Overslaan naar hoofdinhoud

Planningsdocument (globaal) - Artikelen / Roosterbeleid - Zermelo Support

Planningsdocument (globaal)

Lijst van auteurs

Onderstaand schema kunt u als leidraad gebruiken om afspraken binnen uw school te maken over de belangrijkste processen van het roosterproces.

Het maakt inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

U ziet tevens wanneer de gegevens uiterlijk aan- of opgeleverd dienen te worden.

In de bijlage vindt u een bruikbare Excel sheet (Planning roosterwerkzaamheden. In het bijgevoegde Word bestand vindt een gedetailleerd overzicht van deze globale planning.

Maak er vooral uw eigen versie van.

Planning en verantwoordelijkheden

Wijzigingen en gevolgen

Wijzigingen in de gegevens kunnen grote gevolgen hebben voor het rooster. In sommige gevallen is het zelfs nodig een nieuwe clustering te maken en daarmee dus een geheel nieuw rooster.

Nieuw conceptrooster

Wanneer moet er een nieuw conceptrooster gemaakt worden:

  • Wijziging in beschikbaarheden docenten. Kan resulteren in nieuwe clustering --> per definitie nieuw rooster
  • Wijziging in de lessenverdeling.
  • Wijziging in pakketkeuzes. Kan resulteren in nieuwe clustering --> per definitie nieuw rooster
  • Wijziging in beschikbaarheden van lokalen
  • Wijziging in onderwijskundige voorwaarden (bijvoorbeeld toch een blokken-eis)
  • Toevoegen of verwijderen van een lesgroep. Kan resulteren in nieuwe clustering --> per definitie nieuw rooster
  • Toevoegen of verwijderen van lessen (lessentabel). Kan resulteren in nieuwe clustering --> per definitie nieuw rooster.

Rooster optimaliseren

Wanneer wordt het conceptrooster geoptimaliseerd:

  • Tussenuren van leerlingen of docenten verbeteren
  • Onderwijskundige voorwaarden verbeteren