Skip to main content

Release 20.12 - Nieuws / Releases - Zermelo Support

dec. 8 2020

Release 20.12

Op dinsdag  8 december presenteren we u versie 20.12 van Zermelo Desktop en Portal.


Nieuwe handleiding

Welkom op onze nieuwe handleiding!
In dit artikel vertellen we u alles over deze nieuwe Zermelo supportomgeving. 


Salaristabellen toegevoegd

Voor het nieuwe schooljaar zijn de nieuwste salaristabellen toegevoegd. We adviseren klanten die al een project voor het nieuwe schooljaar hebben gemaakt en formatie gebruiken, om deze tabellen bij de projectinstellingen aan te geven. Op dit moment zijn de tabellen nog identiek aan die van dit schooljaar. We zorgen er voor dat deze tabellen automatisch bijgewerkt worden bij nieuwe salarisontwikkelingen. Kies daarom ook voor de adviestabel waar de middeling is meegenomen: VO 2021-2022 middeling (advies).


Verbeteringen thuismelden

In deze versie zit een aantal verbeteringen bij het thuismelden van docenten in de dagroostermodule:

  • Vervanguren vervallen standaard van een docent die wordt thuisgemeld. 
  • De vergaderingen waar een thuisgemelde docent in zit, gaan door. 
  • De combinatie van thuismelden en ziekmelden kunt u beter regelen.

In het scherm waarin u de thuismeldingen verwerkt vindt u nieuwe gekleurde camera-icoontjes. In totaal kunt u vier kleuren tegenkomen:

  • Witte camera: docent thuis (nog niet verwerkt)
  • Zwarte camera: docent thuis (reeds verwerkt) 
  • nieuw! Groene camera: docent op school als vervanger dus toezichthouder 
  • nieuw! Gele camera: docent op school maar niet als vervanger

In ditzelfde scherm kunt u nu ook kiezen voor de actie om een àndere vervanger op de les te zetten: