Skip to main content

Eindexamens 2021 eenvoudig georganiseerd met Zermelo - Nieuws / Algemeen - Zermelo Support

feb. 17 2021

Eindexamens 2021 eenvoudig georganiseerd met Zermelo

Eind maart introduceren we een uitbreiding van de toetsmodule waarmee we scholen helpen bij de eindexamenplanning van dit jaar. De leerlingen krijgen veel flexibiliteit in het eindexamenrooster en daar bovenop een extra herkansingsmogelijkheid. Dankzij Zermelo heeft de school grip op de examenplanning. Ook zorgen we voor een juiste verwerking in alle roosters en externe systemen.


Scholen gaan verschillend om met de examenplanning. Een aantal kiest voor een traditionele aanpak en laat alleen bij uitzondering leerlingen de examens in twee tijdvakken doen. Andere scholen willen hun leerlingen tegemoet komen door hen zelf te laten kiezen hoe ze hun examens verdelen over de tijdvakken. Dit levert interessante uitdagingen op in het rooster en elke school moet rekening houden met nieuwe scenario's. Zo is het mogelijk dat reguliere afnemers en leerlingen met een herkansing gelijktijdig aan dezelfde toets kunnen deelnemen. 

Registratie in het portal

Wij hebben ervoor gekozen de eindverantwoordelijke binnen de school de mogelijkheid te geven de examen- en herkansingsverdeling in het portal in te voeren. In het portal ziet u voor welke vakken een leerling eindexamen doet, vult u eenvoudig in in welk tijdvak ze dit doen, en voor welke vakken ze herkansingen willen doen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met leerlingen die vakken versnellen en dus ook deel mogen nemen aan de eindexamens. We voeren controles uit zodat u niet onverhoopt fouten maakt bij de invoer. 

We onderzoeken de mogelijkheid om de examenkeuzes uit andere systemen via een bestandskoppeling over te nemen. 

Verwerken van examenleerlingen in toetsmodule

De roostermakers staan voor een grote uitdaging om alle individuele examenkeuzes bij de juiste toetsen te verwerken. De roostermaker geeft per examen aan in welk tijdvak deze plaatsvindt, en downloadt de keuzes uit het portal. Alle leerlingen worden op het juiste moment voor de examens ingedeeld, ook wanneer er op het laatste moment nog wijzigingen in de examenplanning zijn doorgevoerd. Hierdoor weet u zeker dat iedere leerling de juiste examens krijgt. 

Webinars in maart

We vertellen graag meer over onze module en het gebruik ervan in de webinars over dit onderwerp, die we eind maart organiseren. U kunt zich hier inschrijven.