Overslaan naar hoofdinhoud

Overzicht sneltoetsen en symbolen - Artikelen / Dagroosteren - Zermelo Support

Overzicht sneltoetsen en symbolen

Lijst van auteurs

Door binnen de dagroostermodule met sneltoetsen te werken, kan tijd bespaard worden. Op deze pagina een overzicht van de mogelijke sneltoetsen. Sneltoetsen zijn NIET hoofdlettergevoelig, dus gebruik van hoofd- of kleine letter maakt geen verschil.

Onderhoud > Dagroosteren


Sneltoets in Dagrooster

Omschrijving

<0>handmatig vervanginformatie bewerken van geselecteerde les (of indien "G": van lessen van gemarkeerd gebied)
<1>maak geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied) zwevend
<2>haal lokalen uit geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<3>(de)fixeer geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<4>maak standaardactiviteit in geselecteerd uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
<5>verwijder geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<6>maak speciale activiteit in geselecteerde uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
<7>maak docent vrij en/of vervangers inroosteren in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<9>docent absentie terugdraaien in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
<A>maak blokkade op geselecteerd uur (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
<B>(alleen indien scherm van Dagrooster het actieve scherm is ) wissel tussen beschikbaarheids- en probleemmodus in het DocentSelector-scherm
<C>accepteer lesuitval van geselecteerde les (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
<D>haal alle docentroosters uit Dagroosterscherm
<Ctrl><E>(alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherm en alleen indien scherm van selector actieve scherm is)= kolom erbij
<G>gebiedselectie aan/uit
<I>identieke kolombreedte wel/niet
<J>toon docentroosters met problemen
<K>haal alle klassenroosters uit Dagroosterscherm
<L>haal alle lokaalroosters uit Dagroosterscherm
<M>roosterproblemen melden
<Ctrl><M>(alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherm en alleen indien scherm van selector actieve scherm is)= kolom minder
<N>accepteer tussenuur
<P>naar vervangerspool
<Q>docent afwezig melden speciaal
<S>bestand opslaan
<V>toon vervangerspool wel/niet
<W>toetsen en mondelingen weergeven
<Ctrl><Y>één actie vooruit van actielijst
<Ctrl><Z>één actie terug van actielijst
<spatie>

vastzetten van roosters in hoofdscherm

<Ctrl><L>naar lesdomein
<Shift><A>bewerk absente leerlingen
<Shift><M>mondelingen in dit gebied bewerken


Binnen de dagrooster module wordt veel informatie gegeven via symbolen. Onderstaand een overzicht van de symbolen die u kunt vinden in het hoofdscherm van de module Dagroosteren. 

Onderhoud > Dagroosteren > Dagroostermodule


Symbool

Betekenis

<>gefixeerde les
!! bij lesdeze les heeft een "tussenuurgewicht"
!!!er moet nog wat met deze zwevende les gebeuren
#lokaalprobleem

docentnaam *

docent is absent
(docent afkorting)deze docent is vervangen
Ttussenuur
Zzwevende les
Llokaalprobleem
Vvervangbelangprobleem
Bblokkade is met les/activiteit bezet


Onderhoud > Dagroosteren > Actielijst


Symbool

Betekenis

vpverplaatst
vv+vervanger op de les
vv-vervanger van de les afgehaald
lklokaalwijziging

ls-

les uigeschakeld
ls+les ingeschakeld
fx+les gefixeerd
fx-les gedefixeerd
wzwijziging