Overslaan naar hoofdinhoud

Scenario: Nieuw rooster, minder lessen, dezelfde groepen - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Volledig onderwijs op afstand - Zermelo Support

Scenario: Nieuw rooster, minder lessen, dezelfde groepen

Lijst van auteurs

Samenvatting

Onderwijs op afstand heeft organisatorisch een nieuwe uitdaging: hoe organiseert u online contactmomenten tussen docenten en leerlingen? 

In dit scenario gaan we er vanuit dat u een nieuw rooster maakt, waarin minder lessen worden gegeven. Leerlingen volgen de lessen in hun bestaande groepen:

  • contactmomenten in huidige lesgroepen
  • nieuw rooster met behulp van keuzelessen
  • alleen als de leerling (online) wordt verwacht, staat de les in het rooster

Alle lessen van deze lesgroepen worden ingeroosterd als (online) contactmoment voor de docenten en leerlingen. 

De lessen die teveel in het rooster/lessentabel staan worden niet verwijderd, maar worden nu in de desktop aangemerkt als groepskeuzelessen. De lesgroepen worden dus niet gehalveerd (zoals bij Scenario: Hetzelfde rooster, kleinere groepen) maar we bieden lessen wel/niet aan door er wel/niet groepskeuzelessen van te maken.

Ook scholen die nog niet met groepskeuzelessen roosteren kunnen zonder problemen deze methode gebruiken.

De aanname is als volgt: Als je bij een les verwacht wordt, dan moet je als leerling aanwezig zijn (in een fysiek lokaal, of in een online omgeving)

Dit heeft een groot voordeel in de webkoppelingen met Somtoday, Magister en Itslearning. Een keuzeles waar niemand zich voor heeft ingeschreven, hoeft dus niet gegeven te worden en komt bij een automatische koppeling ook niet in de leerlingsadministratie terecht. 


Stap 1: Aan de slag!

U knipt de week af waarin u wilt starten met het alternatieve rooster.

We maken via Projectbeheer > Bestand Opties > Roostertype Wijzigen van de afgeknipte week 14  nu een basisrooster.
Stap 2: verwijder bestaande keuzelessen

We gaan roosteren met de reguliere lesgroepen en alle eventuele standaard keuzelessen verwijdert u uit het rooster.

Selecteer de lessen in het lesdomein en klik op <verwijder>.


Stap 3: groepskeuzelessen maken

We gaan naar Roosteren > Roosteren Pro > Roosteren (-herindelen). In het menu kiezen we Structuur > Groepskeuzelessen.

U krijgt nu het volgende scherm te zien en kies in het menu Bulkoperaties per afdeling en selecteert de onderste optie <Enkele groepskeuzelessen per vak>.

We gaan in dit voorbeeld ervan uit dat iedere lesgroep nu nog slechts 1 uur online les gaat geven. De les die doorgaat blijft regulier de andere worden groepskeuzelessen.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat u toch nuances wilt aanbrengen. Gaan bijvoorbeeld de LO lessen online niet door dan kunt u in hetzelfde scherm van alle LO lessen groepskeuzelessen maken 

Gebruik Lesdomein

 Het is waarschijnlijk makkelijker om eerst standaard alle lesgroepen 1 uur te geven. U kunt daarna in het lesdomein makkelijk extra groepskeuzelessen weghalen of toevoegen door in de kolom #KEUZELES de G weg te halen dan wel toe te voegen.


Stap 4: randvoorwaarden instellen

Stap 4a: Lesverzamelingen maken

We maken eerst 2 lesverzamelingen: 'keuzelessen' en 'regulierelessen'. Van de lesverzameling 'regulierelessen' maken we ook een masker.


Stap 4b: Randvoorwaarden leerlingen

We verwijderen alle originele randvoorwaarden en vullen bijvoorbeeld dit in:

  • Iedere dag zo weinig mogelijk variatie van de reguliere lessen
  • De reguliere lessen het liefst in de ochtend 
  • Zo weinig mogelijk tussenuren

Stap 4c: Randvoorwaarden docenten

Hoeft u waarschijnlijk niet veel te veranderen, misschien wilt u zorgen dat een docent niet direct 2 online lessen achter elkaar krijgt. U kunt dan de volgende randvoorwaarde toevoegen:

Vrije dagen docenten vastleggen

Indien u de vrije dagen van docenten nog niet heeft vastgelegd, moet u dat nu wellicht doen. Op die manier voorkomt u dat een docent mogelijk een andere vrije dag krijgt dan hij/zij in het standaard rooster krijgt.

Stap 4d: Onderwijskundige randvoorwaarden en telgroepen

Het is zeer waarschijnlijk dat onderwijskundige randvoorwaarden en telgroepen niet meer belangrijk zijn. U kunt deze randvoorwaarden eruit halen, maar het is waarschijnlijk handig om hiervoor de equaliser te gebruiken: u zet alles op 0 behalve de randvoorwaarden van de docenten en de leerlingen.

Stap 4e: Strafpunten botsingen

We kunnen nu ook nog sturen dat we niet willen dat de groepskeuzelessen botsen met de reguliere uren en ook niet dat de de groepskeuzelessen onderling botsen.

U zou zoiets kunnen invullen:


Stap 5: nieuw rooster maken

We kunnen een nieuw rooster gaan maken.

Stap 5a: uitroosteren

Rooster alle lessen uit.

Fixaties nog nodig?

Het is heel goed mogelijk dat in het alternatieve rooster de fixaties helemaal niet nodig zijn. Kijk goed of u misschien deze ook niet kunt weghalen. Dit geldt natuurlijk ook voor de lokaalfixaties , misschien kunt u wel aangeven dat geen enkele les een lokaal nodig heeft, tenzij de online les natuurlijk daadwerkelijk vanuit een fysiek lokaal wordt gegeven.

Stap 5b: rooster plaatsen en optimaliseren

Als u de lessen gaat plaatsen en optimaliseren krijgt u precies wat u zou verwachten.

Bij de leerlingen ziet u dat de reguliere vakken zoveel als mogelijk in de ochtend staan:

Bij de docenten staan er geen twee reguliere lessen achter elkaar:

Stap 6: rooster publiceren

U publiceert het rooster naar het portal.

Via uw schooladministratie kunt u de presentie/absentie bijhouden en u kunt nog beslissen wat u nog met de groepskeuzelessen zou willen. 


Aanpassingen doen

Wilt u achteraf toch extra reguliere lessen aanbieden dan kunt u eenvoudig een groepskeuzeles weer terugzetten naar een reguliere les en opnieuw naar het portal publiceren.

Afhankelijk van hoe lang het coronarooster moet duren kunt u eenvoudig iedere keer een week toevoegen in de jaarplanning.

Is de crisis voorbij en wilt u weer terug naar uw oude originele basisrooster dan selecteert u weer het oorspronkelijke basisrooster en verander het roostertype weer in het basisrooster..