Overslaan naar hoofdinhoud

Groepen maken van mondelinge toetsen - Artikelen / Toetsroosteren / Tutorials - Zermelo Support

Groepen maken van mondelinge toetsen

Lijst van auteurs

Inleiding

Het kan voorkomen dat u als toetsroostermaker een lijst met leerlingen krijgt van een docent. De leerlingen krijgen een mondeling (of een toets) op basis van een eerder gemaakte keuze voor een onderwerp. U moet nog de leerlingen volgens onderwerp indelen en vervolgens het rooster te maken. U wilt dan de groepjes leerlingen snel indelen om het verder te kunnen met het mondelingen rooster.

In deze tutorial geven we u een voorbeeld, waarin leerlingen een mondeling betoog krijgen, waarbij de leerlingen van te voren een keuze hebben gemaakt voor een bepaald onderwerp. We leggen u uit hoe u groepen maakt voor mondelinge toetsen.

Groepen voor mondelingen

In dit voorbeeld gaan we uit van de volgende situatie:

Er zijn 166 leerlingen in Havo 4 die een mondeling betoog krijgen. Ze hebben vooraf gekozen voor één van vier mogelijke onderwerpen. U heeft een lijst met de gekozen onderwerpen van de leerlingen.

U gaat groepjes maken van steeds vier leerlingen, die samen het betoog gaan doen, waarbij u rekening houdt met het gekozen onderwerp. U volgt daarvoor een aantal stappen, die wij hieronder voor u beschrijven.


  • Ga in het leerlingendomein naar de afdeling. Maak een extra eigenschap Betoog aan en geef in die kolom aan welk betoog een leerling gaat doen.
  • Maak in de <Standaard opzet> van de mondelingen het betoog aan voor het vak Nederlands. Vul in de kolom Aantal minuten mondeling de tijd van het betoog in.


  • Ga naar <Verdelen over dagen> en zorg er voor via Weergave, dat in de regel de extra eigenschap Betoog in beeld komt.


  • Sorteer in het venster Mondelingen verdelen over dagen op de kolom extra eigenschap.
  • Start met het inroosteren van de betogen per onderwerp. Zorg er voor dat u per dag de juiste hoeveelheid leerlingen heeft.
  • Na het inroosteren op de dagen voegt u de leerlingen samen als een groepje in het venster Mondelingen. Pas daarna roostert u het volgende soort betoog in en voegt u opnieuw de groepjes samen.
  • Uiteindelijk komen de leerlingen als groepje in beeld voor de docent.