Overslaan naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen - Artikelen / Actueel - Zermelo Support

Veelgestelde vragen

Lijst van auteurs

Op deze pagina vind u antwoord op enkele veelvoorkomende vragen. De pagina houden we actueel met vragen die op dit moment spelen. Deze vindt u bij Seizoensgebonden thema's. Verder onderaan vindt u de vragen die altijd actueel zijn.

Staat uw vraag er niet tussen? Kijk gerust op onze handleiding of neem contact op met de supportdesk. 


Seizoensgebonden thema's

U vindt hier antwoord op vragen die in deze tijd van het jaar veel voorkomen.

Een leerling heeft een vrijstelling voor een vak en nu krijg ik een fout bij de lesgroepindelingen?

De leerling heeft een vrijstelling voor een klassikaal vak. Een klassikaal vak in Zermelo betekent dat elke leerling in een afdeling dit vak volgt in stamklassamenstelling. Als één leerling een vrijstelling heeft vervalt dit en is er dus geen sprake meer van een klassikaal vak. 

- Het betreft een situatie in het huidige schooljaar: U haalt de leerling in het leerling administratie systeem uit de bestaande groep. U laat het vak in Zermelo klassikaal, zodoende krijgt de leerling het vak wel op het rooster. In het portal kunt u (als mentor of maatwerkcoördinator) de leerling voor deze les afmelden die afmelding voortzetten naar de komende weken. Dit gaat via de dynamische koppeling goed naar het leerling administratie systeem.

- Het betreft een situatie voor het volgende schooljaar: U richt in het leerling administratie systeem de vakken waarvoor u vrijstellingen verwacht in als clustervak. In Zermelo werkt u zolang mogelijk met klassikale groepen. Voordat u het rooster publiceert zet u de vakken met mogelijke vrijstellingen om naar pseudoklassikaal. Hierdoor komen uw lesgroepen overeen met het leerling administratie systeem.

Ik wil de laatste week van het basisrooster afknippen, maar dat lukt niet. Wat doe ik nu?

Het basisrooster bestaat altijd uit minimaal 1 week. De laatste week kunt u daardoor niet als dagrooster afknippen. U knipt de laatste week af als toetsrooster. U wijzigt het roostertype van dit roosterbestand naar een dagrooster. Dan kunt u dagroosteren in de laatste week.

Atlas: Gebeurt er iets anders als je de plaatsing stopt en gaat optimaliseren dan wanneer je een plaatsingsopdracht start en die gewoon laat lopen?

Ja, er gebeurt zeker iets anders. Kort gezegd begint de plaatsingsmodus steeds weer bij het begin met een nieuw plaatsingsvoorstel. Ook houdt de plaatsingsmodus bepaalde gelijktijdigheden vast die de optimaliseermodus op een gegeven moment loslaat. Dit zorgt bijna altijd voor verbeteringen. 

Neemt niet weg dat eerst relatief lang plaatsen zeker ook voordelen heeft. Over het algemeen komt er een beter resultaat uit als de automaat eerst met de gelijktijdigheden een zo goed mogelijk resultaat neerzet en pas daarna deze gelijktijdigheden loslaat.  

Atlas: Als je een nieuwe Atlas-opdracht start op basis van een vorige opdracht, maar je hebt allerlei randvoorwaarden aangepast: gaat dat dan fout of pakt Atlas toch de nieuwe situatie op?

Dat is geen probleem. Atlas houdt rekening met de randvoorwaarden die je op dat moment in je roosterbestand hebt zitten. 

Atlas: Hoe lang moet ik Atlas laten draaien?

U geeft zelf aan wanneer Atlas automatisch stopt . Na 15 minuten zonder significante verbetering, na 1 uur, na 10 uur of na 2 dagen. Welke keuze u maakt, hangt sterk af van de volgende factoren: aantal lessen, aantal clustergroepen, aantal unieke vakkenpakketten t.o.v. aantal leerlingen. Zijn de lessen slechts geplaatst en moet er nog volledig geoptimaliseerd worden? Bent u als proef aan het clusteren en roosteren of bent u het definitieve rooster aan het maken?

Situaties waarbij wij adviseren om de instelling van Atlas wat korter te zetten:

  • Onderbouwrooster met alleen maar klassikalen.

  • Clusterschema van een afdeling met weinig clustervakken.

  • Clusterschema van een afdeling met 2 of 3 stamklassen en weinig unieke vakkenpakketten.

Situaties waarbij de kans reëel is dat Atlas nog verbetering vindt een uur na de laatste significante verbetering:

  • Clusterschema van een afdeling met 108 leerlingen met 95 unieke vakkenpakketten.

  • Bovenbouwrooster met veel keuzelessen.

  • Volledig rooster wat helemaal geoptimaliseerd moet worden.

De ervaring is dat hoe complexer het rooster is, hoe groter de kans is dat Atlas na verloop van tijd (lees, langer dan één uur), nog significante verbeteringen vindt).

Altijd actueel

U vindt hier antwoord op vragen die het hele schooljaar door voorkomen.

Ik kan niet inloggen. Kunnen jullie me daarmee helpen?

De medewerkers van Zermelo hebben geen toegang tot de portals van scholen. Neem contact op met de applicatiebeheerder op school.

Hoe pas ik de capaciteit van een keuzeles aan?

U past de capaciteit van een keuzeles aan in het portal. Ga naar Roosters > Afspraken > Afspraken. In de kolom Cap past u de capaciteit van een keuzeles handmatig aan.

Ik zie mijn online roosterbestand niet?

Om een online roosterbestand te kunnen zien heeft u de schoolfunctie Roostermaker nodig. Voorheen was dit ook mogelijk met de schoolfunctie Applicatiebeheerder. U controleert rechts bovenin in het welkom-menu welke rechten u heeft in het portal. Zo nodig geeft u uzelf ook de schoolfunctie Roostermaker.

Ik kan mijn nieuwe lokaal niet vinden bij Lokaal Handmatig?

U gaat binnen Roosteren  (+herindelen) of Roosteren (-herindelen) naar Vensters > Herstel volledige layout.

Mijn portal knippert?

Doorgaans lost het in- of uitzoomen in uw browser het probleem op. Let u ook op dat u werkt in Google Chrome of Firefox. Deze browsers ondersteunen wij.

Ik heb een scherm geopend, maar ik zie niets/een leeg scherm?

Klik onderin de taakbalk met de rechtermuisknop op het lege scherm. Vervolgens klikt u op maximaliseren. Uw scherm komt nu in beeld.