Overslaan naar hoofdinhoud

Scenario's uit het draaiboek COVID-19: gevolgen voor het rooster - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand - Zermelo Support

Scenario's uit het draaiboek COVID-19: gevolgen voor het rooster

Lijst van auteurs


Het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs beschrijft vier scenario's voor de aanpak van het virus en de bijbehorende maatregelen voor het onderwijs. Het Ministerie van OCW verwacht dat scholen zelf een draaiboek opstellen voor hun eigen context en locatie(s). De VO-raad heeft een voorbeeld draaiboek opgesteld om scholen in dit proces te ondersteunen, zie ook https://www.vo-raad.nl/nieuws/coronadraaiboeken-gebruik-uw-eigen-ervaring-als-bron-voor-veilig-werken-en-leren-op-school.

Wij willen u ook graag ondersteunen bij de invulling van het draaiboek en het uitvoeren van de maatregelen. Daarom geven we u op deze pagina een overzicht van zaken die u in het rooster wilt regelen.

De 4 scenario's


1 Donkergroen

 • Basismaatregelen.

In het eerste scenario zijn de scholen volledig open met de basismaatregelen.

In principe hoeft u voor het rooster niks te regelen. U kunt verder met uw normale rooster.


2 Groen

 • Basismaatregelen.
 • Extra aandacht voor personen met kwetsbare gezondheid.

In het tweede scenario zijn scholen nog steeds volledig open en is er extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid.

U treft extra maatregelen voor kwetsbare werknemers en leerlingen. Voor sommigen betekent dit dat zij nog steeds aanwezig zijn op school. Voor anderen betekent dit dat zij onderwijs thuis volgen of geven. Een docent die thuis les gaat geven meldt u thuis. Een leerling die thuis lessen gaat volgen zet u in een speciaal segment, welke u online lessen geeft.

Zie de volgende pagina's voor meer informatie:

Een docent thuismelden

Docent geeft vanuit huis les en een andere docent surveilleert

Segmenten: lesgroepen splitsen en leerlingen online melden

Segmenten: leerlingen handmatig verdelen


3 Oranje

 • Basismaatregelen.
 • Voorzorgsmaatregelen.
 • Contactbeperkende maatregelen.

In het derde scenario zijn scholen ook nog steeds volledig open met een pakket aan maatregelen.

In dit scenario treft u verschillende maatregelen om contacten binnen school te beperken en meer afstand tot elkaar mogelijk te maken. Daarbij denkt u aan de volgende maatregelen:

 • U plant looproutes.
 • Leerlingen hebben gespreide pauzes.
 • U hanteert eventueel verschillende start- en eindtijden.

Voor deze maatregelen hebben we meer informatie over hoe u dit regelt in het rooster. Zie daarvoor de volgende pagina's:

Overzicht leerlingbewegingen.

Lesuren, lestijden en pauzetijden bepalen.

Lokalen roosteren bij anderhalvemeter-onderwijs.

Toetsen roosteren met anderhalvemeter-onderwijs.


4 Rood

 • Basismaatregelen.
 • Verregaand contactbeperkend.

In het vierde scenario zijn scholen niet volledig open. De helft van de leerlingen is op school en de andere helft krijgt afstandsonderwijs.

Dit scenario heeft verregaande gevolgen voor uw rooster. U heeft verschillende mogelijke manieren om het onderwijs door te laten gaan. Denk goed na over welke aanpak voor uw school de beste is. U heeft verschillende mogelijkheden om hybride onderwijs of onderwijs op afstand in te richten in uw rooster. Denk aan de volgende opties:

 • Groepen splitsen over lokalen.
 • Leerlingen krijgen een lokaal voor pauze en tussenuren.
 • Groepen verdelen tussen school en online.

Meer informatie over deze verschillende mogelijkheden vindt u op de volgende pagina's:

Fysieke lessen in kleinere groepjes.

Pauze en tussenuren in lokaal.

Een gedeelte van de lessen online, een gedeelte fysiek.

Segmenten: leerlingen verdelen in gelijke groepen.

Segmenten: verdelen over dagdelen.

Scenario: Hetzelfde rooster, kleinere groepen.

Scenario: Nieuw rooster, minder lessen, dezelfde groepen.

Scenario: Hetzelfde rooster, minder lessen, dezelfde groepen.


Richtlijnen voor een aangepast rooster

Weet u niet zo goed waar u moet beginnen? In het artikel Richtlijnen voor een aangepast rooster geven we u nog een beknopt overzicht van mogelijke aanpassingen binnen uw rooster.