medewerker/maatwerkco-rdinator-volume/maatwerkco-rdinator/inschrijvingen-aanvullen-met-voorinschrijvingen


Mogelijkheden van groepsindelingen van leerlingen op basis van huidige clusterschema en rooster.

Via Groepsindelingen > Lesgroepindelingen ziet u vanuit het Perspectief > Mogelijkheden welke indeelmogelijkheden elke leerling heeft. U ziet hier ook het aantal tussenuren dat een leerling in een andere samenstelling krijgt.

Het verwerken van een pakketwijziging in Tijdens het schooljaar


Lesdomein: maak losse lessen per tijdvak of per lesuur van geselecteerde lessen en bouw geselecteerde lessen om naar vakkeuzelessen.

Lessen in het lesdomein splitst u in losse lessen per tijdvak als er meerdere tijdvakken aan een les gekoppeld zijn. Als er meerdere lesuren aan een les verbonden zijn, dan kunt u deze ook splitsen. Eveneens zet u eenvoudig reguliere lessen om in vakkeuzelessen. Al deze handelingen doet u in het lesdomein via het menu Lesdomein.

Rooster van tijdvak 1 naar tijdvak 2 in Tijdens het schooljaar


Blokken van vakkeuzelessen aanmaken via combinatieblokken.

U kunt ook combinatieblokken maken van keuzelessen. 

Combinatieblokken maken in Randvoorwaarden inrichten


In bulk aanmaken van lessen in hetzelfde vak voor meerdere docenten tegelijk.

U doet dit snel met de Vervangerspool binnen het menu Onderhoud in het hoofdscherm van de desktop.

Lessen maken en bewerken in de desktop in Groepen en lessen

https://support.zermelo.nl/kb/articles/opvanguren-inroosteren


Roosterhulpvakken: connectie met portal negeren, vakken zonder lessentabel.

U gebruikt roosterhulpvakken bijvoorbeeld bij deelverzamelingseisen.

Vakken toevoegen en verwijderen in Groepen en lessen


Verzamelingen aanmaken in domein, zoals docentverzamelingen, telgroepen en lesverzamelingen.
Verzamelingen kunt u ook rechtstreeks aanmaken in de diverse domeinen. Dit doet u in een domein via het menu Bewerken > Verzamelingen.


Extra tijdelijke vervangerspool aanmaken met docenten waarvan de lessen vervallen door een activiteit bij leerlingen.

U stelt een activiteit in bij lesgroepen. In het hoofdvenster van de dagroostermodule gaat u naar Expert > Vervangerspool , ook te bereiken met sneltoets P. In de vervangerspool maakt u een extra code aan. U ziet in het rood de lessen die uitgevallen zijn. Klik handmatig op die lessen. U plaats op deze manier de docenten in de extra vervangerspool.


Overig

Mijn.zermelo.nl

U vindt hier handige links naar een aantal veelgebruikte onderdelen, zoals:

  • Inschrijven: inschrijven voor cursussen of activiteiten.
  • Atlas: aanvragen of wijzigen van uw limiet.
  • Nieuwsbrief: aanmelden voor nieuwsbrieven.