Overslaan naar hoofdinhoud

Release 21.08 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

Aug 10 2021

Release 21.08

Lijst van auteurs

Op dinsdag  10 augustus presenteren we u versie 21.08 van Zermelo Desktop en Portal. In deze versie releasen we het nieuwe rechtensysteem van het portal. In dit updateblad kunt u hierover alles lezen. Nieuw rechtensysteem

Vanaf deze versie werkt het portal met een nieuw rechtsysteem. De bestaande schoolfuncties en instellingen voor werknemers, leerlingen en ouders in uw portal zullen één op één worden overgenomen.  

We hebben hard gewerkt aan dit nieuwe rechtensysteem. Vanaf nu kunt u de schoolfuncties en rechten verfijnder inrichten. 


Nieuwe schoolfunctie: Directie

Met het nieuwe rechtensysteem is ook een nieuwe schoolfunctie beschikbaar: Directie. Deze schoolfunctie kunt u leesrechten binnen een project geven voor pagina's bij Management, Personeel en Schoolstructuur.

De schoolfunctie Directie kan geen bewerkrechten krijgen.


Individuele rechten aanpassen

Vanaf deze release is het ook mogelijk om voor individuele gebruikers rechten aan te passen. Binnen de gestelde kaders van schoolfuncties is het mogelijk om een individu meer of minder rechten te geven dan de standaard van de schoolfunctie. Zo kunt u bijvoorbeeld standaard de bewerkrechten voor keuzeformulieren bij decanen uitzetten, maar voor één decaan dit recht aanzetten.


Gebruik nieuw rechtensysteem

Het menu schoolfuncties is in versie 21.08 verplaatst naar het menu Beheer.  Uw applicatiebeheerder vindt daar 3 tabbladen: Instellingen gebruikers, Instellingen schoolfuncties en Toekenningen schoolfuncties.

Instellingen gebruikers

In het menu Instellingen gebruikers stelt u de rechten in voor de individuele eindgebruikers van het portal: de leerlingen, werknemers en ouders. De  instellingen van deze gebruikers in uw huidige portal worden bij de release overgenomen, dit betekent dat precies dezelfde rechten aan of uit staan. Dit instellingenscherm is alleen van uiterlijk veranderd ten opzichte van de huidige situatie.


Instellingen schoolfuncties

In het tabblad Instellingen schoolfuncties kunt u de instellingen  per schoolfunctie van uw school inrichten.  Per schoolfunctie kunt u inrichten of die standaard voor uw school bepaalde rechten heeft: Lezen of Bewerken. Zo kunt u hier bijvoorbeeld inrichten of decanen standaard de keuzeformulieren mogen lezen of bewerken. De rechten die u in uw huidige portal heeft ingesteld voor de schoolfuncties worden bij de release overgenomen in deze nieuwe inrichting.


Toekenningen schoolfuncties

Het toekennen van schoolfuncties gaat via <Toevoegen> . Hier geeft u per project bijvoorbeeld aan welke gebruiker de schoolfunctie Decaan heeft, en voor welke afdelingen dit geldt. De  bestaande toekenningen van schoolfuncties in uw huidige portal worden bij de release overgenomen. 


Bij het toekennen van de schoolfunctie worden de standaard instellingen voor die schoolfunctie overgenomen. In dit tabblad kunt u per gebruiker uitzonderingen hierop inrichten. Dit doet u met modus <bewerken>.  Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven dat één decaan in het project wel de keuzeformulieren mag bewerken, maar andere decanen niet.


Vragen over het nieuwe rechtensysteem

Het nieuwe rechtensysteem betekent dat u vanaf nu de lees- en bewerkrechten van gebruikers in het portal op een andere manier aanstuurt. We begrijpen dat u hier vragen over heeft. We hebben op onze handleiding zoveel mogelijk informatie verzameld. 

Lees meer op onze handleiding

Heeft u andere vragen over het nieuwe rechtensysteem? Neem contact op met onze helpdesk!