Overslaan naar hoofdinhoud

Nieuwe ontwikkelingen november 2022 - Nieuws / Zermelo Magazine - Zermelo Support

Nov 22 2022

Nieuwe ontwikkelingen november 2022

Lijst van auteurs

Graag vertellen we u over de nieuwe ontwikkelingen van de laatste twee releases. 

Bovenschoolse formatie-overzichten 

Als u met meerdere scholen één portal deelt, kunt u als formatiebeheerder sinds dit najaar bovenschools de formatiegegevens van deze scholen vergelijken. We hebben twee nieuwe tabbladen beschikbaar gemaakt in het menu Management > Formatie-inzicht. Hierin selecteert u niet een project, maar een schooljaar. U ziet de gegevens van alle projecten binnen dat schooljaar onder elkaar.

Het eerste nieuwe tabblad betreft Overzicht formatie. In dit overzicht ziet u de totalen van alle roosterprojecten in het Zermelo Portal per schooljaar. U ziet Totaal planning, Totaal onderhoud en Totaal inzet overzichtelijk onder elkaar. Tevens zijn deze totalen uitgesplitst in diverse categorieën, zowel in klokuren als in werktijdfactor. Ook ziet u welke school in uw portal eventueel nog ruimte heeft en welke een tekort. 


Het tweede tabblad heet Overzicht instellingen en hierin ziet u van alle roosterprojecten de instellingen zoals te vinden in Beheer > Roosterprojecten > Projectinstellingen. U kunt in één oogopslag zien welke projectinstellingen zijn ingesteld voor de verschillende scholen.


Stamklas synchroniseren

In het portal is het mogelijk om bij een bestaande afdelingsdeelname van een leerling, de stamklas te synchroniseren. Het maakt daarbij niet uit of de leerling al een stamklas had in het portal of niet. Deze veelgehoorde wens hebben we in september voor u gerealiseerd. 

Er gelden bij het synchroniseren enkele regels. Zo moet de stamklasindeling voor de betreffende afdeling bijvoorbeeld op 'portal leidend' staan. Als een leerling meerdere afdelingsdeelnames heeft, moeten al deze deelnames in het importbestand staan. En een stamklas moet wel bij dezelfde afdeling als de deelname horen.

Verbeteringen csv.-import

Als er problemen zijn bij de synchronisatie dan worden die vanaf dit schooljaar in het importscherm getoond in een aparte kolom met het rode uitroepteken: 


U kunt hierdoor nu ook sorteren op alle problemen. Daarnaast kunt u hiervan een export maken. Via de knop Importproblemen tonen exporteert u de lijst naar een .csv-bestand. Let erop dat u de eerste kolom breder kunt maken om de gehele probleemomschrijving te lezen:


U kunt vervolgens in het importscherm kiezen voor 'Probleemregels negeren' om de import af te ronden voor alle importregels zonder problemen.


WebApp: Alle roosters

In de WebApp zit een nieuw menu: Alle roosters. Werknemers met het recht op 'Alle roosters bekijken' of gebruikers met het recht 'Roosteroverzichten' kunnen hiermee in de WebApp alle roosters van leerlingen, docenten én lokalen bekijken. Ook kunt u in dit menu filteren op type (docent, lokaal, leerling), groep of afdeling.Kleine verbeteringen

Daarnaast delen we deze keer ook graag een aantal kleine verbeteringen met u.

'Login' in bulk bewerkbaar

Zo kunt u nu voor meerdere gebruikers tegelijkertijd aangeven dat gebruikers mogen inloggen. Het vinkje in de kolom 'Login' kunt u via het menu Authenticatie in bulk bewerken. 


Filters wissen

U kunt in één keer alle filters op een pagina wissen via het rechtermuisknop-menu op de kolomkop. 

Zo hoeft u nooit meer te zoeken in welke kolom er nog een filter actief is.


Deze optie werkt in het portal in alle pagina's met een tabel.

Opmerking bij inzetbalans

Als formatiebeheerder kunt u in het scherm Inzetbalans (te vinden via het menu Formatie-inzicht) een opmerking plaatsen. U klikt in de cel onder de 'i' om een opmerking toe te voegen.