Overslaan naar hoofdinhoud

Examentrainingenrooster maken - Artikelen / Roosteren / Tutorials - Zermelo Support

Examentrainingenrooster maken

Lijst van auteurs

Om leerlingen in de examenklassen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun eindexamens, werken veel scholen met een zogenaamd examentrainingenrooster. Dit rooster vindt meestal een aantal weken voor de centrale examens plaats. Vaak worden vooral voor de vakken waar veel leerlingen moeite mee hebben examentrainingen aangeboden. De trainingen zijn in blokuren van 3, of soms 4 lessen. In deze tutorial laten we zien hoe u een examentrainingenrooster kunt maken.

Onderwijstijd en formatie

Bedenk goed wat u uiteindelijk wilt met de onderwijstijd en uw formatiebeheer. In onderstaande tutorial worden lessen verwijderd! Mogelijk past u ook de lessenverdeling aan!


De voorwaarden

In deze tutorial gaan wij uit van de volgende uitgangssituatie:

 • De eindexamentrainingen zijn voor h5 en v6.
 • De eindexamentrainingen zijn in blokuren.

Kopie van het basisrooster

Voor het eindexamentrainingenrooster willen we uitgaan van het huidige basisrooster, zodat het rooster van andere afdelingen zoveel mogelijk intact blijft. Aangezien het eindexamentrainingenrooster van tijdelijk aard is, is het noodzakelijk dat we een kopie van het basisrooster maken. Op deze manier blijft de onderwijsstatistiek in het basisrooster kloppen. In het kopie zullen we de eindexamentrainingen gaan inroosteren. 

 • Maak een nieuw project aan.
 • Lees een bestaand roosterbestand in uit het huidige basisrooster.

Lessen verwijderen

Voor het roosteren van de trainingen willen we geen last hebben van alle andere lessen in het rooster. We gaan dus alle lessen, behalve die van h5 en v6 verwijderen. Deze zullen we later weer gaan inlezen.

 • Ga naar het lesdomein.
 • Selecteer de lessen van alle afdelingen, behalve die van h5 en v6.
 • Verwijder alle geselecteerde lessen.
 • Rooster alle lessen van h5 en v6 uit.

Onderwijskundige randvoorwaarden aanpassen

Om ervoor te zorgen dat alle eindexamentrainingen in blokken worden geroosterd, moeten we de onderwijskundige basisrandvoorwaarden aanpassen. We moeten voor de vakken waarbij nu de wens op losse lessen staat, aan gaan geven dat het een zeer sterke wens is dat ze in blokken geroosterd worden.

Verder moeten we de blokkenstructuur aan passen en aangeven dat de lessen in blokken van 2, 3, of 4 uur geroosterd moeten worden.

Naast de onderwijskundige basisrandvoorwaarden kunnen we ook nog sturen op andere zaken. Zo is het wellicht wenselijk dat leerlingen geen twee taalvakken op een dag hebben, of geen natuurkunde en scheikunde. Er zijn verschillende manier om hierop te sturen, een voorbeeld van een randvoorwaarde zou kunnen zijn:


We geven dus aan dat er tussen de maskers ent en fatl geen wissels mogen zijn. 

Het is mogelijk dat er in h5 en v6 nog randvoorwaarden bij de leerlingen staan die sturen op het verminderen van tussenuren. Het is aan te raden deze te verwijderen, aangezien een tussenuur tussen twee examentrainingen wellicht juist wenselijk is. Ook andere randvoorwaarden die u gebruikt heeft bij het maken van het basisrooster moeten gecontroleerd worden. 

Nadat u de benodigde randvoorwaarden heeft aangemaakt, plaatst u de examentrainingen met de automaat die lessen plaatst. Vervolgens optimaliseert u eventueel het rooster met Atlas of de optimalisatie automaat.

Het rooster exporteren

Nadat het rooster klaar is, moeten alle examentrainingen gefixeerd worden. We willen de lessen van alle andere afdelingen weer in het rooster krijgen.

 • Ga naar het originele roosterproject.
 • Ga naar het lesdomein en maak een export van de lessen van alle afdelingen, behalve h5 en v6.
 • Ga terug naar het roosterproject van de eindexamentrainingen en lees de lessen in.

Je hebt nu een rooster met de gefixeerde examentrainingen en alle lessen uit de andere afdelingen. Er zitten nu alleen nog botsende lessen in het rooster. 

 • Ga naar Roosteren > Roosteren zonder herindelen en selecteer de botsende lessen.
 • Defixeer alle lessen, behalve die van h5 en v6.
 • Rooster alle botsende lessen, behalve die van h5 en v6 uit.
 • Rooster de zojuist uitgeroosterde lessen opnieuw in met de plaatsingsautomaat.
 • Optimaliseer het rooster met Atlas of de optimalisatie automaat.

Het resultaat

We kunnen een soortgelijk rooster verwachten: