Skip to main content

Uw testportal (kopieportal) - Artikelen / Systeem- en applicatiebeheer - Zermelo Support

Uw testportal (kopieportal)

Het is soms lastig om het Zermelo Portal goed in te richten, en soms wilt u het liefst graag eerst even uitproberen voordat u op uw echte portal aan de slag gaat. U kunt hiervoor uw testportal gebruiken. U kunt nu zonder dat u bang hoeft te zijn om iets verkeerd te doen vast wat zaken uitproberen.


Hoe werkt het? U kunt uw testportal bereiken door in de url "test-" vóór uw portalnaam te typen.  Als uw portaladres school.zportal.nl is, dan is uw testportal test-school.zportal.nl

Heeft uw school nog geen testportal? Deze kunt u eenvoudig aanmaken door in het portal van uw school een testportal te laten overschrijven.

Uw testportal bevat geen actuele data. Op het loginscherm kunt u zien wanneer het portal precies is neergezet en met gegevens van welk moment dit is gebeurd. Afhankelijk van of uw school gebruik maakt van Single-sign-on of niet, ziet u onderstaand loginscherm:

Standaard loginscherm Loginscherm met Single-sign-on

In het test-portal is inloggen met SAML of LDAP vaak niet mogelijk en is afhankelijk van verfijnde instellingen door uw netwerkbeheerder.

Om dit te omzeilen is de gemakkelijkste oplossing om een nieuwe gebruiker met voldoende rechten aan te maken in het echte portal. Geef die gebruiker een wachtwoord en zorg dat er geen vinkje staat bij Externe authenticatie. Denk er aan om het wachtwoord sterk genoeg te maken!

U kunt daarna opnieuw uw testportal overschrijven.

Overschrijven van uw testportal

portal Beheer > Admin-paneel> Tab Instellingen > Test-portal

Als u uw testportal wilt actualiseren, kunt u uw testportal laten overschrijven met de gegevens uit uw schoolportal. Alleen een gebruiker met admin-rechten kunnen dit instellen.

U kunt ervoor kiezen om handmatig zo spoedig mogelijk het testportal te laten overschrijven. Dit gebeurt pas na 15.00 uur.

Ook kunt u instellen dat het testportal wekelijks (ieder weekend) wordt overschreven.


Verschillen gewone portal en testportal

Er zijn een aantal verschillen tussen uw gewone portal en uw testportal.

Gewone portal Testportal
U gaat naar schoolnaam.zportal.nl U gaat naar test-schoolnaam.zportal.nl
Alle gebruikers die en wachtwoord hebben of waarvoor externe authenticatie aan staat kunnen inloggen.

Alleen "admin" en medewerkers van de school kunnen inloggen. Inloggen met single-sign-on of LDAP is niet mogelijk.

Let op

Er is geen synchronisatie van wachtwoord of twee-factor-authenticatie instellingen tussen uw echte portal en uw testportal.

  • Als u logingegevens wijzigt in het testportal dan kunt u daar met de gewijzigde gegevens inloggen totdat het testportal opnieuw wordt overschreven.
  • Als u logingegevens wijzigt in uw echte portal dan moet u tot het testportal overschreven is nog met uw oude gegevens inloggen op het testportal.
Mailadressen staan normaal in het systeem. Bij alle mailadressen is de "@" vervangen door "at" zodat u niet per ongeluk mail stuurt vanuit het testportal.
Betrouwbaar opgezet, inclusief garanties voor beschikbaarheid en performance. Eenvoudig opgezet, zonder garanties over beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid.

De titelbalk is donkergrijs.

 De titelbalk is lichtblauw.


Uw desktopproject koppelen aan het testportal

Een beschrijving van hoe u uw Zermelo Desktopproject koppelt aan het testportal leest u in dit artikel!