Overslaan naar hoofdinhoud

Release 23.10 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

Oct 10 2023

Release 23.10

Lijst van auteurs

Op dinsdag 10 oktober presenteren we u versie 23.10 van Zermelo Desktop en Portal.

In deze versie zijn een aantal verbeteringen aangebracht aan de Gegevenscontrole in Zermelo Desktop en hebben we een peildatum toegevoegd m.b.t. de eindexamens. Ook hebben we een regel met de gemiddelde onderwijstijd toegevoegd aan Leerlingstatistiek.

We vertellen u er graag meer over.


Verbeteringen Desktop

Er zijn twee verbeteringen aangebracht aan de Gegevenscontrole in de Desktop. 

Verschillen in Lesperiodes en Vakanties getoond

Wanneer er een verschil is tussen de Lesperiodes in de desktop en de Tijdvakken in het portal, dan is dat vanaf nu terug te zien in de Gegevenscontrole. Ook verschillen in vakanties worden getoond.

Indien er geen verschillen zijn tussen de gegevens in de Desktop en het Portal worden deze regels niet getoond.


Bij inactief tijdvak worden docentverschillen genegeerd

In de Jaarplanner in de desktop kunt u een tijdvak inactief maken. Mogelijk ontstane verschillen met het portal voor lessen op docentniveau ziet u vanaf dat moment niet meer in de Gegevenscontrole. Dan gaat het bijvoorbeeld over het aantal lessen bij een docent en/of de lessenverdeling. Dit geeft u een duidelijker inzicht in de toekomstige verschillen die u nog heeft te verwerken.

Het inactief maken van tijdvakken raden wij ten sterkste af als de periode nog niet verstreken is of in de toekomst ligt.Peildatum Eindexamens

De Examenindeling in het portal en Toetsroostermodule in de desktop kijken naar een peildatum om de juiste keuzepakketten (en examenindeling) van de leerlingen op te halen. Vanaf versie 23.10 kunt u deze peildatum zelf invoeren. U voert deze peildatum in onder Projectinstellingen > Overig

U ziet deze peildatum nu ook terug in scherm Leerlingen > Examenindeling in het Zermelo Portal. 

Meldingen dat examenleerlingen een verkeerd vakkenpakket hebben in de Toetsroostermodule zijn hiermee verholpen.


Gemiddelde onderwijstijd

Vanaf deze versie vindt u in Management > Leerlingstatistiek > Onderwijstijd een nieuwe regel waarin de gemiddelden worden uitgerekend. U ziet dus nu per afdeling wat de gemiddelde Lestijd, Toetstijd, Activiteittijd en bovenal verwachte Onderwijstijd is voor de geselecteerde leerlingen.