Overslaan naar hoofdinhoud

Release 24.05 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

May 21 2024

Release 24.05

Lijst van auteurs

Op dinsdag 21 mei presenteren we u versie 24.05 van Zermelo Desktop en Portal.Koppeling Somtoday Connect

De huidige gebruikerskoppeling met Somtoday wordt vervangen door een nieuwe koppeling genaamd Somtoday Connect. Met deze nieuwe koppeling kunt u, net als met de oude gebruikerskoppeling, leerlingen, werknemers en ouders/verzorgers uit Somtoday overnemen in het Zermelo Portal.

Om gebruik te maken van de nieuwe Somtoday Connect koppeling doorloopt u een aantal stappen in zowel Somtoday als in het Zermelo Portal. De nieuwe koppeling werkt in principe hetzelfde als de oude. Er zijn drie verschillen in de gegevens die worden overgenomen:

  1. Het overnemen van werknemers en ouders/verzorgers is optioneel, u kunt bij de instellingen in het Zermelo Portal aangeven of u dit wilt.

  2. Ouders/verzorgers worden alleen overgenomen in het Zermelo Portal als zij in Somtoday als ‘wettelijk’ staan geregistreerd.

  3. Het veld ‘datum uit dienst’ (bij werknemers) is toegevoegd aan de koppeling en deze informatie kan vanuit Somtoday worden overgenomen in het Zermelo Portal.

U hoeft niet direct de nieuwe koppeling in te gaan richten, aangezien de oude koppeling nog tot augustus blijft werken.

Advies

Als u momenteel gebruikt maakt van de gebruikerskoppeling met Somtoday (UMservice) dan adviseren wij deze tot 1 augustus te gebruiken en in een rustige periode over te stappen op de nieuwe koppeling Somtoday Connect. Maakt u nog geen gebruik van de gebruikerskoppeling maar wilt u dit wel, dan kunt u direct de nieuwe koppeling Somtoday Connect gaan gebruiken.

Voor de uitgebreide informatie over Somtoday Connect verwijzen wij u naar de handleiding.

Akkoord door ouders op keuzepakket

In de WebApp hebben we het onderdeel verbeterd waar de ouders/verzorgers hun akkoord kunnen geven op de keuzepakketten van hun kinderen. De weergave is nu hetzelfde als de weergave die de leerling ziet. Daarnaast kan een ouder/verzorger het pakket goedkeuren maar nu ook afkeuren. Ook kan de ouder/verzorger een opmerking voor de decaan opsturen.


De weergave van de decaan is uiteraard ook aangepast. Deze kan nu ook zien als een pakket niet is goedgekeurd door middel van een rood kruisje. Een pakket dat is goedgekeurd of niet is goedgekeurd kan daarna nog gewijzigd zijn. Dat is te zien aan het oranje icoontje. Bij de pakketdetails wordt de opmerking getoond.


Door te klikken of een bulkwijziging uit te voeren kan het bestaande akkoord verwijderd worden. De ouders/verzorgers kunnen dan opnieuw in de WebApp aangeven of zij het pakket wel of niet goedkeuren.
Overige issues

Testportals: houdbaarheidsdatum verlengen

Alle testportals hebben sinds afgelopen maart een houdbaarheidsdatum van maximaal 3 maanden. U vindt deze datum in het Adminpaneel achter ‘Houdbaar t/m’. Na deze datum wordt uw testportal verwijderd. Wilt u niet dat uw testportal na deze datum wordt verwijderd, omdat u bijvoorbeeld een bepaald scenario in uw test-portal aan het uitwerken bent? Dat kunt u vanaf nu de houdbaar t/m datum op (blijven) schuiven door deze te verlengen. Daarvoor zet u een vinkje achter ‘Houdbaarheid verlengen’. Wij verwerken dit na 15.00 uur en daarna heeft u een nieuwe houdbaarheidsdatum.

Formatie: spaarpotten dynamisch voor schooljaar ‘24-’25

Bij het aanmaken van een nieuw project op basis van een bestaand project werden de spaarpotten voor het Persoonlijk Budget onterecht al vastgelegd voor schooljaar ‘24-’25. Alleen voorgaande en huidige schooljaren horen een vastgelegde spaarpot te hebben. Toekomstige schooljaren hebben een dynamische spaarpot. Wij hebben dit voor u gecorrigeerd.

Meer informatie over het vastleggen van het spaarsaldo van het Persoonlijk Budget vindt u op onze handleiding.