Skip to main content

Aandachtspunten bij het downloaden van een Atlasopdracht - Artikelen / Roosteren / Atlas - Zermelo Support

Aandachtspunten bij het downloaden van een Atlasopdracht

Inleiding

Omdat Atlas voor u kan roosteren of clusteren terwijl u zelf verder gaat met werkzaamheden in het roosterbestand, kan het voorkomen dat het (later) downloaden van een Atlasopdracht tot problemen leidt in uw rooster. Met alle andere automaten heeft u dit probleem niet omdat deze verder werken in het roosterbestand onmogelijk maken. Belangrijk is dat u zich er van bewust bent dat het downloaden van een Atlasopdracht, met daarin verouderde gegevens, soms tot problemen kan leiden.

We leggen u hier uit welke problemen u kunt tegenkomen bij het downloaden van een Atlasopdracht.

Roosteren > Roosteren (Pro)


Problemen van Atlasopdrachten afvangen

Om problemen bij het downloaden van Atlasopdrachten te voorkomen, worden een aantal veel voorkomende situaties nu afgevangen. Wanneer u een Atlasopdracht wilt downloaden en er is een mogelijk probleem met de integriteit van de data, dan wordt daar nu in veel gevallen melding van gemaakt, en krijgt u de keuze om eventueel alsnog de Atlasopdracht te downloaden, of om de download te annuleren. Dat ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Door in de cel in de kolom Gekozen actie te klikken krijgt u, afhankelijk van het geconstateerde probleem, een of meerdere opties aangeboden waaruit u een keuze kunt maken. 

Wanneer u meer inhoudelijke informatie wenst over het geconstateerde probleem dan kunt u klikken op het vraagteken aan het einde van de regel. U krijgt dan in een nieuw venster een korte uitleg en eventueel gedetailleerde informatie over de lessen die bij het probleem betrokken zijn.

Een download van een Atlasopdracht kan eventueel tot meerdere meldingen leiden. Om de opdracht alsnog te kunnen downloaden dient u per melding een actie te kiezen waarin u aangeeft de oplossing toch over te willen nemen (De kleur van de cel wordt dan groen). Wanneer voor alle problemen een (groene) actie gekozen is wordt de downloadknop actief en kunt u de Atlasopdracht alsnog overnemen.

De controles vinden op dit moment plaats op een groot aantal mogelijke problemen, maar er zijn nog situaties denkbaar waarin het overnemen van een Atlasopdracht toch tot problemen kan leiden. U dient er zich nog steeds van bewust te zijn dat er (grote) verschillen kunnen zijn tussen het roosterbestand waarmee u een Atlasopdracht gestart hebt en het huidige roosterbestand in de desktop.

Hieronder geven we u een overzicht van veel voorkomende verschillen die kunnen ontstaan tussen het Atlasrooster en het lokale rooster en wat hiervan de gevolgen in uw rooster kunnen zijn als u een Atlasopdracht overneemt

Plaatsen en optimaliseren met Atlas


Probleem
Mogelijke gevolgen
Oplossingen in de software
1Lessen tussentijds ingeroosterd

De tussentijds ingeroosterde lessen worden eventueel weer uitgeroosterd na download. (Tenzij de lessen bij een plaatsingsopdracht betrokken zijn)

Wanneer er een optimalisatie opdracht is gestart worden aan Atlas alleen de ingeroosterde lessen meegegeven. Bij een plaatsingsopdracht komen daar ook de geselecteerde niet ingeroosterde lessen bij.

Bij het downloaden van een Atlasopdracht worden daardoor de lokaal ingeroosterde lessen die niet zijn meegegeven aan een Atlasopdracht herkent, en zal er worden geconstateerd dat de lessen in Atlas niet overeenkomen met de lessen in het roosterbestand.

Wanneer u de Atlas oplossing toch overneemt worden de gedetecteerde lessen uitgeroosterd.

2Lessen tussentijds uitgeroosterd

Worden weer ingeroosterd na download (op positie in Atlas)

Hier wordt geen melding van gemaakt, de lessen worden gewoon op de positie geplaatst zoals deze in Atlas staan, en dus eventueel opnieuw ingeroosterd. Bij een plaatsingsopdracht is het ook logisch dat er lokaal minder lessen ingeroosterd staan dan in Atlas, maar ook bij optimaliseren worden de eventueel uitgeroosterde lessen nu terug ingeroosterd.

3Lessen tussentijds verplaatst

Worden eventueel verder of terug verplaatst naar positie in Atlas

Hier wordt geen melding van gemaakt. Atlas onthoudt de startsituatie niet, de opdracht wordt gewoon overgenomen en alle lessen worden op de lesposities in Atlas geplaatst 

4

Lessen tussentijds gefixeerd

Lessen kunnen in Atlas wel verplaatst zijn. 

Wanneer een lokaal gefixeerde les in Atlas op een andere positie staat, wordt dit herkent. U krijgt een aantal mogelijkheden om het rooster uit Atlas over te nemen:

 • Gefixeerde lessen verplaatsen en fixatie verwijderen
 • Gefixeerde lessen verplaatsen en op de nieuwe positie fixeren
 • Gefixeerde lessen laten staan, maar andere lessen wel overnemen, dit kan botsingen veroorzaken
5Lessenverdeling aangepast

Het overnemen van een Atlasopdracht past alleen de lesposities aan. De lessenverdeling blijft zoals deze in het lokale bestand is. Hierdoor kunnen er botsingen gaan ontstaan in het rooster wanneer u de Atlasopdracht overneemt.

Geen botsingen? Dan is er wel verschil in strafpunten mogelijk.

Wanneer het overnemen van een Atlasopdracht leidt tot (nieuwe) botsingen in uw rooster, dan wordt u daarvoor gewaarschuwd. Kiest u er voor het rooster toch uit Atlas over te nemen, dan betekent dit dat de botsende lessen in uw lokale rooster gefixeerd zullen worden.
6Randvoorwaarden aangepastVerschil in strafpunten lokaal en in Atlas, maar in principe is het rooster uit Atlas nog steeds een legale oplossingHier wordt geen melding van gemaakt, de lokale strafpunten kunnen echter wel afwijken van de strafpunten in Atlas
7Leerling indeling is aangepast

Zonder herindelen: Lessen kunnen op leerlingniveau gaan botsen, downloaden leidt tot fixaties in rooster. 

Met Herindelen: Aanpassing in de lesgroepindeling wordt ongedaan gemaakt door gedownloade opdracht

Allereerst is het niet meer mogelijk een opdracht gestart met herindelen te downloaden in de roosteromgeving zonder herindelen.

Daarnaast worden eventuele botsingen die ontstaan door gewijzigde indelingen gedetecteerd en krijgt u de mogelijkheid het rooster toch over te nemen waarbij eventueel botsende lessen zullen worden gefixeerd.

8Nieuwe indeeleisen leerling (fixaties of blokkades in lesgroepen)

Zonder herindelen: Geen probleem zolang alleen fixaties en blokkades zijn toegevoegd, en geen indelingen zijn aangepast

Met Herindelen: Kan tot indeelfouten bij leerlingen leiden

Deze nieuwe indeelfouten worden nu nog niet afgevangen. Het kan dus zijn dat u na het overnemen van een Atlasopdracht meer foutief ingedeelde leerlingen heeft dan er voor.
9Afdeling op fixeer/negeer indelingen gezet

Met Herindelen: Eventuele herindeling in atlasopdracht zou voor gefixeerde afdelingen niet overgenomen worden en kan dan tot botsende lessen leiden. 

Er volgt een melding waarbij u de mogelijkheid heeft om het rooster, inclusief herindeling, toch over te nemen en waarbij lokaal de betrokken afdeling ook weer open voor indeling wordt gezet.
10Nieuwe indeelwensen leerling (voorkeuren voor lesgroepen)Verschil in strafpunten lokaal en Atlas, maar in principe is rooster uit Atlas nog steeds een legale oplossingDe indeling uit Atlas wordt gewoon overgenomen waarbij leerlingen eventueel niet (meer) in hun voorkeursgroep zitten.
11Leerling toegevoegd (aan afdeling)Lessen kunnen op leerlingniveau gaan botsen, downloaden kan leiden tot lesbotsingen in rooster wanneer de nieuwe leerling op een unieke manier is ingedeeld.

Zonder herindelen: Wanneer het overnemen van een Atlasopdracht leidt tot (nieuwe) botsingen in uw rooster, dan wordt u daarvoor gewaarschuwd. Kiest u er voor het rooster toch uit Atlas over te nemen, dan betekent dit dat de botsende lessen in uw lokale rooster gefixeerd zullen worden.

Met herindelen: Indeling van nieuwe leerling is in Atlas onbekend en wordt lokaal verwijderd.

12Leerling verwijderd (uit afdeling)Rooster is geldig maar er is een strafpuntenverschil met Atlas. (Indeelstrafpunten en leerlingstrafpunten wijken af)Hier wordt geen melding van gemaakt, de lokale strafpunten kunnen echter wel afwijken van de strafpunten in Atlas
13Vakkenpakket leerling (en bijbehorende indeling) is veranderd

Lessen kunnen op leerlingniveau gaan botsen, downloaden kan leiden tot lesbotsingen in rooster.

Bij herindelen: Er kunnen indeelfouten ontstaan bij leerlingen omdat maar een deel van de lesgroepindelignen van de leerling kan worden bijgewerkt

Zonder herindelen: Wanneer het overnemen van een Atlasopdracht leidt tot (nieuwe) botsingen in uw rooster, dan wordt u daarvoor gewaarschuwd. Kiest u er voor het rooster toch uit Atlas over te nemen, dan betekent dit dat de botsende lessen in uw lokale rooster gefixeerd zullen worden.

Met herindelen: Indeling van leerling met gewijzigd pakket is in Atlas (deels) onbekend en overnemen kan dan ook tot een verkeerde indeling leiden.

14Nieuwe lesLesnummer wordt niet herkent bij download. Les krijgt geen tijdtoekenning wordt dus eventueel uitgeroosterd. Kan strafpuntenverschil tot gevolg hebben t.o.v. Atlas (door positieve houding automaten richting bijvoorbeeld tussenuren vaak  lager)Wanneer er een verschil is in de les-ID's in Atlas en lokaal wordt dit gesignaleerd. Het overnemen van de Atlasopdracht resulteert dan in het uitroosteren van de nieuwe les.
15Les verwijderdLes ontbreekt gewoon in gedownloade rooster, levert strafpuntenverschil op (extra tussenuren bijvoorbeeld)Wanneer er een verschil is in de les-ID's in Atlas en lokaal wordt dit gesignaleerd. Het overnemen van de Atlasopdracht heeft verder alleen invloed op de strafpunten die door de verwijderde les lokaal anders kunnen zijn.
16Lesgroep extraLesgroep extra impliceert ook extra lessen, deze zullen, na download niet (meer) zijn ingeroosterd.Wanneer er een verschil is in de les-ID's in Atlas en lokaal wordt dit gesignaleerd. Het overnemen van de Atlasopdracht resulteert dan in het uitroosteren van de nieuwe les.
17Lesgroep minder

Dit impliceert dat er ook verwijderde lessen zijn.

Kan tot foute leerlingindelingen leiden. Leerlingen die in Atlas in verwijderde lesgroep zaten zijn nu niet meer correct ingedeeld.

Wanneer er een verschil is in de les-ID's in Atlas en lokaal wordt dit gesignaleerd. Het overnemen van de Atlasopdracht heeft verder alleen invloed op de strafpunten die door de verwijderde les lokaal anders kunnen zijn.

Met herindelen: Indelingen van leerlingen kunnen na overname Atlasopdracht niet meer correct zijn. U wordt hier niet voor gewaarschuwd.

18Lesgroepbenaming aangepast

Zou in principe geen problemen op moeten leveren. alleen roosterposities van de lessen worden bijgewerkt.

We gaan er van uit dat de bijbehorende les-ID's hetzelfde zijn gebleven.

Rooster wordt op basis van Les-ID's correct overgenomen
19Aanpassing deelverzamelingseisen indelingen (bijv. mentoraatcontrole)

Roosteren met herindelen kan hierdoor verkeerd ingedeelde leerlingen terug geven in de desktop.

Roosteren zonder herindelen in principe alleen als aanpassing deelverzamelingseisen ook andere indelingen heeft veroorzaakt (zie 7.)

Allereerst is het niet meer mogelijk een opdracht gestart met herindelen te downloaden in de roosteromgeving zonder herindelen.

Daarnaast worden eventuele botsingen die ontstaan door gewijzigde indelingen gedetecteerd en krijgt u de mogelijkheid het rooster toch over te nemen waarbij eventueel botsende lessen zullen worden gefixeerd.

20Lokaal fixaties toegevoegdKan tot botsende lessen leidenWanneer het overnemen van een Atlasopdracht leidt tot (nieuwe) botsingen in uw rooster, dan wordt u daarvoor gewaarschuwd. Kiest u er voor het rooster toch uit Atlas over te nemen, dan betekent dit dat de botsende lessen in uw lokale rooster gefixeerd zullen worden.
21Aanmeldingen maatwerkleerlingenAtlas weet niks van aanmeldingen bij maatwerkleerlingen. Deze blijven na download zoals deze lokaal zijn. Dit kan wel tot andere lokale strafpunten leiden Rooster wordt zonder melding overgenomen. Leerlingstrafpunten en indeelstrafpunten kunnen afwijken

Roosterplan met Atlas

Voor het roosterplan met Atlas zijn er in de overname geen extra controles ingebouwd. Omdat het roosterplan feitelijk geen lessen inroostert hebben extra botsingen bijvoorbeeld geen nieuwe fixaties tot gevolg. Er zijn dus geen oplossingen in de software voor dit type Atlasopdracht.


Probleem
Mogelijke gevolgen
1Lessen tussentijds ingeroosterdKan leiden tot docent en/of leerlingbotsingen in roosterplan
2Lessen tussentijds uitgeroosterdHeeft in principe geen effect (uitgeroosterde les komt in principe in roosterplan op hetzelfde tijdstip terecht als waar deze eerder in het rooster stond)
3Lessen tussentijds verplaatstKan leiden tot docent en/of leerlingbotsingen in roosterplan. Roosterplan zal opnieuw moeten worden herplaatst of verbeterd.
4

Lessen tussentijds gefixeerd

Geen effect
5Lessenverdeling aangepast

Kan tot docentbotsingen in roosterplan leiden. Dan kan je het roosterplan niet optimaliseren, alleen herplaatsen of verbeteren. 

Sowieso is er een verschil in strafpunten tussen Atlas en lokale roosterbestand mogelijk.

6Randvoorwaarden aangepastVerschil in strafpunten lokaal en Atlas, maar in principe is roosterplan uit Atlas nog steeds een legale oplossing
7Leerling indeling is aangepastLessen kunnen op leerlingniveau gaan botsen, downloaden kan leiden tot leerlingbotsingen in roosterplan. Roosterplan kan niet worden geoptimaliseerd (Alleen herplaatsing is mogelijk)
8Nieuwe indeeleisen leerling (fixaties of blokkades in lesgroepen)Geen probleem zolang alleen fixaties en blokkades zijn toegevoegd, en geen indelingen zijn aangepast
9Afdeling op fixeer/negeer indelingen gezetGeen invloed
10Nieuwe indeelwensen leerling (voorkeuren voor lesgroepen)Verschil in strafpunten lokaal en Atlas, maar in principe is roosterplan uit Atlas nog steeds een legale oplossing
11Leerling toegevoegd (aan afdeling)Lessen kunnen op leerlingniveau gaan botsen, downloaden kan leiden tot leerlingbotsingen in roosterplan. Roosterplan kan niet worden geoptimaliseerd (Alleen herplaatsing is mogelijk)
12Leerling verwijderd (uit afdeling)Roosterplan is geldig maar strafpunten verschil met Atlas. (Leerlingstrafpunten wijken af)
13Vakkenpakket leerling (en bijbehorende indeling) is veranderdLessen kunnen op leerlingniveau gaan botsen, downloaden kan leiden tot leerlingbotsingen in roosterplan. Roosterplan kan niet worden geoptimaliseerd (Alleen herplaatsing is mogelijk)
14Nieuwe lesLes ontbreekt in download roosterplan Kan strafpuntenverschil tot gevolg hebben t.o.v. Atlas (door positieve houding automaten richting bijvoorbeeld tussenuren vaak lager)
15Les verwijderdLes ontbreekt gewoon in gedownloade rooster, levert strafpuntenverschil op (extra tussenuren bijvoorbeeld)
16Lesgroep extraNieuwe lessen komen niet voor op roosterplan na download. Wanneer je de nieuwe lessen inmiddels zelf al op het roosterplan hebt gezet, blijven ze op die positie staan en leveren dan eventueel botsingen op.
17Lesgroep minderGeen foutmelding, lessen komen gewoon niet voor in roosterplan 
18Lesgroepbenaming aangepast

Zou in principe geen problemen op moeten leveren. alleen roosterposities van de lessen worden bijgewerkt.

We gaan er van uit dat de bijbehorende les-ID's hetzelfde zijn gebleven.

19Aanpassing deelverzamelingseisen indelingen (bijv. mentoraatcontrole)Roosterplan kan leerlingbotsingen krijgen wanneer aanpassing deelverzamelingseisen ook andere indelingen heeft veroorzaakt (zie 7.)
20Lokaal fixatiesKan tot (gele) botsingen leiden. Roosterplan kan dan niet worden geoptimaliseerd/neergezet, moet eerst weer verbetert worden.
21Aanmeldingen maatwerkleerlingenAtlas weet niks van aanmeldingen bij maatwerkleerlingen. Deze blijven na download zoals deze lokaal zijn. Dit kan wel tot andere lokale strafpunten leiden 

Clusteren met Atlas


Probleem
Mogelijke gevolgen
Oplossingen in de software
1Lessen tussentijds ingeroosterd

Extra ingeroosterde lessen bij andere afdelingen leiden tot extra blokkades bij docenten en dus eventueel extra blokkades op een clusterlijn. 

Extra ingeroosterde lessen binnen de geclusterde afdeling kan zogenaamde blokkades op een clusterlijn veroorzaken. 

Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen


2Lessen tussentijds uitgeroosterdKan leiden tot minder strafpunten door minder blokkades op clusterlijn 

Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen

3Lessen tussentijds verplaatstKan leiden tot meer of minder strafpunten door blokkades op andere positie(s) in clusterlijn 

Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen

4

Lessen tussentijds gefixeerd

Geen effectGeen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen
5Lessenverdeling aangepast

Er kunnen twee lesgroepen met dezelfde docent op een en dezelfde clusterlijn komen te staan.

Sowieso verschil in strafpunten Atlas en lokaal mogelijk.

Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen
6Randvoorwaarden aangepastVerschil in strafpunten lokaal en Atlas, maar in principe is cluster uit Atlas nog steeds een legale oplossingGeen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen
7Leerling indeling is aangepastWordt ongedaan gemaakt door gedownloade opdrachtGeen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen
8Nieuwe indeeleisen leerling (fixaties of blokkades in lesgroepen)Kan leiden tot indeelfouten bij leerlingen (indeling Atlas wordt overgenomen waarbij leerling niet meer gefixeerde lesgroep zit, of juist wel in een geblokkeerde lesgroep)Wanneer downloaden leidt tot meer verkeerd ingedeelde leerlingen dan in de huidige lokale oplossing wordt dit gemeld.
9Afdeling op fixeer/negeer indelingen gezetnvt (je kunt dan niet clusteren)
10Nieuwe indeelwensen leerling (voorkeuren voor lesgroepen)Verschil in strafpunten lokaal en Atlas, maar in principe is cluster uit Atlas nog steeds een legale oplossingGeen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen
11Leerling toegevoegd (aan afdeling)Geen indeling in Atlas bekend, deze blijft dus hetzelfde in de desktop, kan leiden tot indeelfouten bij nieuwe leerlingen

Wanneer downloaden leidt tot meer verkeerd ingedeelde leerlingen dan in de huidige lokale oplossing wordt dit gemeld.

Omdat een nieuwe leerling in Atlas geen indeling heeft wordt een nieuwe leerling per definitie een fout ingedeelde leerling.

Na download de leerlingen opnieuw indelen lost het probleem meestal op

12Leerling verwijderd (uit afdeling)Verschil in (indeel)strafpunten, maar clusteroplossing blijft geldigGeen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen
13Vakkenpakket leerling (en bijbehorende indeling) is veranderdGeen indeling in Atlas bekend voor nieuwe vakken leerling, deze blijft dus hetzelfde in de desktop, kan leiden tot indeelfouten bij aangepaste leerlingen

Wanneer downloaden leidt tot meer verkeerd ingedeelde leerlingen dan in de huidige lokale oplossing wordt dit gemeld.

Omdat een leerling met een ander pakket in Atlas meestal geen legale indeling heeft in het lokale bestand wordt zo'n leerling een fout ingedeelde leerling.

Na download de leerlingen opnieuw indelen lost het probleem meestal op

14Nieuwe lesgeen probleem, enkel verschil in strafpunten (roosterbreedte kan groter zijn, onderwijskundige en  beschikbaarheidsproblemen kunnen anders zijn)Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen
15Les verwijderdgeen probleem, enkel verschil in strafpunten (roosterbreedte kan groter zijn, onderwijskundige en  beschikbaarheidsproblemen kunnen anders zijn)Er wordt gesignaleerd dat er lessen ontbreken in het lokale bestand. Downloaden levert meestal alleen een verschil in strafpunten op
16Lesgroep extraDe nieuwe groep wordt buiten het schema geplaatst. Groep is leeg, er worden geen leerlingen op ingedeeld (groep bestond immers niet in Atlas)Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen. Nieuwe lesgroep wordt buiten het clusterschema geplaatst
17Lesgroep minderLeerlingen die in Atlas in de verwijderde groep stonden ingedeeld zijn niet langer ingedeeld voor het betrokken vak, Levert verkeerd ingedeelde, mogelijk onmogelijk in te delen leerlingen op

Wanneer downloaden leidt tot meer verkeerd ingedeelde leerlingen dan in de huidige lokale oplossing wordt dit gemeld.

Er wordt gesignaleerd dat er lessen ontbreken in het lokale bestand.

18Lesgroepbenaming aangepast
 • Naamsverandering groepen geval 1: groepen krijgen een andere naam: Groepen worden wel in het clusterschema opgenomen op een clusterlijn, maar indelingen van groepen blijven leeg. Levert verkeerd ingedeelde leerlingen op
 • Naamsverandering groepen geval 2: groepen ruilen van naam: Groepen worden in het clusterschema weggezet op de plek waar diezelfde groepsnaam werd gebruikt (Ze wisselen dus van plaats) Leerlingen komen zo ook op een andere clusterlijn uit. Levert verkeerd ingedeelde leerlingen op
Wanneer downloaden leidt tot meer verkeerd ingedeelde leerlingen dan in de huidige lokale oplossing wordt dit gemeld.
19

Fixaties lesgroepen op clusterlijn in clusterschema

In Atlas kunnen deze gefixeerde lesgroepen inmiddels op een andere plek staanWanneer gefixeerde lesgroepen in Atlas op een andere plaats staan wordt dit gemeld. U kunt eventueel de Atlasoplossing met de gewijzigde plaatsing van de gefixeerde lesgroepen overnemen.
20Toevoegen blokkades op clusterlijn in clusterschema

Download zet lesgroepen eventueel op een nieuwe blokkade. 


Wanneer in Atlas een lesgroep op een lokaal geblokkeerde cel komt wordt dit gemeld. Bij overname wordt geblokkeerde cel waar een lesgroep op komt gedeblokkeerd.
21Fixaties lesgroepen in maximaal klassikaal

Door latere fixeringen van lesgroepen bij maximaal klassikaal kan het gebeuren dat, na downloaden van een Atlasopdracht, een, in de desktop gefixeerde, lesgroep toch klassikaal gemaakt is of juist niet meer klassikaal is (of klassikaal met een andere stamklas)

Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen. De gefixeerde lesgroep in maximaal klassikaal wordt eventueel bij een andere stamklas of buiten de klassikalen gefixeerd neergezet.

22Aanpassing deelverzamelingseisen indelingen (bijv. mentoraatcontrole)Cluster kan verkeerd ingedeelde leerlingen teruggevenWanneer downloaden leidt tot meer verkeerd ingedeelde leerlingen dan in de huidige lokale oplossing wordt dit gemeld.
23Verschil instellingen clusterschema
 • Het aantal clusterlijnen kan in Atlas een lijn meer of minder zijn dan lokaal
 • De meegeclusterde vakken kunnen afwijken
 • Het max aantal niet indeelbare leerlingen kan afwijken 
 • Instelling enkelvoudig/meervoudig kan afwijken. 

Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen. 

 • Het aantal clusterlijnen wordt eventueel aangepast
 • De meegeclusterde vakken blijven de meegeclusterde vakken uit het lokale bestand, daardoor kan het clusterschema afwijken
 • Maximaal aantal niet indeelbare leerlingen blijft gelijk aan lokale instelling
 • Instelling Enkelvoudig wordt op Meervoudig gezet als dit voor de Atlasopdracht noodzakelijk is
24Lokaal fixatiesKan leiden tot botsing in clusterschema (twee lesgroepen met hetzelfde lokaal op dezelfde clusterlijn)Geen controle, clusterschema wordt gewoon overgenomen