Skip to main content

Zwangerschapsverlof van A tot Z - Artikelen / Formatie / Tutorials - Zermelo Support

Zwangerschapsverlof van A tot Z

Inleiding

In deze tutorial laten we u zien hoe u een zwangerschapsverlof kunt verwerken. Dit betekent dat we beginnen met het aanmaken van het verlof. Vervolgens laten we zien hoe u een uitbreiding voor vervanging aanmaakt, deze vervanger tijdelijk inzet op de lessen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze wijziging ook in de desktop terechtkomt. We laten u dus ook zien hoe u de lesconnector kunt gebruiken. 


 Personeel


Ons voorbeeld

  • Het verlof gaat in op 22 oktober
  • Het verlof duurt 16 weken
  • Het gaat om een aanstelling van 1 fte
  • We gaan uit van een terugkomdatum van 1 maart

Stap 1: Aanmaken van het zwangerschapsverlof

In het portal voegen we bij Personeel > Aanstellingen > Verloven een nieuw verlof toe: 


Stap 2: Aanmaken uitbreiding ter vervanging

Blijkbaar is er nu voor 300 klokuren een vervangende docent nodig. We hebben docent tuy bereid gevonden de uren over te nemen. We geven deze docent een uitbreiding voor vervanging. In bovenstaand voorbeeld zien we dat het om 300 klokuren gaat.

Bij Personeel > Aanstellingen > Uitbreidingen voegen we een uitbreiding ter vervanging toe.

WTF laten berekenen

Als u geen wtf invult bij de uitbreiding kunt u nadat u heeft toegevoegd, het aantal van 300 klokuren invullen en de wtf voor deze docent in deze periode laten berekenen.
 


Stap 3: Vervanger inzetten op lessen

Nu we het verlof en de uitbreiding hebben geregeld, kunnen we docent tuy daadwerkelijk de lessen van bal laten vervangen.

In het portal gaan we naar Personeel > Lessenverdeling > Lessenverdeling (details)

Voor elke groep kunnen we nu docent tuy als vervanger op de lessen plaatsen:


Als we dat voor alle groepen van docent bal hebben gedaan, ziet het scherm van Lessenverdeling (details) er als volgt uit:


Stap 4: Via lesconnector lessenverdeling downloaden 

Vanaf week 5 is er nu een andere lessenverdeling. De roostermaker wil/moet dit natuurlijk ook weten en verwerken in de desktop. Het rooster zal gewijzigd moeten worden.

In de desktop kan de roostermaker deze wijziging in de lessenverdeling via de lesconnector in het Groepen en Lessen scherm downloaden. We moeten eerst bepalen naar welke week de lesconnector moet kijken voor de lessenverdeling. In ons voorbeeld is dat week 5. In ons voorbeeld is week 5 toevallig ook de eerste week van tv2.  Stel dat de peilweek week 8 zou zijn, dan hadden we week 5 t/m week 8 eerst van het basisrooster af moeten knippen. Als de voorgaande weken  zijn afgeknipt is het niet nodig om de peilweekselectie aan te passen.

Vervolgens kunnen we in de lesconnector klikken op Download naar desktop. Het volgende scherm verschijnt:


Met de knop <Lessenverdeling> kunnen we de gewijzigde lessenverdeling downloaden.


Downloaden van de lessenverdeling met lesbotsingen

Het is mogelijk dat bij het wijzigen van de lessenverdeling u een potentiële botsing krijgt in het rooster. Afhankelijk van het bestand waarin u werkt, wordt er anders omgegaan met deze botsende lessen:

  1. U werkt in het basisrooster: in dat geval worden de lessen uitgeroosterd. De roosterpositie (dag en uur) worden weggehaald. Via <Roosteren>  kunt u de les opnieuw plaatsen
  2. U werkt in een dagrooster/toetsrooster: in dat geval worden de lessen zwevend gemaakt (uitvalcode roosteren). De positie (dag en uur) blijven bestaan. Via de dagroostermodule kunt u er eventueel voor kiezen om deze lessen alsnog door te laten gaan. Wanneer u niets doet, zullen deze lessen bij publicatie van het rooster komen te vervallen