Skip to main content

Hoe kan ik een geroosterde toetsweek een paar weken verplaatsen? - Artikelen / Toetsroosteren / FAQ - Zermelo Support

Hoe kan ik een geroosterde toetsweek een paar weken verplaatsen?

Stel u heeft de toetsweek helemaal af, maar er wordt besloten dat de toetsperiode een paar weken wordt uitgesteld. We leggen u hier uit hoe u met minimale handelingen het rooster in zijn geheel een paar weken opschuift.


Alleen bij toetsen

De werkwijze die hier wordt beschreven, werkt alleen bij toetsen en niet bij mondelingen.


 1. Knip de nieuwe week af waar het toetsrooster in moet komen
 2. Open het zojuist aangemaakte toetsroosterbestand
 3. Ga in het menu naar Importeren > Toetsen en mondelingen


 4. Lees de mededeling en bevestig met <OK>
 5. Wijs nu in de verkenner het oorspronkelijke toetsroosterbestand aan en klik op de knop <Openen>
 6. U heeft nu alle toetsen geïmporteerd in de nieuwe week
 7. Bevestig met <OK>
 8. Ga in het nieuwe toetsroosterbestand naar Onderhoud > Toetsrooster
  U ziet nu de toetsen staan maar nog met de oude datum
 9. Klik op de knop <Verdelen over dagen>
 10. Sluit dit scherm weer direct door op groene vinkje te klikken
 11. U ziet nu in de kolom <datum> de correcte datums