Overslaan naar hoofdinhoud

Schooleigen Levensfasebewust personeelsbeleid - Artikelen / Formatie / CAO - Zermelo Support

Schooleigen Levensfasebewust personeelsbeleid

Lijst van auteurs

Inleiding


Het beleid op scholen rondom Levensfasebewust personeelsbeleid, ofwel persoonlijk budget wordt door scholen zelf vormgegeven. Zermelo heeft veel flexibiliteit ingebouwd waardoor u zeer waarschijnlijk uw eigen schoolbeleid goed kunt vormgeven. In overleg met de MR worden afspraken gemaakt die verwerkt kunnen worden.

Verwerking van schooleigen beleid

In het portal is de regeling zo goed mogelijk verwerkt, waarbij de kaders vanuit de CAO zijn overgenomen. Zo levert een basisbudget maximaal 50 klokuur op, en zorgt een opname van een aanvullend budgetverlof van 340 klokuren ook voor een reductie van de maximale lestaak van 6,0 lessen. Het is in de software echter mogelijk van deze kaders af te wijken. Zo kunt u het aanvullend verlofrecht alsnog invoeren bij lestaakreductie, hoewel de CAO dit in principe verbied. Het is immers gespaard verlof, dat opgenomen moet worden voor verlof. 

We staan dit toch toe, vanwege een wijziging in de CAO van 2016-2017 waarin het standaardkarakter van de regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid is komen te vervallen. Dit betekent dat uw schoolorganisatie af mag wijken van de regeling zoals beschreven in de CAO, mits u daar nadrukkelijke afspraken voor heeft gemaakt in uw organisatie. 

Bepaal dus samen:

  • Levert een volledige opname van aanvullend verlof een lesverlaging op van 6 lessen, of wordt het aantal lessen naar rato van de netto aanstelling verlaagd? Dit is ook afhankelijk van de lengte van de lesuren bij u op school. U kunt dit instellen bij de projectinstellingen.
  • Levert een opname van aanvullend verlof wel of niet een reductie van de deskundigheidsbevordering en of algemene schooltaken? U kunt hiervoor de standaard inrichten bij de projectinstellingen. Daarna ziet u in het scherm verloven automatisch de vinkjes aan of uit staan. Individuele aanpassingen zijn daarna niet mogelijk.
  • Is het mogelijk gespaard verlof tóch uit te laten betalen? Er zijn scholen die dit doen, na jurisprudentie van de rechter. In dat geval kunt u een PB basisverlof onderhoud invullen met de juiste opmerking. De tellingen worden daarna verwerkt.
  • Is het mogelijk gespaard verlof tóch in te zetten als lesverlichting of taakverlichting?  Het advies is, om dan een planningsverlof aan te maken. Dit betekent automatisch dat er minder lessen en taken ingezet worden. Let op, dat u moet aangeven of er algemene schooltaken en of deskundigheid gereduceerd moeten worden. Dit gebeurt niet automatisch vanuit de standaardinstellingen, zoals bij het aanvullend verlof. U kunt dit dus per persoon instellingen.
  • Wilt uw organisatie afwijken van de standaard 50 klokuren voor basisrecht of de uren voor aanvullend budget? Dit is voor scholen die onder het OMO-bestuur vallen. U kunt deze waarden aanpassen bij de projectinstellingen.
  • Wat is de omvang (klokuur) van een dag verlof? Door zelf aan te geven hoeveel uren er horen bij een onderhoudsverlof, kunt u dit zelf bepalen.

Een aantal van deze standaard kaders kunt u per project (schooljaar) wijzigen via Beheer > Roosterprojecten > Projectinstellingen. De overige kaders zult u zelf rekening moeten houden bij het invoeren van bijvoorbeeld een verlofopname.