Overslaan naar hoofdinhoud

Hoe kan ik een geroosterde toetsweek een paar weken verplaatsen? - Artikelen / Toetsroosteren / FAQ - Zermelo Support

Hoe kan ik een geroosterde toetsweek een paar weken verplaatsen?

Lijst van auteurs

Stel u heeft de toetsweek helemaal af, maar er wordt besloten dat de toetsperiode een paar weken wordt uitgesteld. We leggen u hier uit hoe u met minimale handelingen het rooster in zijn geheel een paar weken opschuift.


Alleen bij toetsen

De werkwijze die hier wordt beschreven, werkt alleen bij toetsen en niet bij mondelingen.


 1. Heeft u een online opgeslagen roosterproject, dan moet u eerst export van uw udmz maken voordat u kunt met importeren (stap 2)
  1. Ga vanuit u oude toetsweek naar Projectbeheer > Versiebeheer
  2. Klik op de knop <Exporteren>
  3. Selecteer een locatie op uw computer en sla het udmz op
 2. Knip de nieuwe week af waar het toetsrooster in moet komen
 3. Open het zojuist aangemaakte toetsroosterbestand
 4. Ga in het menu naar Importeren > Toetsen en mondelingen


 5. Lees de mededeling en bevestig met <OK>
 6. Wijs nu in de verkenner het oorspronkelijke toetsroosterbestand aan en klik op de knop <Openen>
 7. U heeft nu alle toetsen geïmporteerd in de nieuwe week
 8. Bevestig met <OK>
 9. Ga in het nieuwe toetsroosterbestand naar Onderhoud > Toetsrooster
  U ziet nu de toetsen staan maar nog met de oude datum
 10. Klik op de knop <Verdelen over dagen>
 11. Sluit dit scherm weer direct door op groene vinkje te klikken
 12. U ziet nu in de kolom <datum> de correcte datums