Skip to main content

Inschrijfoverzicht keuzelessen - Artikelen / Maatwerk- en keuzelessen - Zermelo Support

Inschrijfoverzicht keuzelessen

Inleiding

U bent een mentor (of maatwerkcoordinator) en u wilt graag een overzicht maken van alle keuzelessen die leerlingen in uw mentorgroep hebben gedurende een week. U wilt een zogezegd inschrijfoverzicht hebben. U kunt deze met enige aanpassingen zelf maken in het portal en we leggen u hier uit hoe u dat doet.

 Leerlingen > Afspraakdeelname > Deelname (details)

Stappenplan voor inschrijfoverzicht mentorgroep

U gaat naar Leerlingen > Afspraakdeelname > Deelname (details). Uw mentorgroep wordt direct voor u geselecteerd.  U ziet hier alle lessen van de geselecteerde leerling(en) op een dag of in een week.


Om een inschrijfoverzicht te maken volgt u de volgende stappen:

  1. Klik op de knop <hele week>
  2. Zet een vinkje in het filter van de kolom Opt 
  3. Zet een vinkje in het filter van de kolom Aanw plan 
  4. Klik rechts op de kolom Leerling en kies voor Groeperen volgens
  5. Klik nogmaals rechts op de kolom Leerling en kies voor Alle groepen uitklappen
  6. Klik met links éénmaal op de kolom Lesuur en daarna op de kolom Dag.


Als u oranje regels heeft in het overzicht Deelname (details) zoals hierboven, dan hebben die lessen een probleem met de lokaalcapaciteit.

U kunt het overzicht vervolgens nog beknopter en overzichtelijker maken met voor u relevante informatie, door de zichtbare kolommen aan te passen en de volgorde te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de volgende aanpassingen maken:

  1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige kolomkop en schakel de kolommen Starttijd, Eindtijd, Groep, Lokaal, Leerling, Leerlingcode en Stamklas uit
  2. Schakel op dezelfde manier de kolom Laatst gewijzigd in
  3. Klik de kolom Onderwerp met links aan en sleep deze naar rechts.

U heeft nu een overzicht van de keuzelessen van uw mentorleerlingen waar zij een geplande aanwezigheid hebben.


Gemaakte layout bewaren

U heeft zojuist de layout van het tabblad Deelname (details) aangepast. Deze aanpassing kunt u bewaren als uw eigen layout met het tandwiel in de rechterbovenhoek. In het popup-venster kunt u uw zelfgemaakte layout opslaan en eventueel de standaardlayout weer toepassen. U kunt zo een volgende keer weer snel gebruikmaken van deze layout.

Op de pagina Eigen layout gebruiken leggen wij u uitgebreider uit hoe u uw eigen layout beheert.