Overslaan naar hoofdinhoud

Interview met decaan Heleen - Nieuws / Algemeen - Zermelo Support

May 25 2022

Interview met decaan Heleen

Lijst van auteurs

Kunt u uzelf voorstellen? Wat is uw rol binnen de organisatie?

Ik ben Heleen Matthijsse en ik ben docent wiskunde en decaan vwo op het Bonaventuracollege.  Dat betekent dat ik rondom de profielkeuze veel met Zermelo te maken heb. In een ver verleden ben ik ook roostermaker geweest en heb ik ook met Zermelo geroosterd. Maar dat is wel lang geleden. Als ik nu een rooster zou moeten maken zou ik dat niet meer zomaar kunnen. Na mijn tijd als roostermaker ben ik een tijdje 'alleen' docent geweest en sinds vijf jaar ben ik decaan en dat bevalt me nog altijd erg goed. 

Hoelang werkt u al met Zermelo en waarom bent u overgestapt/begonnen?

Vanaf de start heb ik gewerkt met Zermelo. Ik heb dus best veel ervaring. Eerst al roostermaker, maar nu al vijf jaar als decaan. Als ik de roostermaker nu bezig zie herken ik wel veel dingen, maar ik kan niet zomaar inspringen. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een rooster gemaakt met gebruik van het portal. Als de nood aan de man is denk ik soms wel mee met roosterproblemen hoor, maar dan gebruik ik nog vaak uitdraaien en mijn boerenverstand. Als decaan heb ik mijn weg in het portal gelukkig wel helemaal gevonden. 

Waar gebruikt u Zermelo voor?

Zermelo gebruik ik voornamelijk voor de profielkeuze. Mijn derdeklassers hebben in december en januari hun voorlopige profielkeuze in Zermelo gezet en momenteel voeren ze de definitieve keuze in. Het invoeren doen ze zelf. Twee of drie jaar geleden heb ik ingevoerd dat de leerlingen hun eigen account krijgen om dit zelf in te kunnen voeren. Zodra de definitieve keuze erin staat gaan de pakketbrieven naar de ouders. Ik informeer de ouders dat de brieven eraan komen en dat ze het pakket van hun kind moeten accorderen. Verder gebruik ik Zermelo als bijvoorbeeld een bovenbouwleerling van vakkenpakket wil wijzigingen of bijvoorbeeld hun 9e vak willen laten vallen. Tot slot kijk ik vaak in het portal als ik het rooster van een leerling of een collega wil zien. Zo weet ik precies waar ik naartoe moet om ze te spreken. 

Heeft Zermelo bijgedragen aan het beter onderwijs voor uw leerlingen mogelijk maken?

Voor mij is het lastig vergelijken omdat ik altijd met Zermelo heb gewerkt, maar een goed roosterprogramma is voor een school wel van levensbelang. Een goed rooster is de basis van je onderwijs. Als het rooster niet goed is kun je wel inpakken. Mijn taak als decaan hierin is zorgen dat de profielkeuzes op orde zijn en dat de deadlines worden bewaakt. De leerlingen weten ook, na de deadline kan er niets mee gewijzigd worden, dan is de roostermaker bezig. Zodra je de clusters van de bovenbouw vastlegt ligt het rooster grotendeels vast. Als decaan denk ik ook mee in de mogelijkheden van de profielkeuzes. Zo hebben we dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om binnen het Economie en Maatschappij profiel wiskunde B te kiezen. De wiskundesectie kwam met dit verzoek. De schoolleiding wil dit graag honoreren, maar het moet wel in het rooster passen. Ik probeer hier dan altijd in mee te denken. 

Zou u Zermelo aanraden aan andere scholen? En zo ja, waarom?

Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, maar kun je er goed mee roosteren? Absoluut. We hebben op dit moment geen behoefte om verder te kijken naar andere softwarepakketten en dat zegt ook wat natuurlijk. 

Heleen, bedankt voor dit interview en uw prettige antwoorden. Wilt u zelf nog iets kwijt?

Het zou toch wel heel fijn zijn als er in de toekomst een melding komt in de app als je een roosterwijziging hebt! Dan hoef ik niet meer dag en nacht mijn rooster te bekijken of er wijzingen zijn. Voor de rest ben ik wel heel tevreden.