Skip to main content

Schermprofielen gebruiken - Artikelen / Roosteren / Roosteren - Zermelo Support

Schermprofielen gebruiken

Inleiding

Binnen Roosteren Pro is het mogelijk om de standaard aangeboden schermprofielen aan te passen, deze op te slaan en vervolgens toe te voegen aan uw eigen lijst met favoriete profielen.

Elk profiel bestaat uit een groot hoofdscherm dat is opgedeeld in kleinere deelvensters. Deze deelvensters kunnen we aanpassen in vorm en inhoud.

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u zelf een bestaand profiel kunt aanpassen, deze op kunt slaan en vervolgens aan uw lijst met favorieten toe kunt voegen.

Roosteren > Roosteren (Pro)

Deelvensters vergroten/verkleinen

Wanneer we een (standaard)profiel selecteren kunnen we de grootte en de plaats van de losse deelvensters aanpassen.

Het vergroten of verkleinen van een deelvenster gaat, zoals u dat verwacht, door op de rand van een deelvenster te gaan staan met de muis en deze met klik en sleep te vergroten of te verkleinen. In vrijwel de meeste gevallen betekent dit dat het scherm ernaast of erboven/eronder ook in grootte aangepast wordt.

Deelvensters verplaatsen (docken)

We kunnen ook de volgorde, of de plaats van deelvensters op het scherm aanpassen. Dit doet u door een deelvenster in de titelbalk vast te pakken (door met de muis op de titelbalk te gaan staan en de linkermuisknop ingedrukt te houden) en deze vervolgens naar een andere plaats te verslepen.

U ziet dat, wanneer u de muis weer los laat, het scherm zwevend is geworden, zoals u dat bijvoorbeeld uit het dagroosteren kent. U kunt het deelvenster echter ook weer onderdeel uit laten maken van het grote hoofdscherm door het deelscherm te ‘docken’. Wanneer u het scherm weer oppakt en naar de randen van het hoofdscherm beweegt dan ziet u een donker kader verschijnen. Wanneer u nu de muis los laat zal het deelvenster op die plek in het hoofdscherm worden weggezet. (De overige deelvensters die daar nu staan zullen worden opgeschoven).

U kunt ook een deelvenster precies op een ander deelvenster laten ‘vallen’. In dat geval kunt u beide vensters via een tab, links onderin, bereiken

     

Deelvensters verwijderen

Wanneer u een deelvenster niet meer wilt gebruiken dan kunt u deze verwijderen door op de X rechtsboven te klikken.

Standaard vensters toevoegen

Wanneer u een venster toe wilt voegen kunt u er een selecteren onder het menu Vensters. U kunt zowel roostervensters als diverse hulpvensters toevoegen.

Als u een nieuw venster geselecteerd heeft wordt deze in eerste instantie als een zwevend venster toegevoegd. U kunt deze eventueel in het hoofdscherm docken.

Inhoud roostervensters aanpassen

We kunnen eventueel nog zaken toevoegen, weglaten of aanpassen in de roostervensters. Hieronder behandelen we een aantal mogelijkheden:

Extra rooster toevoegen

We kunnen aan een bestaand venster eventueel een extra rooster van een ander type toevoegen. U hebt bijvoorbeeld een lesgroeprooster en een docentrooster en wilt er ook de lokalen bij. Klik met de rechtermuisknop op het rooster en kies voor de optie Eigenschappen... Vervolgens kiest u voor menuoptie Toevoegen en u kunt voor of na het geselecteerde roostertype een ander rooster toevoegen.

Celinhoud aanpassen

Gebruik de rechtermuisknopoptie <Eigenschappen…> en u kunt per roostertype bij <Extra info bij weergave van lessen in cellen> de weer te geven inhoud wijzigen door op <Wijzig… > te klikken.

Vervolgens komt u in een scherm waar u extra elementen aan of uit kunt klikken. Wilt u verschillende elementen onder elkaar getoond hebben voeg dan een regel toe met de optie Voeg regel in (onder) (of boven). Er verschijnt een extra regel waarop u eventueel andere elementen kunt tonen.

Op eenzelfde manier kunt u ook de inhoud van de kopcellen aanpassen.

Kleuren toevoegen

Wanneer we gebruik wensen te maken van achtergrond kleuren in een rooster, kunnen we dit ook per roostervenster aangeven. Ga naar de rechtermuisknopoptie Eigenschappen… en kies voor menuoptie Roosterkleuren. In dit menu kunnen we onder Kleuren… verschillende elementen een kleur geven. In een vervolg scherm kiest u aan de linkerkant het domein (lokaal, docent, vak,…) en vervolgens kunt u met het palet verschillende elementen verschillende kleuren geven.

Om vervolgens deze kleuren in uw rooster te tonen zet u bij menuoptie Roosterkleuren een vinkje bij het type waarvan u de kleuren getoond wilt hebben.

Ook al wordt het element niet met tekst getoond, de cel wordt wel volgens het gekozen type gekleurd.


Andere roosters mee laten veranderen met uw selectie


Wanneer u meerdere roostertypes in een overzicht hebt en u wilt dat wanneer een les geselecteerd, wordt ook de overige roosters op de gekozen les inzoomen dan geeft u via de rechtermuisknopoptie Eigenschappen… aan dat die roosters zich moeten aanpassen aan de lesselectie.

Boven de kolomkop, of links op de rijkop verschijnt dan een oranje balk ten teken dat u dit zo heeft ingesteld.


Terug naar de standaardlayout

Wanneer u een standaardprofiel hebt aangepast zal deze aanpassing binnen dit profiel worden bewaard. U kunt voor standaard profielen echter altijd terug naar de Zermelo standaardlayout. Doe dit door in het menu Vensters te kiezen voor Herstel volledige layout.

Een eigen profiel opslaan

Wanneer u een eigen profiel hebt gemaakt en deze wenst te bewaren dan klikt u op de knoppenbalk op de knop . U geeft vervolgens uw profiel een naam.

Het zojuist aangemaakte profiel kunnen we terug vinden in het menu > Profiel en vervolgens het onderdeel waarop u uw profiel gebaseerd hebt.

Omdat uw eigen profielen zijn gebaseerd op één van de Zermelo standaardprofielen, zal de standaardlayout actie bij een eigen profiel tot gevolg hebben dat deze weer het Zermelo standaard profiel wordt.


 


Een eigen profiel verwijderen

Wanneer u een eigen profiel in het menu Profiel hebt geselecteerd wordt de knop  actief. Hiermee kunt u een eigengemaakt profiel weer verwijderen.

Een eigen profiel favoriet maken

Wanneer u een eigen profiel geselecteerd hebt, kunt u ook op de knop  klikken. Hiermee wordt uw eigen profiel aan de favorietenbalk toegevoegd. U herkent uw eigen profiel uiteraard aan de naam, maar ook aan het rondje dat er voor staat. Zermelo standaardprofielen hebben een vierkantje.

Waar worden de profielen opgeslagen?


Het is goed om te weten waar de aangepaste profielen worden opgeslagen. Dit gebeurt namelijk in het roosterproject. Dat betekent dus dat wanneer u een ander roosterproject opent, u in eerste instantie niet over dezelfde roosterprofielen kunt beschikken. U kunt de profielen wel overzetten.

Alle profielen van de nieuwe roosterschermen worden bewaard in uw project in de map >DialoogProfielen en vervolgens de map > AutomaatDialoogProfielen.

In deze map treft u weer enkele submappen aan met daarin voor elk schermprofiel twee bestanden. Een ZDL-bestand en een XML-bestand. Deze twee bestanden vormen samen dus het schermprofiel.

Door deze bestanden, per paar, over te nemen in een ander project kunt u ook daar over deze profielen beschikken.