Overslaan naar hoofdinhoud

Docenten willen niet dezelfde dag vrij - Artikelen / Roosteren / Tutorials - Zermelo Support

Docenten willen niet dezelfde dag vrij

Lijst van auteurs

Inleiding


Wellicht heeft u ook wel eens het verzoek gekregen om twee docenten niet op dezelfde dag hun vrije dag te plannen. Als u wilt onderzoeken in hoeverre dit haalbaar is, kunt u onderstaande randvoorwaarden inbouwen.

Eerst onderzoeken

We raden u aan tijdig te beginnen met proefroosteren. Dit soort wensen zouden wel eens lastig kunnen zijn,of nadelig voor anderen (leerlingen of docenten). Als u proefroostert met dergelijke randvoorwaarden, heeft u tijdig zicht op mogelijke problemen die de wens oplevert.


Ons voorbeeld

Docenten Brt en Chr willen niet op dezelfde dag vrij. We hebben de opdracht gekregen dit te realiseren in het rooster. Het rooster mag bepalen welke dag dit zal zijn. Docent Brt heeft recht op 2 vrije dagen en docent Chr heeft recht op 1 vrije dag.

Beschikbaarheid aanpassen

We gaan de beschikbaarheid bij beide docenten aanpassen. We gaan straks namelijk een les (= een vrije dag) plaatsen op de vrij dag. 

Les aanmaken

We gaan nu lessen aanmaken waar de docenten opstaan. In het voorbeeld maken wij gebruik van het vak "vrij"

Telgroep aanmaken

Maak nu 2 telgroepen aan 1 voor de vakken vrij en 1 voor alle vakken behalve vrij en maak van beide telgroepen een masker.

Uurbundeling telgroep

Bundel nu in de telgroep "vrij"  alle lesuren van 1 dag bij elkaar en geef aan dat je maximaal maar 1 les "vrij op 1 dag ingeroosterd wilt hebben

Randvoorwaarde maken

We gaan nu bij beide docenten dezelfde randvoorwaarde maken. Met deze randvoorwaarde geven we aan dat we geen mix willen hebben van 2 soorten les (de twee maskers) op één dag.Als we de lessen nu gaan roosteren, zal de automaat proberen op één dag geen lessen van beide lesverzamelingen te plaatsen. Immers dan hebben we wel een mix en dat wordt bestraft (in ons geval met 800.000 strafpunten).

Het resultaat

Tenslotte verwijderen we de tijdelijke les op de vrije dag. Als we het hele jaar met dezelfde vrije dag willen werken, blokkeren we bij beide docenten deze dag.