Skip to main content

Welk scenario raden jullie aan voor onze school? - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / FAQ - Zermelo Support

Welk scenario raden jullie aan voor onze school?

Welk scenario raden jullie aan voor onze school?

Ondanks de gepubliceerde richtlijnen voor het heropenen van het VO, krijgen de scholen de vrijheid dit naar eigen inzicht in te vullen. Dat is ook heel begrijpelijk, omdat iedere school zijn eigen uitdagingen kent. Er is dus niet één scenario dat geschikt is voor alle scholen of schooltypen. 

Dat gezegd hebbende, vinden wij het wel belangrijk dat u een duurzaam rooster maakt. Een rooster waarin rekening gehouden wordt met eventueel wijzigingen in de wet- en regelgeving en dat eenduidig te communiceren is naar leerlingen. Voor meer informatie, zie: Richtlijnen voor een aangepast rooster