Skip to main content

Achtergrondinformatie bij het Persoonlijk Budget - Artikelen / Formatie - Zermelo Support

Achtergrondinformatie bij het Persoonlijk Budget

Als Formatiebeheerder bent u op de hoogte van alle manieren waarop uw collega's hun persoonlijk budget in mogen zetten.
Er zijn regels die vanuit de CAO gelden en er zijn wellicht regels die speciaal op uw school gelden.

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over het Persoonlijk budget scherm, wat u kan helpen bij het verwerken van eenieders doelbesteding.
Van de belangrijkste toepassingen ziet u het effect op het te werken aantal klokuren AST en DESK, alsmede het effect op de les- en taakruimte.


PB recht

De hoogte van het persoonlijk budget wordt berekend naar rato van de bruto aanstelling, tenzij anders aangegeven bij een verloftype. Planningsverloven hebben zelden invloed op de omvang van PB-recht. U kunt natuurlijk zelf verloven aanmaken die wél invloed hebben op het PB-recht. De hoogte van het PB-recht is conform CAO 50 klokuur (klu) PB-basis (zie CAO-vo 7.1.1), 120 klokuur 1e aanvulling (zie CAO-vo 7.2.3.a) en 170 klokuur 2e aanvulling (zie CAO-vo 7.2.6.a) bij een volledige baan.

Een collega kiest zelf welke aanvullingen (indien van toepassing) hij/zij wil gebruiken en op welke manier hij/zij het persoonlijk budget wil inzetten.

Zonder bijzonderheden kunt u het formatieplaatje van een collega voorstellen als een Mars ™ van 1659 stukjes. De manier waarop een collega zijn/haar persoonlijk budget wil inzetten, heeft invloed op de verdeling van de 1659 stukjes


PB-basis toepassen

 • Bij de keuze voor lesreductie wordt de lesruimte van een collega verkleind. Dit heeft invloed op te plannen aantal lessen voor deze collega.

 • Bij de keuze voor taakreductie wordt de taakruimte van een collega verkleind.

De stippellijn geeft aan waar in theorie de scheidslijn ligt tussen lessen en taken. De positie van de stippellijn wordt berekend na aftrek van AST en DESK. In beide gevallen ziet u dat er nog steeds 1659 klokuur gewerkt wordt. In het eerste geval wordt er ter waarde van het PB minder lessen gegeven. In het tweede geval minder taken. De jaartaak wordt dus niet verminderd, zoals ook in de CAO-vo 7.2.1.a staat beschreven: 


 • Bij de keuze voor verlofbudget basis kunnen er drie dingen gebeuren.
 1.    De collega neemt niets op. De collega spaart het PB voor volgend jaar. Er verandert niets aan de lesruimte of taakruimte ten opzichte van figuur 1.
 2.    De collega neemt af en toe een dag recuperatieverlof op (een zogenaamd onderhoudsverlof). Er verandert niets aan de lesruimte of taakruimte ten opzichte van figuur 1. Echter, de collega is soms afwezig en de lessen kunnen al-of-niet vervangen worden in het dagrooster.
 3.    De collega gaat het gehele jaar minder lessen en taken doen, ter waarde een x-aantal klokuren uit de spaarpot van het BP-basisbudget.

In het laatste geval spreken we van een planningsverlof van het type PB-basis. Het is alsof de collega in dit schooljaar niet 1,0 fte werkt maar (1609/1659 =) 0,97 fte. bij een opname van 50 klokuur PB-basisbudget. Bij het aanmaken van dit verlof geeft u aan of dit verlof invloed heeft op de hoogte van de DESK en/of de AST.

Als u bij dit verlof geen vinkjes plaatst bij AST en DESK, wordt de AST en DESK berekend over de bruto aanstelling (dus zonder aftrek van het PB-basis verlof). Er verandert dus niets aan de AST en de DESK. Enkel de lesruimte en de taakruimte worden opnieuw berekend op basis van de overgebleven 1609 klokuren.


Plaatst u wel vinkjes bij AST en DESK bij het invoeren van een planningsverlof van het type PB-basis, dan zal de omvang van de AST en de DESK verkleind worden, waardoor de omvang van de lesruimte en de taakruimte groter zullen zijn om samen tot een totaal van 1609 klokuren te komen. 


Verlof aanmaken

U dient zelf een verlof (van het type PB-basis) aan te maken, omdat er gekozen kan worden tussen plannings- of onderhoudsverloven. Door het verloftype PB-basis te kiezen wordt het saldo van het verlofbudget automatisch verminderd.


 • Bij de keuze voor een van de drie manieren van uitbetalen (kind, pensioen of loon) verandert er niets aan de lesruimte of taakruimte ten opzichte van figuur 1. De salarisadministratie zal de betaling moeten verwerken.


 PB-aanvullend toepassen

 • Indien een collega recht heeft op aanvullend persoonlijk budget, mag hij/zij dat inzetten voor verlofbudget aanvullend en/of sparen voor een gefaseerde afbouw van de loopbaan (zie CAO-vo 7.2.8).
  Wanneer een collega kiest voor het opnemen van aanvullend verlof, gaat deze collega effectief minder werken. Er is afgesproken hoeveel lessen de collega minder gaat geven bij volledig gebruik van het basis en aanvullend PB, bijvoorbeeld 6. Dit heeft direct invloed op het aantal te plannen lessen van een docent.
  In artikel 7.2.3.c uit CAO-vo wordt aangegeven dat alle arbeidsvoorwaarden, behalve het PB en salaris gerelateerde afspraken, worden toegekend op basis van de werktijdfactor minus de omvang van het totale verlof uit het basisbudget en het aanvullend. Daarom raadt Zermelo aan om via de Projectinstellingen te regelen dat het PB-aanvullend verlof invloed heeft op de omvang van de AST en de DESK. Heeft u collega's die recht hebben op een overgangsregeling zoals is genoemd in CAO-vo artikel 7.3.4? Voor deze collega's kunt u desgewenst de AST en DESK handmatig aanpassen. 


Verlof aanmaken

Omdat we weten dat PB-aanvullend enkel als planningsverlof op mag worden genomen kunt u dit direct in het Persoonlijk budget scherm verwerken in de kolom "Opname PB-aanv. verlof". De software maakt op de achtergrond een planningsverlof van het type PB-aanvullend voor u aan.


Projectinstellingen

Wilt u regelen dat opname van het PB-aanvullend verlof zorgt voor vermindering van de omvang van de AST en de DESK? Plaats dan vinkjes bij Heeft PB-aanvullend verlof invloed op AST/DESK?.