Overslaan naar hoofdinhoud

Release 21.01 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

Jan 12 2021

Release 21.01

Lijst van auteurs

Op dinsdag  12 januari presenteren we u versie 21.01 van Zermelo Desktop en Portal.Roosteranalyse

Het is wenselijk om zo snel mogelijk in het roosterproces de knelpunten inzichtelijk te maken om hierop te kunnen anticiperen. De nieuwe analysetool geeft dit inzicht.

Met deze tool kunt u voordat u daadwerkelijk gaat roosteren uw rooster en randvoorwaarden controleren. U krijgt inzicht in de roosterbaarheid, de moeilijk(st)e afdelingen, docenten of andere sets van lessen. Tevens krijgt u zicht op eventuele tegenstrijdige randvoorwaarden. Op drie verschillende plekken in de software kunt u de analyse aanzetten:

  • Docenten uitgebreid: voor een analyse van alle of enkele docenten
  • Leerlingen uitgebreid: voor de analyse van alle of enkele afdelingen
  • Roosteren (met of zonder) herindelen: voor een totaal analyse (docenten, afdelingen, klassen, telgroepen, onderwijskundig)

In onze handleiding vindt u een aantal uitgebreide voorbeelden en de mogelijkheden van  deze tool. 


Verbeteringen nieuwe roosterpublicatie

Er zijn een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd in de nieuwe roosterpublicatie.

  • Er zijn waarschuwingen toegevoegd voor een aantal situaties die bij roosterpublicatie leiden tot het verwijderen van inschrijvingen
  • Bestanden met meer dan één week publiceren nu altijd de juiste dagen
  • De melding "er zijn geen wijzigingen bij pauzes en tussenuren" wordt niet meer getoond
  • Een les die van dag wisselt houdt de publicatie niet meer tegen als de wijziging al in het portal staat
  • Activiteiten tellen niet mee in de melding bij starten dagrooster


Export ouderavond tbv online gespekken MS teams toegevoegd

In het portal vindt u nu onder het  menu Koppelingen > Exports een nieuwe Ouderavonden export. 


Deze export kunt u overhandigen aan degene binnen uw school die Teams beheert of iemand anders die bekend is met Microsoft Power Automate of met het automatiseren van werkstromen. Deze persoon kan voor elk gesprek een Teamsvergadering aanmaken. U kunt hiermee uw ouderavond dus online laten plaatsvinden via Teams.

Een handleiding hierover vindt u hier: Ouderavondgesprekken inlezen in Microsoft Teams 


Kiosk-modus niet langer beschikbaar

Vanaf de release in januari is het niet langer mogelijk om gebruik te maken van de Kiosk-modus.