Overslaan naar hoofdinhoud

Afwezigheden: invloed op formatie? - Nieuws / Algemeen - Zermelo Support

Apr 24 2023

Afwezigheden: invloed op formatie?

Lijst van auteurs

Afwezigheden van uw personeel worden ingevoerd in het portal bij Personeel > Afwezigheden zodat uw dagroostermaker deze afwezigheden in het dagrooster kan verwerken. Een aantal van deze afwezigheden hebben invloed om uw formatiegegevens. In dit artikel ziet u om welke afwezigheidstypes het gaat en wat de invloed is op de formatie.

Klik hier om het artikel te lezen.