Skip to main content

Segmenten en hybride keuzelessen - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Segmenten en hybride keuzelessen

Hybride keuzelessen

Wanneer u te maken heeft met keuzelessen waarbij een deel van de leerlingen de les volgt vanaf school en een deel vanuit huis (online), dan heeft u te maken met hybride keuzelessen. In het tabblad Lessen bij Segmenten ziet u in de kolom "Keuzeles" de tekst Hybride staan. 

De capaciteit van deze keuzeles is de totale capaciteit van leerlingen die de les kunnen volgen. U kunt geen aparte capaciteit opgeven voor de leerlingen die op school zijn.