Skip to main content

Tips en trucs lokalen roosteren bij anderhalvemeter-onderwijs - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Tips onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Tips en trucs lokalen roosteren bij anderhalvemeter-onderwijs

Theorielessen weergeven in de roosterschermen.

 1. Het scherm Stamlokalen per klas is ingevuld, en u hebt de theorievakken daar aangegeven.
 2. Ga naar een roosterscherm, klik rechts en kies Kleuren op basis van - Verzamelingen vakken

 3. Kies een kleur voor #Theorievakken

 4. Dit kan een handig overzicht geven op allerlei roosterschermen

Een Lesverzameling of telgroep maken van de theorielessen.

 1. Het scherm Stamlokalen per klas is ingevuld, en u hebt de theorievakken daar aangegeven.
 2. Voer in het scherm Telgroepen en lesverzamelingen inrichten een nieuwe telgroep of lesverzameling in met de formule Les(Vak:#Theorievakken).


Een roosterprofiel maken voor lokalen per stamklas

 1. Ga naar het standaardprofiel Lokaal Pro (kies eventueel Vensters - Herstel volledige layout om de Zermelo standaard te krijgen)
 2. Klik met de rechtermuisknop op het linkerdeel van het scherm (de docentroosters) en kies Eigenschappen
 3. Kies Toevoegen - Na docent - Lesgroep
 4. Geef lokaal en vak weer in de cellen, en zet het maximaal aantal les per cel op 1

 5. Ga naar de tab Docent en kies Verwijder
 6. Klik op de groene vink voor bevestigen
 7. Klik rechts op Grp en kies Kies alle xxx (dit is het aantal stamklassen)

 8. U heb nu uw Lesgroep-Lokaal overzicht per stamklas, markeer eventueel de theorielessen (zie boven)

 9. U kunt nu handmatig nog lokalen verplaatsen.
 10. Het is ook handig in dit soort gevallen bij de Klas het (eventuele) Stamlokaal te vermelden en bij het Lokaal de (eventuele) stamklas.Klik rechts op het klassenrooster en kies als extra weergave op de kopcellen:
 11. Op dezelfde manier kiest u bij het lokalen rooster als extra weergave op de kopcellen "Stamklas voor lokaal".Het resultaat is:

Illustratie van de problematiek:

U gaat ongetwijfeld dit soort gevallen zien:


Het stamlokaal van b3a is A138, dat van b3b is A132

De les in het vak wi, zit in lokaal 138. Het is een les waar zowel leerlingen van b3a als b3b aan deelnemen.

Aan de lokalenkant ziet u dat de wisseling van A138 naar A132 volkomen strafpunten-neutraal is:


De verklaring vindt u in het scherm Leerlingbewegingen:


Het segment dat op deze dag op school is, bevat zowel 4 leerlingen van b3a als 4 leerlingen van b3b. Er zijn dus altijd 4 leerlingen die niet in hun stamlokaal les hebben.