Skip to main content

Voorbeelden randvoorwaarden leerlingen en docenten - Artikelen / Roosteren / Randvoorwaarden - Zermelo Support

Voorbeelden randvoorwaarden leerlingen en docenten

Van een aantal veel voorkomende randvoorwaarden hebben we voorbeelden beschreven. Zo hoeft u in vele gevallen niet zelf het wiel uit te vinden.

Op deze pagina vindt u voorbeelden van de volgende onderdelen:

Tussenuren

In het scherm Docenten-Basis of Leerlingen-Basis vult u in principe de instellingen rond tussenuren in. Er worden dan automatisch randvoorwaarden aangemaakt. Hieronder een aantal scenario's voor als u handmatig randvoorwaarden wilt maken.

1. Zo min mogelijk tussenuren

Deze voorwaarde telt ieder tussenuur in de week en bestraft ieder tussenuur met 1000 strafpunten. In dit voorbeeld zijn er 4 tussenuren in het rooster.

2. Zo min mogelijk tussenblokken

Dit voorbeeld geeft 50.000 strafpunten voor elk tussenBLOK van twee opeenvolgende lesuren. Zijn er drie opeenvolgende lesuren, dan levert dit dus 100.000 strafpunten op.

3. Niet meer dan twee tussenuren PER DAG

Door bij 'vul' een getal in te vullen kan aangegeven worden wat de grens van het aantal tussenuren PER DAG moet zijn. In dit geval is dit getal 2. Voor iedere keer dat er meer dan twee tussenuren op een dag staan, wordt 10.000 strafpunten gescoord. In het voorbeeld komt deze situatie niet voor.

4. In totaal niet meer dan 2 tussenuren op maandag en dinsdag

Geeft 10.000 strafpunten voor als er in totaal 3 tussenuren zijn (zoals in dit voorbeeld). Bij 4 tussenuren zouden er 20.000 strafpunten zijn gescoord.

5. Stapsgewijs strafpunten op laten lopen bij tussenuren

In dit voorbeeld wilt u dat er in het rooster niet meer dan 3 tussenuren zitten. In de kolom Max is daarvoor een 3 ingevuld. Daarbij is 1 tussenuur geen enkel probleem, vandaar is bij Grens een 1 ingevuld. Vanaf 2 tussenuren moeten er strafpunten gescoord worden. Om de automaat te laten weten dat we toch liever 0 tussenuren hebben dan 1, is er automatisch een getal ingevuld bij Basis strafpunten (10).

In dit voorbeeld zijn er 4 tussenuren, waardoor er 50.000 strafpunten wordt gescoord. Door met de muis over de kolom Eval.type te bewegen, verschijnt het waardenverloop in beeld.

Vrije eerste / laatste uren

Het aangeven dat er gestreefd moet worden om de eerste uren zoveel mogelijk te bezetten met les of juist zoveel mogelijk vrij te roosteren, kan gedaan worden via een randvoorwaarde, of door dit in de positielijst aan te geven.

1. Zoveel mogelijk les op het eerste uur (positielijst)

In dit voorbeeld zijn op de eerste uren 1000 strafpunten gezet. Dat wil zeggen: ieder eerste uur dat niet gevuld wordt met een les, levert 1000 strafpunten op. 

Zo min mogelijk les op het eerste uur

NB: Willen we het tegenovergestelde, dus zoveel mogelijk vrij op het eerste uur, dan vullen we hier een negatief getal in, bijvoorbeeld -1000. Iedere les die dan op het eerste uur terecht komt, levert 1000 strafpunten op.

2. Zoveel mogelijk vrij op het eerste uur (randvoorwaarde)

Geeft 1000 strafpunten voor elke les op een eerste uur. Definieer daarvoor eerst (via menu Bewerken - Roosterplaatsen/roostergroepen) de roosterplaatsen ma1, di1, etc. en maak een roostergroep 'uren1'. In dit voorbeeld is maar één keer een eerste uur vrij (score is 4 in plaats van 5), vandaar 4000 strafpunten.

Maar hetzelfde resultaat kan ook, andersom geformuleerd, bereikt worden met de volgende voorwaarde:

Meer mogelijkheden

U kunt in feite van alle bovenste zes randvoorwaarden gebruik maken om dit in te richten!

3. Minstens 3 keer vrij op het eerste uur

Geeft 1000 strafpunten als er drie eerste uren les zijn en 2000 als er vier eerste uren les zijn, zoals in dit voorbeeld. Ook hier dient de roostergroep 'uren1' aangemaakt te zijn. In dit geval is er één vrij eerste uur. We willen er minimaal drie, dus er wordt twee keer bestraft.

Of-of-voorwaarde

Of-of-voorwaarden kunnen gedefinieerd worden door verschillende voorwaarden te selecteren en dan op de rechtermuisknop te klikken en vervolgens aan te geven dat er een of, of randvoorwaarde van de geselecteerde randvoorwaarde moet worden gemaakt. 

Maak de 2 aparte randvoorwaarden aan. In dit voorbeeld wilt u minimaal 3 lessen op dinsdag, of helemaal geen lessen.
Selecteer beide door in de kolom Score met de linkermuisknop aan te klikken, zodat de randvoorwaarden blauw omkaderd zijn.

Klik daarna met de rechtermuisknop op de selectie en kies voor "Maak of-of randvoorwaarde.

Beide voorwaarden worden uitgerekend, maar het laagste resultaat telt. In dit voorbeeld staan er 7 les op de dinsdag (kolom Score). Bij de eerste voorwaarde worden daarom 0 strafpunten gescoord, bij de tweede 70.000. Het systeem kiest de beste van de twee, dus het resultaat is in dit geval 0 strafpunten.

Werkdruk

1. Geen drie lesuren achter elkaar

Voor elk blokje van 3 opeenvolgende roosterposities (breedte) wordt gekeken of er niet meer dan 2 gevuld zijn (vulling). Elke keer als dit voorkomt, worden er 1000 strafpunten gescoord. In onderstaand voorbeeld gebeurt het drie keer dat er drie lessen direct achter elkaar staan.

2. Niet meer van twee opeenvolgende uren met een taalvak

Gebruik het masker #Talen of gebruik een zelfgemaakt masker. Nu wordt alleen gekeken hoe vaak het voorkomt dat er bij drie opeenvolgende lessen er meer dan twee bezet zijn met taallessen. In dit voorbeeld komt deze situatie niet voor.

Pauze-uren

Elke dag ofwel het 3e ofwel het 4e uur vrij

Maak roosterplaatsen ma34, di34, etc. aan en maak een roostergroep 'uren34' met deze roosterplaatsen er in. 

Voor elke keer dat het voorkomt dat een dergelijke roosterplaats volledig bezet is (dus les op 3e én 4e uur), worden er 100.000 strafpunten gescoord. In dit voorbeeld komt dit driemaal voor, vandaar 300.000 strafpunten.

Randuren

1. Elke mentorles (onderbouw) voor de leerling op een rand van de dag

U wilt bijvoorbeeld de mentorles voor de leerling op het eind of op het begin van de dag. U maakt een lesverzameling tevens masker genaamd 'nietMentorles' van alle niet-mentorlessen en u dwingt op deze manier af dat de mentorles niet tussen twee niet-mentorlessen gaat zitten.
NOTA BENE: werkt alleen als er sowieso geen tussenuren mogen zijn, vandaar de restrictie 'onderbouw' in de beschrijving.

2. Elke mentorles (bovenbouw) op een rand van de dag

U wilt bijvoorbeeld de mentorles voor de leerling op het eind of op het begin van de dag. U maakt een lesverzameling tevens masker genaamd 'mentorlessen' en u maakt een lesverzameling tevens masker van de niet-mentorlessen, genaamd 'niet_mentorlessen'. Het programma geeft 10.000 strafpunten als de dag met het grootste aantal wissels tussen beide maskers meer dan één wissel bevat. Dus ze staan op de rand. Dit werkt ook als de leerling tussenuren mag hebben.

3. Elke mentorles (bovenbouw) aan het einde van de dag

Kies nu de randvoorwaarde 'Wisselscore uit wisseltabel' en vul bij Masker de mentorlessen en niet_mentorlessen als hierboven.

Vul de "wisseltabel" door met de rechtermuisknop op de randvoorwaarde te klikken. Hier geeft u aan dat er nooit een wissel mag zijn van een mentorles op een vroeger uur naar een niet-mentorles op een later uur. Kortom, de tabel wordt ingevuld met nullen aan de ene kant van de hoofddiagonaal, en enen aan de andere kant van de hoofddiagonaal.

In dit voorbeeld staat de mentorles nog niet op de juiste plaats want er worden 10.000 strafpunten gescoord.

Minimum aantal lessen per dag

Bij bovenbouwafdelingen gebeurt het wel eens dat een leerling maar één les op een dag heeft. In het algemeen is dat onwenselijk.

Om in te stellen dat een leerling altijd minimaal drie lessen op een dag heeft, kunt u dat instellen met de volgende voorwaarde. U kiest hiervoor 

U wilt dat op de lichtste dag minimaal 3 lessen komen. De grens moet daarom op 3.
In dit geval heeft de leerling 4 lessen op de lichtste dag, dus er worden geen strafpunten gescoord.

Dislocatie

1. Niet meer dan één wissel per dag tussen gebouw A en gebouw B

Maak een lesverzameling aan van alle lessen in gebouw A (promoveer tot masker) en maak ook een lesverzameling van alle lessen in gebouw B (ook met masker). Aangezien één wissel per dag geen probleem is, stellen we bij de Grens een 1 in. In dit geval is er een dag met 2 wissels, dus er worden strafpunten gescoord.

2. Bescherming tussen onmogelijke en ongewenste wissels tussen gebouw A en gebouw B

Stel dat er andere lestijden gelden tussen gebouw A en gebouw B, of de docent heeft reistijd nodig om tussen de vestigingen te reizen.

Maak lesverzamelingen gebouw A en gebouw B aan, zoals bij punt 1. Vul de 'Wisseltabel' in (menu Structuur - Wisselinformatie). (Zie kopje Randuren voor toelichting wisseltabel).

Tussen elk van beide maskers geeft u aan hoe problematisch een wissel is als men wisselt van het ene uur op gebouw A naar het andere uur op gebouw B, en dit voor elke combinatie van twee uren. U vult bijvoorbeeld een 1 in bij een wissel van het 2e uur op gebouw A naar het 3e uur op gebouw B. Het programma geeft nu 50.000 strafpunten als de docent of leerling het 2e uur op A zit en het 3e uur op B. U stelt daarom de grens in op 0 en de grensstrafpunten op 50.000.

In dit voorbeeld gebeurt dat kennelijk drie keer, dus 150.000 strafpunten.

Vrije dag(del)en

Normaal gesproken regelt u deze randvoorwaarden in het basisscherm docenten, maar uiteraard kan het ook bij de uitgebreide randvoorwaarden handmatig ingesteld / gefinetuned worden. Hieronder een aantal voorbeelden.

1. Les op maximaal 4 dagen

Telt het aantal lessen op de dag waarop het kleinste aantal lessen staat. Er wordt 100.000 strafpunten gescoord voor iedere les die deze dag voorkomt.

2. Les op maximaal 3 dagen

Telt het aantal lessen op de TWEE dagen waarop het kleinste aantal lessen staat. Er wordt 100.000 strafpunten gescoord voor iedere les die op deze dagen voorkomt. In dit voorbeeld staat er nog één les in de weg, waardoor er 1x 100.000 strafpunten wordt gescoord.

3. Minimaal 3 dagdelen vrij

Telt het aantal lessen op de DRIE dagdelen waarop het kleinste aantal lessen staat. Geeft 100.000 strafpunten voor elk van deze. In onderstaand voorbeeld is het voor één dagdeel nog niet gelukt: er staat nog een les in de weg.