Overslaan naar hoofdinhoud

Voorbeelden randvoorwaarden keuzeroosters - Artikelen / Maatwerk- en keuzelessen - Zermelo Support

Voorbeelden randvoorwaarden keuzeroosters

Lijst van auteurs

Inleiding

Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van vaak gebruikte randvoorwaarden bij het maken van keuzeroosters. De voorbeelden hieronder kunt u zowel bij groepskeuzelessen als bij vakkeuzelessen gebruiken. 

Standaard strafpunten

Binnen de Zermelo Desktop staat er standaard ingesteld dat u botsende lessen liever vermijd. Deze strafpunten kunt u terugvinden onder Roosteren (+ of - herindelen) > Leerlingen uitgebreid > Bewerken > Standaard strafpunten lesbotsingen. Deze instellingen kunt u zelf wijzigen naar uw voorkeur. Botsingsvolume geldt voor iedere 2 lessen die botsen. Dus heeft u drie lessen op hetzelfde moment staan telt dat als A+B, B+C en C+A = drie botsingen. U kunt deze standaard strafpunten gebruiken. Wilt u echter in uw roosterbestand afwijken van deze standaard kunt u de stafpunten zelf op 0 zetten en uw eigen voorwaarden inrichten. 

Zo min mogelijk botsende lessen

 Met de optionele lessen is het mogelijk dat er lessen botsend in het rooster staan. Met onderstaande randvoorwaarde stuurt u erop dat er zo min mogelijk botsingen in uw rooster zitten. 

Keuzebanden op onbepaalde momenten

U heeft uw keuzelessen aangemaakt en U wilt deze in keuzebanden inroosteren. Deze banden moeten drie keer per week plaats vinden per afdeling. Het maakt u niet uit wanneer deze plaats vinden, zolang dit maar op drie verschillende momenten in de week is. U dient dit in twee stappen in te richten. Bij Roosteren (+ of - herindelen) > Leerlingen uitgebreid geeft u eerst aan dat u wilt dat uw vakkeuzelessen niet botsen met uw reguliere lessen. U gebruikt hiervoor de randvoorwaarde <vakkeuzelessen: aantal botsingen met reguliere> en stelt deze in op VakK en maximaal 0. U kunt zelf het aantal strafpunten bepalen.  

Vervolgens gaat U naar Roosteren (Pro) > Structuur > Telgroepen en Lesverzamelingen inrichten en u maakt een nieuwe telgroep aan. Deze filtert u op de vakkeuzelessen van uw afdeling. Dit doet u met de eigenschap keuzeles. 

Vervolgens geeft u aan dat deze telgroep op maximaal drie posities in de week geroosterd mag worden. 

Alle keuzelessen moeten op bepaalde uren geroosterd worden, verdeling onbepaald.

U maakt hier een telgroep voor aan met alle keuzelessen van uw afdeling. Meer info over het inrichten van keuzelessen leest u hier.
Vervolgens geeft u aan dat u op de uren dat u uw keuzelessen wilt hebben minimaal 2 lessen plaatsvinden (als u wilt dat uw leerlingen altijd iets te kiezen moeten hebben). Voor de posities waarop u geen keuzelessen wilt geeft u aan dat daar maximaal 0 lessen mogen komen. Vergeet niet de juiste strafpunten in te stellen. 

Maximaal één les engels per keuzeband

Uw keuzelessen zijn verdeeld over de week, maar drie keuzelessen engels is wat veel van het goede. Idealiter wilt u in elke keuzeband een uurtje engels hebben, echter van welke docent dat dan is, is onbepaald. U maakt hiervoor een telgroep aan met de vakkeuzelessen engels van uw afdeling. Binnen de telgroep geeft u vervolgens op iedere positie aan dat hier maximaal één les mag komen te staan. U kunt dit voor andere vakken eventueel herhalen. Als één docent alle lessen geeft is deze stap overbodig.

Minimaal drie posities met alleen keuzelessen

U wilt dat uw leerlingen minimaal drie keer per week een moment hebben zonder reguliere les, maar met keuzeles. Er mogen eventueel wel keuzelessen naast reguliere lessen staan, zolang er maar drie momenten overblijven waarop de leerlingen alleen maar keuzelessen hebben. Binnen Zermelo heten dit zuivere keuzelesposities. U geeft dit aan bij Roosteren (+ of - herindelen) > Leerlingen uitgebreid. Maak een randvoorwaarde aan voor <aantal zuivere keuzelesposities>. Geef hier aan dat u minimaal drie zuivere keuzelesposities wilt en geef ook het aantal strafpunten aan wat u hier aan wilt koppelen.