Skip to main content

Scenario: Hetzelfde rooster, Alle lessen online - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Volledig onderwijs op afstand - Zermelo Support

Scenario: Hetzelfde rooster, Alle lessen online

In dit scenario gaan we ervan uit dat zowel uw rooster als uw groepen hetzelfde blijven. Het enige verschil is dat de leerlingen de lessen niet in het lokaal op school volgen, maar thuis online.

Stap 1. Weken afknippen

U knipt de weken af waarin u wilt dat de lessen allemaal online worden aangeboden en u slaat het op als een dagroosterbestand (D).Stap 2a: Altijd Online via Groepen en Lessen

In het scherm van Groepen en Lessen kunt u bij de lessen aangeven of een les altijd online moet worden gegeven.  Door te klikken in de kolom 'Altijd online' kunt u aangeven of een les Online of Niet Online word gegeven.


Stap 2b. Altijd online via het Lesdomein

U kunt in het Lesdomein ook de kolom #Online zichtbaar maken en daar snel invoeren welke klassen of afdelingen allemaal online les gaan volgen. Dit doet u door het woord 'Online' in te vullen. Let u hier op dat u Online met een hoofdletter schrijft! Hiermee overschrijft u wat er in de kolom Partitie stond. Deze invoer methode gaat waarschijnlijk veel sneller (rechtermuisknop op de kolomkop) en bovendien kunt u hierbij ook gebruik maken van de filtermogelijkheid in het lesdomein. Heeft een les de status "Online" dan wordt daarmee de verdeling in Segmenten overschreven omdat dan alle leerlingen online les krijgen en er niet met segmenten wordt gewerkt.

Stap 3. Publiceren

U publiceert het rooster opnieuw en daarna zien de leerlingen in de webapp dat alle lessen online worden aangeboden.


Zien of een les online is?

Uw leerlingen en docenten kunnen aan de rode camera zien dat een les online is. Het is noodzakelijk dat u werkt met de kolom #Online of Altijd Online (zoals hierboven beschreven) als u wilt dat uw leerlingen en docenten online les hebben. Het rooster bekijkt u in de webapp. Deze is ingericht op de online-functionaliteit.