Skip to main content

Segmenten: verdelen over dagdelen - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Segmenten: verdelen over dagdelen

Extra aanvulling op de segmenten

Dit artikel is een aanvulling op Segmenten: leerlingen verdelen in gelijke groepen. We bespreken hier alleen de extra functionaliteit, die vanaf 18 mei 2020 (20.05.1) beschikbaar is. Voor meer achtergrond over het werken met segmenten, verwijzen wij u door naar het oorspronkelijke artikel

Inleiding

Tijdens onze webinars kwam een aantal keer de vraag naar een segmentenrooster in dagdelen. Hierbij gaan leerlingen, als er 3 segmenten zijn, 2 van de 3 dagen een dagdeel naar school. 

Voordelen:

  1. De leerlingen gaan vaker naar school.
  2. Leerlingen krijgen 3 of 4 uur achter elkaar les, waardoor er minder pauzemomenten nodig zijn. 
  3. Docenten kunnen een ruime lunchpauze krijgen.

Nadelen:

  1. Groter aantal reisbewegingen op één dag.
  2. Er is wellicht een roosterwijziging nodig.

Video


Andere verdeling ochtend en middag

Bij roosterplaatsen en -groepen heeft u bepaald welke uren bij de ochtenden horen en welke uren bij de middagen. Als u in het segmentenrooster een andere verdeling van de ochtend en de middag wilt, kunt u dat aanpassen. We raden u aan om dit pas te doen nadat u het segmentenrooster heeft afgeknipt van het basisrooster. Een aantal randvoorwaarden kloppen namelijk niet meer en u kunt niet zomaar de automaat aanzetten.

U past de roosterplaatsen aan bij Roosteren (Pro) > Structuur > Roosterplaatsen en roostergroepen


Werkwijze

  1. Kies Roosteren > Segmenten
  2. Ga naar de tab Verdelen over tijdvakken/dagen
  3. Klik op de knop <Dagdelen>
  4. Vul in zoals hieronder

De rest gaat op dezelfde manier als segmenten die op hele dagen staan.


Merk op dat elke leerling precies een volledig weekrooster op school volgt. De A-tjes hebben bijvoorbeeld mamo / dimi / domo / vrmi / dimo / womi / vrmo / mami / womo / domi en dat zijn precies alle dagdelen. In principe is ook bij dit model een roosterwijziging dus niet nodig, tenzij in het huidige rooster de ochtend/middag verdeling onevenwichtig is.

Aanpassing tijdraster (optioneel)

U kunt (optioneel) tijdrastervarianten instellen om te voorkomen dat de leerlingen te massaal arriveren of vertrekken:

Roosteroverzicht

Het rooster krijgt een dergelijke opzet (inclusief pauzes en tussenuren)