Skip to main content

Roosteren van kolfmomenten - Artikelen / Roosteren / Tutorials - Zermelo Support

Roosteren van kolfmomenten

Inleiding

Bij het maken van het rooster kunt u te maken krijgen met de vraag om kolf-momenten in te bouwen in het rooster van een docente. In deze tutorial wordt uitgelegd hoe u dit zou kunnen regelen in het rooster. 

De voorwaarden

We gaan in dit voorbeeld uit van de volgende voorwaarden:

  • Kolven op lesuur 3 of 4 
  • Kolven op lesuur 6 of 7 
  • Er moeten minstens 2 lesuren tussen de kolfmomenten zitten (met andere woorden: het kolfmoment mag niet lesuur 4 en 6 zijn) 

Roosterplaats en -groep aanmaken

Om straks iets te kunnen zeggen over 3e/4e uur en 6e/7e uur zullen we eerst een roostergroep moeten aanmaken waar al deze uren in zitten. In ons voorbeeld noemen we deze Kolven

Vervolgens maken we 15 roosterplaatsen aan. Per dag 3, namelijk:  uur 3 en 4, uur 6 en 7 en uur 3 en 7

Randvoorwaarden aanmaken

Nu moeten we bij de betreffende docente de juiste randvoorwaarden gaan aanmaken.  

  • Er mag maar 1 les komen op lesuur 3 en 4 
  • Er mag maar 1 les komen op lesuur 6 en 7 
  • Lesuur 3 en 7 mogen niet beide bezet zijn (dit zou anders inhouden dat er op lesuur 4 en 6 gekolfd moet worden en dat mag niet volgens de gestelde voorwaarden) 

We maken bij Randvoorwaarden > Docenten > Uitgebreid de volgende randvoorwaarden aan: 

  • Zo min mogelijk aantal lessen op de roosterplaats kolfma34 met een grens van 1 
  • Zo min mogelijk aantal lessen op de roosterplaats kolfma67 met een grens van 1 
  • Zo min mogelijk volledig bezette roosterplaatsen op de roosterplaats kolfma37 met een grens van 0 

Deze voorwaarden moeten we dan voor alle dagen van de week aanmaken: 

Het resultaat

We kunnen een soortgelijk rooster verwachten: