Skip to main content

Waar voer ik mijn randvoorwaarde in? - Artikelen / Roosteren / Randvoorwaarden - Zermelo Support

Waar voer ik mijn randvoorwaarde in?

Op deze pagina leest u van een groot aantal randvoorwaarden waar u deze in kunt voeren. Hoe u deze randvoorwaarden precies inricht leest u op aparte pagina's.


Docenten

CAO dagen en dagdelenPortal (Aanstellingen en/of Roosterwensen)
Docenten Basis
Maximaal aantal tussenuren per weekDocenten Basis
Maximaal aantal tussenuren per dagDocenten Uitgebreid
Werkdruk, maximaal aantal lessen per dagDocenten Basis
Werkdruk, maximaal aantal lessen achter elkaarDocenten Basis
Losse roosterposities bestraffenDocenten Uitgebreid (positielijst)
Wissels tussen vestigingen beperkenDocenten Uitgebreid
Flexibel een aantal eerste uren vrijhoudenDocenten Uitgebreid
Randvoorwaarden aan een groep docenten toekennenRandvoorwaarden > Docenten > Standaardwaarden verzamelingen docenten

Uitgewerkte voorbeelden vindt u op onze handleiding:

Randvoorwaarden Docenten


Leerlingen

Tussenuren per weekLeerlingen Basis
Aantal uren taal, huiswerkvrij of leervakken per dagLeerlingen Basis
Tussenuren per dagLeerlingen Uitgebreid
Blokken van tussenurenLeerlingen Uitgebreid
Roosterposities bestraffen of promotenLeerlingen Uitgebreid (positielijst)
Lessen aan het begin of einde van de dagLeerlingen Uitgebreid
Indelen in specifieke klas of lesgroepGroepsindelingen
Roosteren (Pro) met herindelen > Profiel Lesgroepindelingen
Leerling mag niet in specifieke klas of lesgroepGroepsindelingen
Roosteren (Pro) met herindelen > Profiel Lesgroepindelingen

Uitgewerkte voorbeelden vindt u op onze handleiding:

Randvoorwaarden Leerlingen


Onderwijskundig

Standaard voor losse lessenOnderwijskundig Uitgebreid > Schoolstandaard > Losse lessen
Standaard voor blokkenOnderwijskundig Uitgebreid > Schoolstandaard > Blokken
Losse posities blokkeren voor hele schoolOnderwijskundig Uitgebreid > Schoolstandaard > Positielijst
Blok op bepaalde posities laten startenOnderwijskundig Uitgebreid
Spreiding lessen van een vak over de week of dagOnderwijskundig Uitgebreid > Schoolstandaard > Spreiding

Uitgewerkte voorbeelden vindt u op onze handleiding:

Randvoorwaarden Onderwijskundig


Lokalen

VaklokalenLokalen Basis > Stap 2
Voorkeurslokalen docentenLokalen Basis > Stap 6
Lokalen over afdeling/klas verdelenLokalen Basis > Stap 9
Lokaalcapaciteit invoerenPortal. Onderwijs > Schoolstructuur > Lokalen
Lokaalwissels docenten beperkenLokalen Basis > Lokaalwissels
Lokalen blokkeren op bepaalde positiesLokalen Basis > Stap 7
Vakken slechts een deel van de uren in een vaklokaalLokalen Basis > Stap 8
Met roosteren al rekening houden met beschikbaarheid lokalenTelgroepen Wizard Basis

Uitgewerkte voorbeelden vindt u op onze handleiding:

Randvoorwaarden Lokalen