Overslaan naar hoofdinhoud

Release 24.02 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

Feb 13 2024

Release 24.02

Lijst van auteurs

Op dinsdag 13 februari presenteren we u versie 24.02 van Zermelo Desktop en Portal.Dagroosteren: afwezigheid bij een activiteit

De dagroostermodule gaat vanaf deze versie goed om met een afwezigheid van een docent die ook op een activiteit is ingepland.

In onderstaand voorbeeld is er een excursie (exc) ingepland met docent adf als begeleider:
Als adf vervolgens wordt ziekgemeld en u leest de afwezigheden in uit het portal, dan wordt de docent netjes van de excursie afgehaald:In het dagrooster krijgt u de signalering bij de activiteit de melding dat er een docent ontbreekt. Dit probleem komt ook naar voren met sneltoets <m>:


U kunt vervolgens een andere docent aan de activiteit toevoegen.

SAML: mogelijk om ingelogd te blijven

Vanaf deze release is er een instelling toegevoegd om bij het gebruik van sso via SAML ingelogd te blijven. Het is een portalbrede instelling in het adminpaneel of u deze functionaliteit wilt gebruiken.
Gebruikers hoeven dan 2 maanden lang niet opnieuw in te loggen.

Na het inlogscherm verschijnt de optie om te kiezen voor ‘ingelogd blijven’.Let op: Deze instelling staat standaard uit. De applicatiebeheerder van het portal moet deze instelling eerst aanzetten voordat gebruikers het kunnen gebruiken.


Eindexamens

Voor de eindexamenperiode zijn kleine aanpassingen gedaan in het portal. Zo is overal CE3 niet meer zichtbaar. En we hebben een controle toegevoegd op een eerste afname in CE2.Bekijk voor meer informatie onze handleiding over het inroosteren van de eindexamens. Het toetsroosterbestand voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen staat ook al voor u klaar.