Skip to main content

Segmenten: uitzonderingen voor lessen maken - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Segmenten: uitzonderingen voor lessen maken

Inleiding

desktop 20.06.1

Het is nu mogelijk om op een eenvoudige wijze voor één of meerdere lessen uitzonderingen aan te brengen in het segmentenrooster.  Op die manier kunt u allerlei constructies maken om lessen altijd online te laten plaats vinden, óf altijd op school. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld. 

Extra aanvulling op de segmenten

Dit artikel is een aanvulling op Segmenten: leerlingen verdelen in gelijke groepen. Voor meer achtergrond over het werken met segmenten, verwijzen wij u door naar het oorspronkelijke artikel

Heeft u een docent die alle lessen vanaf huis geeft? Laat dan de segmenten ongemoeid. Bij het publiceren van het rooster kunt u in dit geval beter een opmerking plaatsen, zoals in onderstaande afbeelding.

De leerlingen die fysiek op school zijn, zien de opmerking bij de les staan en volgen de les van deze docent dan ook online. Het lokaal blijft in dat geval aan de originele les hangen en de leerlingen kunnen in dat lokaal met behulp van laptop of tablet de les volgen. Voor de overige leerlingen verandert er niets.

Voorbeeld: Op maandag zijn de lessen vanaf het 6e uur altijd online

Stel u heeft een rooster in segmenten. Op de maandagen wilt u een uitzondering maken, want dan vinden er na het 5e uur geen lessen meer op school plaats. De lessen vanaf het 6e uur worden online gegeven.

Stel dat u leerlingen niet per dag of per dagdeel op school of online les wilt laten volgen, maar voor een aantal uren. In dit voorbeeld gaan de leerlingen uit de brugklassen de eerste drie uur naar school. Standaard staan alle segmenten Online (behalve het segment met de leerlingen die altijd op School zijn).

U doorloopt de volgende stappen:

Stap 1: filteren van de lessen

 • Ga naar Roosteren > Segmenten
 • Ga naar het tabblad Lessen
 • Klik in het menu op Filter > Algemeen lesfilter
 • Selecteer lesuren die online gegeven zullen worden:
  • Selecteer de lesuren vanaf uur 6
  • Klik op <Filter>
  • Selecteer ma
  • Klik op <Ook>
  • Klik op <OK> (of het groene vinkje)

Onder het tabblad Lessen staan nu alleen de lessen op de maandagen vanaf het 6e uur. In onderstaande afbeelding is te zien dat er 3 segmenten zijn: A, B, C. 

Stap 2: Wijzig de letters in de O(nline)

Verander nu in de kolommen A, B en C alle letters in de letter O (S=School, V=Vrij, O=Online).(U verandert er één en klikt met de rechtermuisknop op de kolomkop.) De hele kolom wordt nu voorzien van de letter O.

U kunt de aanpassing eenvoudig weer ongedaan maken. Klik daarvoor op de kolom Uitz (links van de kolommen A,B,C). De oorspronkelijke letters worden weer getoond. Bovenstaande lessen worden dus voor alle leerlingen Online lessen.

Stap 3: Publiceren

Na de wijzigingen dient u het rooster opnieuw te publiceren. Zo ziet de leerling dat de eerste lessen op school zijn, en de laatste lessen online.