Overslaan naar hoofdinhoud

Release 22.12 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

Dec 12 2022

Release 22.12

Lijst van auteurs

Op maandag 12 december presenteren we u versie 22.12 van Zermelo Desktop en Portal.


Portal

Nieuwe weekselector

Overal in het portal vindt u nu dezelfde nieuwe weekselector, waarmee u één of meerdere weken tegelijk kunt selecteren.

Deze nieuwe selector is ook toegevoegd bij Docentstatistiek en Leerlingstatistiek. De statistieken worden dan ook getoond op basis van het geselecteerde weekbereik.

Nieuwe bulkwijzigingen in Geplande groepen

U kunt vanaf deze versie een aantal nieuwe bulkwijzigingen uitvoeren in het scherm Geplande groepen. Dit geldt voor de velden 'Pakketdelen zelfstudie', 'Drempelwaarde: minimum verwacht aantal leerlingen voor één groep' en het aanvinken en vullen van de lessentabel voor vakkeuzelessen.


AFAS-koppeling: ondersteuning kostendragers

De inrichting in uw personeelsadministratiesysteem AFAS kan op basis van kostenplaatsen of op basis van kostendragers. Vanaf deze versie kunnen scholen die alleen de inrichting met kostendragers hebben ook gebruik maken van de koppeling met AFAS.  


Desktop

Weergave keuzelessen compacter

In het scherm Leerlingen uitgebreid kunt u de weergave van keuzelessen compacter maken door te klikken op de pijltjes naast de dag:


Totaaloverzicht strafpunten aangepast

Het scherm Totaaloverzicht strafpunten toont zowel rooster- als lokaalstrafpunten. Om de strafpunten van één categorie altijd volledig in beeld te hebben, heeft dit scherm nu twee weergaves gekregen: één voor roosterstrafpunten en één voor lokaalstrafpunten. U kunt in het scherm wisselen tussen de ene en de andere categorie. 


Filter in domeinen breder maken met lay-outknop

In het rijfilter van de domeinen is een lay-outknop toegevoegd. Deze zorgt ervoor dat het scherm zo breed wordt als nodig is om alle filterwaarden in één keer te kunnen zien.