Skip to main content

Spaarverlof verwerken - Artikelen / Formatie / Tutorials - Zermelo Support

Spaarverlof verwerken

Authors list

De regeling spaarverlof

De spaarverlofregeling wordt op een beperkt aantal scholen aangeboden aan het personeel. Kort gezegd komt de regeling er op neer dat je eerst een aantal jaren extra uren maakt, die je later als bulk op kunt nemen. 

Omdat de regeling een aantal jaren geleden fors versobert is, zijn er steeds minder docenten die er gebruik van maken. In de tijd dat deze regeling ontstond, is die ingevoerd als systeem waar je een extra aanstelling moest invoeren bij het extra werken en een verlof bij het opnemen. Dat is nog steeds zo. In de tekstvelden kun je details bijhouden. Er is niet zoals bij persoonlijk budget een spaarpottensysteem gebouwd hiervoor.

Verwerk spaarverlof niet in persoonlijk budget

De spaarpot-telling binnen persoonlijk budget houdt vanaf 2019-2020 rekening met het kapitaliseren van de gespaarde uren. Die kunnen in een later schooljaar minder waard worden. Dit geldt niet voor het spaarverlof. Dringend verzoek dus om de spaarpot van het spaarverlof niet in deze regeling onder te brengen, om fouten te voorkomen.

In de CAO VO 2018-2019 vindt u deze regeling onder 15.8 met bijlage 5.

Het traject bestaat uit 2 fasen:

  1. het sparen
  2. het opnemen

Een docent moet minimaal 4 en maximaal 12 jaar sparen, dit wordt vooraf afgesproken. Je mag maximaal 60 uur per jaar sparen. Als je spaart betekent het dat je een extra aanstelling krijgt van dit aantal uren die je op jaarbasis, dus bij de planning inzet. Je gaat dan 1 uur per week meer lesgeven. De overige uren komen bij je taakruimte erbij. Deze regeling is niet afhankelijk van de werktijdfactor. De school kan het getal 60 eventueel ophogen en ook besluiten het niet toe te staan met reden.

Als je het verlof opneemt, kun je in dat schooljaar geen verlof opbouwen. Het is dus of sparen of opnemen.

Opnemen doe je in één schooljaar. Je neemt dan een verlof op met de omvang die daar bij hoort. Je kunt het verlof opnemen als een onderhoudsverlof, dus aaneengesloten, of voor personeel van 52 jaar en ouder ook als planningsverlof. 

Er staat in de CAO niet of het spaarverlof ook recht geeft op of vermindering oplevert van AST, DESK en of PB. Je kunt hier als school zelf afspraken over maken met de MR.

Een voorbeeld

Docent K. de Bie (men04) heeft een vaste aanstelling van 1 fte. Hij spaart daarnaast 60 uur. Hij doet dit nu al 6 jaar, 1718 is het zevende jaar en in 1819 gaat hij voor 420 verlof opnemen, zodat hij er een periode tussenuit kan. 

In schooljaar 1718 is een extra aanstelling gemaakt, met een tijdelijk karakter. In de opmerking van de docent staat het gespaarde aantal uren genoemd met de planning erbij. Bij de directieopmerking staat wanneer hij welk aantal uren op gaat nemen.

Omdat AST en DESK is gemaximaliseerd op basis van een fulltime aanstelling, gaan die in dit geval niet omhoog. De 2 uur extra PB kan de school zelf bepalen of deze wel of niet toegekend worden.Het is de bedoeling dat hij in schooljaar 1819  spaarverlof gaat opnemen.Normaal gesproken werkt hij 1659 uur. 


Daarvan zijn 1220 uur lessen en 223 uur taken. Hij wil dit aaneengesloten opnemen.

Als hij 415 uur verlof heeft, is dit 1/4 deel van zijn jaaromvang. Daarmee zou je ook 1/4 deel van je lessen en 1/4 deel van je taken niet meer gaan geven. De overige 5 uur worden los daarvan afgesproken.


Onderdeel

Oorspronkelijk

In mindering gebracht

werktijdomvang
1659
415
beschikbaar voor lessen en taken1453364
aantal klokuren les1220305
aantal klokuren taken23358
aantal lesweken388.5

In ons voorbeeld hebben we over het verlof een vermindering van AST en DESK afgesproken. Dit betekent dat van de 420 uur verlof, er opgeteld 55 uur van af gaan. De overige uren moeten dus echt minder lessen en taken ingevuld worden.

In de lessenverdeling en de taakverdeling hebben we bij deze docent een vervanging verwerkt die van week 45 tot en met week 4 de lessen overneemt. Effectief zijn dit 9 weken, met vakanties erbij 11 weken.

We krijgen dan het volgende plaatje:


We adviseren scholen om bij de projectinstellingen het vinkje over de berekening van de afwezigheid UIT te zetten.


De berekening van de vervanging staat dan wel onder in de kaart maar niet meer bij de samenvatting. Daar is een extra regel bij gekomen die altijd het getal 364 naar 0 terug brengt. Dit voorkomt dat u te veel in detail moet werken.