Overslaan naar hoofdinhoud

Release 24.01 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

Jan 16 2024

Release 24.01

Lijst van auteurs

Op dinsdag 16 januari presenteren we u versie 24.01 van Zermelo Desktop en Portal. U vindt hierin de volgende aanpassingen:
Verbeteringen inzet vestigingen

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd in het scherm Personeel > Overzicht > Inzet vestigingen.

Kleurindicatie toegevoegd

Er is een kleurindicatie toegevoegd in het paneel Formatieplanning als er sprake is van een waardeverschil tussen dit paneel en het paneel Vestigingen.
U krijgt een rode kleur te zien op de kolommen AST, DESK, Ontwikkeltijd, Taakruimte als het verschil (tussen som van neveninzet en gepland voor project) groter is dan 1. Er verschijnt een oranje kleur als het verschil kleiner is dan 1.

Verdelen naar rato

Daarnaast is er een nieuw knopje in het scherm beschikbaar: Verdelen naar rato.
Met dit knopje kunt u de getallen voor AST, DESK, Ontwikkeltijd, Taakruimte in Formatieplanning in één keer verdelen over de verschillende inzetten op de vestigingen, naar rato van het totale budget (klu).

Uitbreidingen rechten

We hebben voor een aantal bestaande rechten een uitbreiding gedaan. Het gaat om de volgende rechten:

  • Leerlingeigenschappen

  • Ouderavond

  • Keuzeformulieren


Recht leerlingeigenschappen

Voor gebruikers met het recht leerlingeigenschappen is het nu mogelijk om een nieuwe gebruiker aan te maken van het type leerling op de pagina Leerlingen > Afdelingsdeelname.
Als u in het scherm Afdelingsdeelname kiest voor de knop Toevoegen kunt u in de dropdown bij ‘Leerling’ nu kiezen voor de bovenste optie ‘Nieuwe leerling toevoegen’.Vervolgens verschijnen er extra velden om de nieuwe leerling toe te kunnen voegen, zoals het leerlingnummer en de naam.Na het toevoegen van de nieuwe leerling staat deze als gebruiker in het portal. Voor deze nieuwe gebruikers staat het vinkje “mag inloggen” uit.

In het scherm Beheer > Gebruikers zijn voor het recht Leerlingeigenschappen twee nieuwe opties toegevoegd. Het is met dit recht nu mogelijk om de 2FA-authenticatie voor leerlingen uit te zetten. En met dit recht heeft u nu ook de optie tot ‘Inloggen als’.

Advies: Controleer welke gebruikers dankzij deze update niet langer admin hoeven te zijn. U kunt in het scherm Beheer > Gebruikers, filteren op de kolom ‘admin’. Via de knop ‘Gebruikerstype kunt u kiezen voor ‘Verwijderen als admin’.


Recht ouderavond

Ook voor het recht ouderavond zijn er twee nieuwe opties op de pagina Beheer > Gebruikers.
Met dit recht mag u de 2FA-koppeling voor ouders uitzetten en kunt u nu ‘inloggen als’ ouders.

Advies: Controleer welke gebruikers dankzij deze update niet langer admin hoeven te zijn. U kunt in het scherm Beheer > Gebruikers, filteren op de kolom ‘admin’. Via de knop ‘Gebruikerstype kunt u kiezen voor ‘Verwijderen als admin’. (Zie hierboven)

Recht keuzeformulieren

Met het recht keuzeformulieren is het nu mogelijk om keuzes te vergrendelen in het scherm Onderwijs > Keuze-aanbod.

Aanpassing randvoorwaarde tussenuren

De randvoorwaarde voor het maximum aantal tussenuren per dag is aangepast. In het scherm Docenten Basis kunt u de kolom ‘max. tussenuren p.d.’ zodat nu correct geteld wordt per dag en niet over het totaal van de roosterplaatsen.


In het scherm Docenten uitgebreid wordt nu de volgende randvoorwaarde aangemaakt: