Skip to main content

Welke volgorde kan ik het beste hanteren als ik gebruik wil maken van segmenten en zo min mogelijk lokaalwissels leerlingen? - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / FAQ - Zermelo Support

Welke volgorde kan ik het beste hanteren als ik gebruik wil maken van segmenten en zo min mogelijk lokaalwissels leerlingen?

Welke volgorde kan ik het beste hanteren als ik gebruik wil maken van segmenten en zo min mogelijk lokaalwissels leerlingen?

Het is verstandig om eerst uw basisrooster klaar te maken, voordat u een segmentering gaat toepassen. Zo kunt u alvast de lokalen instellen waarbij het aantal leerlingbewegingen wordt beperkt. Als u daarna de weken afknipt, eventueel extra tijdvakken aanmaakt en de segmentering toepast, hoeft u niet voor iedere week de lokalen te herzien. Meer info over het verdelen van leerlingen over segmenten, kunt u vinden via Segmenten: leerlingen verdelen in gelijke groepen.