Skip to main content

Stappenplan Formatie - Artikelen / Formatie / Algemeen - Zermelo Support

Stappenplan Formatie

Stap 1. Controle van het project

Het is handig om vooraf te controleren of de instellingen in Zermelo juist zijn en of het nieuwe project alle juiste informatie bevat. We hebben hiervoor een aantal controlevragen beschreven die de formatiebeheerder samen met de roostermaker kan doorlopen.

 1. Kunt u inloggen in het portal?
 2. Heeft u de schoolfunctie "formatiebeheerder" voor uw school?
 3. Is het volgende schooljaar reeds als project aangemaakt?
 4. Is de bulkbevordering van alle leerlingen reeds uitgevoerd?
 5. Zijn alle vakken per afdeling ondergebracht bij een sectie?
 6. Zijn de juiste bevoegdheden ingevoerd bij de docenten?
 7. Zitten de docenten in de juiste vaksecties?
 8. Is de lessentabel gevuld/gecontroleerd?


Stap 2. Formatie inrichten

 1. Controleer de projectinstellingen
 2. Instellen welke afdelingen eerste en tweede graads vakken hebben
 3. Instellen welke pakketdelen standaard uitgesloten zijn
 4. Controleer de taken en taakgroepen


Stap 3. Onderwijsvraag bepalen

 1. Pas eventueel lesvergoeding en of splitsingsnorm aan voor een afdeling
 2. Bepaal het aantal leerlingen en groepen per afdeling
 3. Geef de vakken per afdeling aan bij keuzeaanbod
 4. Vul en controleer de lessentabel
 5. Bepaal welke vakken klassikaal en welke vakken keuzevakken zijn
 6. Controleer de groepsdeler en pas waar nodig aan
 7. Bepaal het juiste aantal groepen en maak deze ook daadwerkelijk aan
 8. Stel de koppelingen en de groepsgebonden lessentabellen in bij geplande lessen
 9. Beoordeel het totaal aantal lessen per sectie
 10. Bepaal het aantal leerlingen per vak per afdeling. Gebruik eventueel een andere berekeningswijze


Stap 4. Personele gegevens invoeren

Controleer en pas gegevens aan van de personeelsleden:

 1. Contracten
 2. Aanstellingen
 3. Uitbreidingen
 4. Persoonlijke budgetten
 5. Startersregeling
 6. Verloven
 7. Roosterwensen/beschikbaarheden van docenten


Stap 5. Formatie-inzet: matchen van onderwijsvraag en onderwijsaanbod

 1. Controleer de richtgetallen bij de docenten voor het aantal te geven lessen en taken
 2. Controleer de bevoegdheden en de plaatsing van docenten in de secties
 3. Verdeel de uren van docenten over de secties
 4. Bepaal de vacatureruimte of het overschot aan personeel
 5. Verdeel de lessen over de docenten
 6. Verdeel de taken over de docenten

Stap 6. Formatie-onderhoud gedurende het schooljaar

 1. Is de lessenverdeling nog gewijzigd? Alleen bij de roostermaker? Of ook in het portal?
 2. Zijn er (ziekte)verloven?
 3. Zijn er uitbreidingen voor vervanging?
 4. Welke taaktoekenningen worden vervangen?
 5. Welke lessen worden vervangen?
 6. Controleer het formatie-onderhoud