Skip to main content

Roosters met 1,5 meter afstand - Artikelen / Platform Onderwijs op Afstand / Hybride onderwijs op/met afstand - Zermelo Support

Roosters met 1,5 meter afstand

Met het herinvoeren van de 1,5 meter afstandsregel in het voortgezet onderwijs worden scholen opnieuw geconfronteerd met diverse logistieke uitdagingen. Eerst waren er veel scholen waarbij de examenklassen wel (deels)  op school komen voor fysieke lessen in een lokaal en nu zien we dit ook gebeuren bij andere afdelingen. De lesgroepen zijn vaak te groot om in 1 lokaal les te krijgen en moeten daarom worden gesplitst. We worden op dit moment veel gebeld door roostermakers die op zoek zijn naar de handigste oplossing om dit voor elkaar te krijgen. Hieronder vindt u de meest voorkomende scenario's die u zonder een gewijzigde lesgroependeling snel kunt doorvoeren in het bestaande rooster. 

De les verdelen over twee lokalen

Elke les wordt voorzien van twee aangrenzende lokalen, zodat de lesgevende docent eenvoudig kan pendelen. De leerlingen worden vervolgens verdeeld over deze lokalen, bijvoorbeeld o.b.v de eerste letter van hun achternaam.  Dit regelt u niet in de software, maar kan bijvoorbeeld via een opmerking bij de les wordt gemeld.

Deel van de leerlingen op school, het andere deel op afstand

De lesgroepen worden opgesplitst in segmenten. Een segment komt op school en de andere segmenten volgen de lessen online. Deze verdeling kan vervolgens worden gerouleerd. Het onderliggend rooster blijft in tact en u hoeft niet zelf de indelingen aan te passen. De leerlingen zien wanneer ze op school worden verwacht en wanneer ze de lessen online moeten volgen. We hebben op ons Platform Onderwijs op afstand een uitgebreide handleiding beschikbaar voor hert werken met segmenten.

Op basis van een segmenten verdeling de lessen vermenigvuldigen

In dit scenario gaan we uit van een verdeling van de lesgroepen over 2 lokalen . Dit scenario vergt wat meer handwerk en is alleen geschikt voor ervaren gebruikers.

Hieronder vindt u een stappenplan:

Stap 1 segmenten maken

Maak een verdeling van de eindexamenklassen in 2 segmenten  A en B. Meer informatie over segmenten vindt u hier

Geef voor segment A aan dat zij de hele week op school zijn en dat segment B de hele week vrij is.

Stap 2 extra tijdvak toevoegen

Voeg bij Beheer>jaarplanner een extra tijdvak toe en geef vervolgens aan dat dit tijdvak niet gebaseerd is op een ander tijdvak  


Stap 3 lessen kopiëren van tijdvak 2 naar tijdvak 1

Ga naar de domeinen en filter op de lessen die u wilt verdelen (in dit voorbeeld de lessen van V6)
Kopieer alle gefilterde lessen van tv2 naar tv1, door in de eerste regel in de kolom Tdv  "tv2,tv1" neer te zetten, klik vervolgens met de rechtermuisknop op de kolomkop "Tdv" om de ingevoerde waarde door te voeren voor alle lessen


Selecteer vervolgens met Ctrl-A alle lessen en maak hier per tijdvak losse lessen van via het Menu Lesdomein> Maak losse lessen per tijdvak op de selectie

Alle lessen zijn nu met behoud van roosterpositie gekopieerd naar tv1.

Stap 4 segmenten omdraaien

Vervolgens kunt u in de kolom #Partitiespeciaal de segmenten verdeling noteren precies tegengesteld aan de lessen in tv2;  (Mocht deze kolom nog niet zichtbaar zijn voeg hem dan toe via de optie "kolomfilter")

A:V,B:S. Deze waarde voert u vervolgens voor alle lessen in tv1 door met behulp van de rechtermuisknop op de kolomkop #partitieSpeciaal te klikken.

Nu hebben voor alle lessen in tijdvak 1 alle leerlingen in segment B les op school en de leerlingen in segment A zijn in dit tijdvak vrij. 

Stap 5 tijdvakken weer samenvoegen

Vervolgens maakt u de kolom <Lok>  in tijdvak 1 leeg en voegt u tijdvak 1 samen met tijdvak 2 door de in de kolom Tdv tv1 te vervangen door tv2. 

Het resultaat van deze actie is dat elke les nu 2 x voorkomt met 2 verschillende participaties in hetzelfde tijdvak, één van de lessen heeft nog een lokaal nodig, deze kan hier worden ingevoerd maar dit kan eventueel ook in de dagroostermodule (zie stap 7).


 Stap 6 overbodig tijdvak weer verwijderen

Tijdvak 1 heeft u nu niet meer nodig en kunt u via Beheer>Jaarplanner weer verwijderen.


Stap 7 lokalen toevoegen via de dagroostermodule

Als u na het verwijderen van het overbodige tijdvak het roosterbestand opent in de dagroostermodule kunt u eenvoudig de lessen die nog geen lokaal hebben voorzien van een vrij lokaal. 


NB1 Dit scenario kan ook worden gebruikt bij een verdelingen van groepen over 3 lokalen, u maakt dan 3 segmenten aan en 2 extra tijdvakken.