Overslaan naar hoofdinhoud

Docenten op zelfde dag vrij - Artikelen / Roosteren / Tutorials - Zermelo Support

Docenten op zelfde dag vrij

Lijst van auteurs

Inleiding

Wellicht heeft u wel eens het verzoek gekregen om twee docenten op dezelfde dag hun vrije dag te plannen. Als u wilt onderzoeken in hoeverre dit haalbaar is, kunt u onderstaande randvoorwaarden inbouwen. 

Eerst onderzoeken

We raden u aan tijdig te beginnen met proefroosteren. Dit soort wensen zouden wel eens lastig kunnen zijn,of nadelig voor anderen (leerlingen of docenten). Als u proefroostert met dergelijke randvoorwaarden, heeft u tijdig zicht op mogelijke problemen die de wens oplevert.


Ons voorbeeld

Docenten Kro en Huu willen op dezelfde dag vrij. We hebben de opdracht gekregen dit te realiseren in het rooster. Het rooster mag bepalen welke dag dit zal zijn. Beide docenten staan met vier dagen en acht dagdelen beschikbaarheid in het rooster.

Beschikbaarheid aanpassen

We gaan de beschikbaarheid bij beide docenten aanpassen. We gaan straks namelijk een les (= een vrije dag) plaatsen op de vrijdag. Dit is op één dagdeel. Dus beide docenten gaan naar 5 dagen 9 dagdelen. Het tiende dagdeel komt straks automatisch naast deze les te staan en vormt zo een hele dag.

Les aanmaken

We gaan nu een les aanmaken waar beide docenten opstaan. Gebruik hier bijvoorbeeld het vak "vergadering" voor.

Lesverzamelingen maken

We maken twee lesverzamelingen. Eén met alleen bovenstaande les en in de andere lesverzameling zitten alle lessen behalve die ene les.

Randvoorwaarde maken

We gaan nu bij beide docenten dezelfde randvoorwaarde maken. Met deze randvoorwaarde geven we aan dat we geen mix willen hebben van 2 soorten les (de twee maskers) op één dag.Als we de lessen nu gaan roosteren, zal de automaat proberen op één dag geen lessen van beide lesverzamelingen te plaatsen. Immers dan hebben we wel een mixen dat wordt bestraft (in ons geval met 10.000 strafpunten).

Het resultaat

Tenslotte verwijderen we de tijdelijke les op de vrije dag. Als we het hele jaar met dezelfde vrije dag willen werken, blokkeren we bij beide docenten deze dag.