Overslaan naar hoofdinhoud

Release 21.03 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

Mar 22 2021

Release 21.03

Lijst van auteurs

Op maandag 22 maart presenteren we u versie 21.03 van Zermelo Desktop en Portal.


Eindexamens

In deze release vindt u de nieuwe mogelijkheden rondom de eindexamens van 2021. U kunt de examenindeling importeren vanuit Somtoday of Magister. Ook heeft u de mogelijkheid om deze zelf in het portal in te voeren. In het portal hebben we hiervoor een aantal nieuwe schermen gemaakt. In de desktop vindt u een uitbreiding van de bestaande toetsmodule. Hiermee kunt u de eindexamens voor dit jaar inroosteren.

Examenvakken

In het portal geeft u bij Onderwijs > Keuze-aanbod in het nieuwe tabje Examenvakken aan voor welke vakken  er eindexamens worden afgenomen.

Examenindeling

In het nieuwe scherm Leerlingen > Examenindeling vindt u per afdeling de vakken terug die als examenvak zijn aangemerkt. U geeft hier per leerling aan in welk tijdvak de eerste afname van het examen plaatsvindt, en wanneer eventuele herkansingen zijn.

Importeren examenindelingen

U kunt er ook voor kiezen de examenindelingen te importeren vanuit Somtoday of Magister. Dit kunt u doen in het menu Koppelingen > Examenindelingen.

Examens inlezen in de desktop

In de desktop kunt u in de toetsmodule in het menu Eindexamen 2021 het .txt-bestand importeren met alle eindexamens. Deze zetten wij voor u klaar op onze handleiding.

Pakketvakken koppelen

Net als andere jaren koppelt u de juiste pakketvakken aan de examentoetsen.

Inlezen examenindeling

Staan de toetsen klaar, dan kunt u de examenindeling uit het portal inlezen. 

Vervolgens roostert u de eindexamentoetsen zoals u gewend bent. 

Toetslijsten

Als het rooster klaar is, kunt u de toetslijsten maken. 

We adviseren u onze handleiding te lezen en deze goed te volgen bij het maken van het eindexamenrooster.


Overschrijven testportals

Vanaf deze versies kan de admin in het portal zelf aangeven wanneer het testportal (test-schoolnaam.zportal.nl) overschreven moet worden met de gegevens uit het echte portal. 

U heeft de keuze om dit 'zo spoedig mogelijk' te laten doen. De gegevens in het testportal wordt dan dezelfde dag na 15u overschreven.

Ook kunt u elk weekend het testportal overschrijven.

Na de eerste overschrijving verschijnt de datum van de laatste overschrijving in beeld.


IPTO-export

De IPTO-export is vanaf nu beschikbaar via het portal.

In het menu Koppelingen > Exports zit de mogelijkheid om de IPTO-export te maken. U kiest voor welke week u de export wil maken (standaard week 40) en u krijgt een .txt-bestand met daarin het rooster zonder dagroosterwijzigingen van die week.


Verbeteringen dagrooster

Ander vak voor vervanger

In de dagroostermodule kunt u nu eenvoudig een vervanger z'n eigen vak laten geven. Als u een vervanger op een les heeft staan, kunt u aangeven dat u de vervanger een ander vak wil laten geven.

Hierbij valt de oorspronkelijke les uit en wordt er een nieuwe/extra les ingepland met een ander vak.

Bij een les waarop een vervanger staat, kunt u met rechts klikken en kiezen voor 'Ander vak voor vervanger'.  U krijgt een selector waarin met groen de vakken worden aangegeven die de 'vervanger' geeft.

U selecteert het gewenste vak (bijvoorbeeld economie). De les biologie vervalt, en er wordt een nieuwe les economie ingepland.


Wisselen tussen reguliere les en groepskeuzeles

Een andere nieuwe optie in de dagroostermodule zit ook onder de rechtermuisknop. U kunt een les nu makkelijk omzetten van regulier naar groepskeuze, of andersom door het vinkje bij 'Groepskeuzeles' aan of uit te zetten.