Overslaan naar hoofdinhoud

Levensfasebewust personeelsbeleid - Artikelen / Formatie / CAO - Zermelo Support

Levensfasebewust personeelsbeleid

Lijst van auteurs

Inleiding

Het beleid op scholen rondom Levensfasebewust personeelsbeleid wordt deels door scholen zelf vormgegeven. Zermelo heeft veel flexibiliteit ingebouwd waardoor u zeer waarschijnlijk uw eigen schoolbeleid goed kunt vormgeven. In overleg met de MR worden afspraken gemaakt die verwerkt kunnen worden.

Verwerking van schooleigen beleid

In het portal is de regeling verwerkt, waarbij de kaders vanuit de CAO zijn overgenomen. Zo levert een basisbudget maximaal 90 klokuur op, en zorgt een opname van een aanvullend budgetverlof van 340 klokuren ook voor een reductie van de maximale lestaak van 6,0 lessen. Het is in de software echter mogelijk van deze kaders af te wijken. Zo kunt u het aanvullend verlofrecht alsnog invoeren bij les- of taakreductie, hoewel de CAO dit in principe verbied. Het moet immers worden opgenomen voor verlof. 

We staan dit toch toe, vanwege een wijziging in de CAO van 2016-2017 waarin het standaardkarakter van de regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid is komen te vervallen. Dit betekent dat uw schoolorganisatie af mag wijken van de regeling zoals beschreven in de CAO, mits u daar nadrukkelijke afspraken voor heeft gemaakt in uw organisatie. 

Bepaal dus samen:

  • Levert een volledige opname van aanvullend verlof een lesreductie op van 6 lessen, of wordt het aantal lessen naar rato van de netto aanstelling verlaagd? Dit is ook afhankelijk van de lengte van de lesuren bij u op school. U kunt dit instellen bij de projectinstellingen.

  • Levert een opname van aanvullend verlof wel of niet een reductie van de deskundigheidsbevordering en/of algemene schooltaken? U kunt hiervoor de standaard inrichten bij de projectinstellingen. Daarna ziet u in het scherm verloven automatisch de vinkjes aan of uit staan. Individuele aanpassingen zijn daarna niet mogelijk.

  • Is het mogelijk gespaard verlof tóch uit te laten betalen? Er zijn scholen die dit doen, na jurisprudentie van de rechter. In dat geval kunt u in het Persoonlijk budget scherm deze uitbetaling invullen.

  • Is het mogelijk het verlof tóch in te zetten als lesverlichting of taakverlichting?  Verwerk ook dit in het Persoonlijk budget scherm in de kolom les- of taakreductie.

  • Wat is de omvang (klokuur) van een dag verlof? Door zelf aan te geven hoeveel uren er horen bij een onderhoudsverlof, kunt u dit zelf bepalen.

Een aantal van deze standaard kaders kunt u per project (schooljaar) wijzigen via Beheer > Roosterprojecten > Projectinstellingen. De overige kaders zult u zelf rekening moeten houden bij het invoeren van bijvoorbeeld een verlofopname.